Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 7 juli 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 juni 2020, nr. 28

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Aanpassing normenkader hulp bij huishouden beleidsregels Wmo

Besluit:

  • Gekozen voor het normenkader huishoudelijke ondersteuning 2019 van Bureau HHM bij indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning in plaats van het normenkader CIZ.
  • De beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2020 ingetrokken.
  • De beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2020-01 vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

3. Algemene Ledenvergadering AGEM d.d. 8 juli 2020

Besluit:

  • Niet ingestemd met het Plan strategie 2.0.
  • Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de overige voorstellen aan de ALV.
  • Wethouder Teselink van de gemeente Berkelland gemandateerd de standpunten van het college over de agendapunten in te brengen in de vergadering.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink