Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 9 juli 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 2 juli 2019, nr. 50

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Bibliotheek Oost-Achterhoek

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Bibliotheek Oost-Achterhoek.
  • De subsidie 2018 t.b.v. Bibliotheek Oost-Achterhoek vastgesteld op € 372.442.
  • Kennisgenomen van de begroting 2020 van Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. Pothof

3. Bestemmingsplan Bessinkgoorweg 4 (Sikkinkweg 6)

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan Bessinkgoorweg 4 (Sikkinkweg 6) gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Raadsvragen over zonneparken en Arrisveld 

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep