Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 9 juli 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 2 juli 2019, nr. 48

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Verplaatsing woonbestemming landgoed Den Es

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek om de woonbestemming aan de noordoostzijde te verplaatsen naar het dienstgebouw aan de zuidwestzijde van het landgoed Den Es.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek