Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 7 april 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 31 maart 2020, nr. 13

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aanbesteding woon- en vastgoedmonitor Achterhoek, incl. AWLO 2021

Besluit:

  • Ingestemd met de aanbestedingsdocumenten voor de openbare Europese aanbesteding van de woon- en vastgoedmonitor Achterhoek voor een periode voor 2 jaar met een optie tot verlenging en van het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek 2021 (AWLO) samen met de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Oude IJsselstreek.
  • Mandaat verleend aan de regionale werkgroep woon- en vastgoedmonitor om namens het college de aanbestedingsprocedure uit te voeren (vragen te beantwoorden, inschrijvingen te beoordelen, de voorlopige en definitieve gunning vast te stellen).
  • De bij de gemeente Aalten in dienst zijnde ambtelijk projectleider mevr. M. Vreman (of diens plaatsvervanger) en adviseur inkoop mevr. E. Eising-Hoeksma (of diens plaatsvervanger) gemachtigd om namens het college de voorlopige en definitieve gunning schriftelijk bekend te maken aan de partijen die zich hebben ingeschreven.
  • De wethouder Volkshuisvesting van de gemeente Aalten (op dit moment zijnde de heer T.M.M. Kok) gemachtigd om namens het college de overeenkomst met de winnaar van de aanbesteding te ondertekenen.
  • Een cofinancieringsverklaring ten bedrage van € 15.000,- voor vier jaar (€ 3.750,- per jaar) afgegeven.
  • De beleidsmedewerker Volkshuisvesting en RO de heer G. Beunk gemachtigd om de cofinancieringsverklaring voor de aanbesteding van de woon- en vastgoedmonitor te ondertekenen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

3. Ontwerpbestemmingsplan bruine gebieden

Besluit:

  • Het ontwerpbestemmingsplan Bruine gebieden in procedure brengen.
  • De 'Nota inspraakreacties bestemmingsplan Bruine gebieden vastgesteld.
  • Kennisgenomen van de mogelijke scenario’s met betrekking tot eventuele bouwaanvragen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: T. Schopman