Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 18 februari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 11 januari 2020, nr. 6

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk


2. Verzoek verplaatsing marktstandplaats

Besluit:
Ingestemd met het verzoek een visstandplaats op de zaterdagmarkt te verplaatsen naar de zuidzijde.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. van der Veen