Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 6 november 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 30 oktober 2018, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Openbare besluitenlijst van de burgemeester d.d. 30 oktober 2018, nr. 1

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld..

Portefeuillehouder:  de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

3. Woningmarktmonitor 2018 Achterhoek

Besluit:

  • Kennisgenomen van de regionale Woningmarktmonitor 2018 Achterhoek.
  • Bij de regionale Thematafel Wonen en Vastgoed inbrengen dat leegstaande woningen die niet beschikbaar zijn voor de woningmarkt, zoals vakantiewoningen, als een aparte categorie dienen te worden aangemerkt.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk
Commissie: ja

4. Uitspraak rechtbank Gelderland d.d. 12 oktober 2018 inzake het beroep van de eigenaren van recreatiewoning Meekertweg 8-74 tegen de last onder dwangsom die is opgelegd in verband met het strijdige gebruik van die recreatiewoning

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 12 oktober 2018 inzake het beroep van de  eigenaren van recreatiewoning Meekertweg 8-74 tegen de last onder dwangsom die is opgelegd in verband met het strijdige gebruik van die recreatiewoning. De rechtbank Gelderland heeft het beroep ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder:  de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee

5. Beantwoording raadsvragen plaatsing betonblokken door ProRail

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: nee

6. Vaststelling subsidie 2017-2018 theater de Storm

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van stichting Cultureel Centrum Winterswijk.
  • De subsidie 2017 ten behoeve van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk vastgesteld op € 512.500.
  • Kennisgenomen van de begroting 2019 van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw M.P.S. Pothof
Commissie: nee

7. Benoeming bestuur Stichting Achterhoek Toerisme en bestuur Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek

Besluit:
Mevrouw M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder gemeente Berkelland, en de heer H.G. Bulten, wethouder gemeente Doetinchem, voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Achterhoek Toerisme en de Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer B. Roeterdink
Commissie: ja

8. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 7 november 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder:  de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

Uitgelicht