Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 18 augustus 2020

1. Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Stichting Zwembaden Winterswijk

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Stichting Zwembaden Winterswijk.
  • De subsidie 2019 t.b.v. Stichting Zwembaden Winterswijk vastgesteld op € 326.000.
  • Kennisgenomen van de begroting 2021 van Stichting Zwembaden Winterswijk

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Jansen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

2. Jaarverslag 2019 en begroting 2021 Bibliotheek Oost Achterhoek

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag  van Stichting Bibliotheek Oost Achterhoek.
  • De subsidie 2019 t.b.v. Stichting Bibliotheek Oost Achterhoek vastgesteld op € 378.405.
  • Kennisgenomen van de begroting 2021 van Stichting Bibliotheek Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink