Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 12 maart 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 5 maart  2019, nr. 31

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 en Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met:

  1. het ontwerp-Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2019-2022 en de concept-nota Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland;
  2. een verhoging van de bijdrage voor het RIEC Oost-Nederland van € 0,07 per inwoner m.i.v. 2020 en de financiële gevolgen van verhoging van de bijdrage aan het RIEC voor 2019 mee te nemen in de 1ste financiële prognose 2019.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink


3. Beslissing op bezwaar op de verleende omgevingsvergunning Sieverdinkweg 22 naar aanleiding van uitspraak Raad van State

Besluit:

  1. Kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  2. Met inachtneming van de uitspraak de bezwaren ongegrond verklaard.
  3. De omgevingsvergunning inclusief ondergeschikte wijzigingen in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp