Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 16 april 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 9 april 2019, nr. 36

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Aanbesteding WMO hulpmiddelen

Besluit:

  1. Na afronding van de aanbesteding WMO Hulpmiddelen, een overeenkomst gunnen aan twee aanbieders op basis van Economisch Meest Voordelig Inschrijving (EMVI) gebaseerd op beste prijskwaliteitsverhouding, waarbij circulariteit geïntroduceerd wordt als gunningscriterium en een plafondbedrag van € 72 wordt gehanteerd.
  2. Punt 2 van het BenW-besluit van 12 maart 2019 waarbij een plafondbedrag van € 69 werd gehanteerd, ingetrokken.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink