Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 6 november 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 30 oktober 2018, nr. 15

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Zienswijze tegen ontwerp-omgevingsvergunning activiteit bouwen van een varkensstal aan de Groenloseweg 116a te Winterswijk

Besluit:

  • Ingestemd met de wijze van beantwoording in de zienswijzenota.
  • De omgevingsvergunning verleend

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw S. Tollkamp
Commissie: ja

Uitgelicht