Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 19 mei 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12  mei 2020, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beoordeling twee principeverzoeken Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Wooldseweg

Besluit:

  • Geen planologische medewerking verleend aan het tweede principeverzoek, dat uitgaat van realisatie van 96 eenheden.
  • De in principe uitgesproken bereidheid tot planologische medewerking aan het eerste principeverzoek, dat uitgaat van realisatie van 72 eenheden, in de besluiten van 6 november 2018 en 12 februari 2019 ingetrokken.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen en I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Overkamp