Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van de burgemeester van de gemeente Winterswijk d.d. 7 oktober 2019

1. Bezwaarschrift ontheffing sluitingsuur McDonalds

Besluit:
Het bezwaarschrift conform het advies van de commissie Bezwaarschriften ongegrond verklaard en het
bestreden besluit (zonder aanvullende voorschriften) in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink