Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 26 november 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 19 november 2019, nr. 63

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording schriftelijke vragen over invoering van een Wenterspas

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief. 
  
Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

3. Overeenkomst ontwikkeling woningbouwlocatie Nieuw Gelle fase 1

Besluit:
Met Hoornstra Meddo B.V. de Overeenkomst ontwikkeling woningbouwlocatie Nieuw Gelle fase 1 sluiten.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. Roelofsen

4. Principeverzoek wijziging woonprogramma ontwikkeling Kop Meddosestraat

Besluit:
Onder voorwaarden ingestemd met het gewijzigd woonprogramma voor de ontwikkeling van het perceel Meddosestraat 60-64 te Winterswijk.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: D. Kellner