Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 25 juni 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 juni 2019, nr. 48

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Jaarverslag ZOOV 2018

Besluit:
Kennisgenomen van het Jaarverslag ZOOV 2018 en deze ter informatie aanbieden aan de raad.
 
Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink  / behandelend ambtenaar: T. Morrenhof

3. Overeenkomst met AGEM Gemeentelijk Energie B.V.

Besluit:

  • De begeleidingsgroep gemandateerd de voorgestelde inkoopstrategie uit te voeren.
  • De begeleidingsgroep opdracht gegeven de voorgestelde transitiestrategie voor te bereiden.
  • Ingestemd met de overeenkomst met AGE BV ten behoeve van de energie inkoopstrategie en energie transitiestrategie.
  • De portefeuillehouder Duurzaamheid gemandateerd de overeenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M.L. Tanck

4. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 26 juni 2019

Besluit:

  • Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda voor de vergadering van het AB op 26-6-2019, het verslag van het AB van 27-3-2019 en de concept programmabegroting 2020.
  • Voor de overige punten de vergaderstukken van het AB van 26-6-2019 voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: R. Ansink

5. Regioaanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling ‘Samen Veilig’

Besluit:

  • De regioaanpak ‘Samen Veilig 2019-2022’ van de regio Arnhem-Achterhoek vastgesteld.
  • De opdracht gegeven aan de regionale werkgroep om te komen tot regionale afspraken.
  • Samen met de lokale partners het lokale uitvoeringsplan verder uitwerken.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: N. Menting

6. Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland d.d. 26 juni 2019

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stadsbank Oost Nederland op 26 juni 2019 en ingestemd met de voorstellen met uitzondering van het vorstel over de primitieve begroting 2020.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

7. Schriftelijke vragen namens de CDA-fractie over Boogiewoogie

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: R. Ansink

8. Mandatering ondertekening Sportakkoord

Besluit:
De heer Guido de Vries gemandateerd het regionaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Achterhoek in beweging namens de gemeente Winterswijk te ondertekenen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: M. Keur