Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 12 november 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 5 november 2019, nr. 61

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Ontwikkelingsovereenkomst Bedrijventerrein Park Achterhoek Fase 2 tevens Overeenkomst tot wijziging van Ontwikkelingsovereenkomst bedrijventerrein en/of maatschappelijke voorzieningen Arrisveld 2012

Besluit:
Ingestemd met de Ontwikkelingsovereenkomst Bedrijventerrein Park Achterhoek Fase 2 tevens Overeenkomst tot wijziging van Ontwikkelingsovereenkomst bedrijventerrein en/of maatschappelijke voorzieningen Arrisveld 2012.  
  
Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen en I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek