Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 24 september 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 17 september 2019, nr. 54

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Privacy beleidskader gemeente Winterswijk

Besluit:
Het Privacy beleidskader gemeente Winterswijk met terugwerkende kracht per 1 mei 2018 vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Damen