Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 2 juli 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 25 juni 2019, nr. 47

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning kap voor een spar in de achtertuin van Wilhelminastraat 21

Besluit:

  • De overwegingen en het advies van de commissie Bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  • Het bestreden besluit van februari 2019 in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: R. Vervoort