Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 14 april 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 7 april 2020, nr. 14

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek zonnepark Masterveld

Besluit:
In principe medewerking verleend aan het verzoek een zonnepark van circa 61 ha mogelijk te maken op de locatie Masterveld, mits aan de voorwaarden van een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman

3. Ontwerp-omgevingsvergunning zonnepark Tuunterveld

Besluit:
De ontwerp-omgevingsvergunning zonnepark Tuunterveld vastgesteld en ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman