Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 6 mei 2020

1. Uitvoeringsafspraken Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Besluit:

  • De Uitvoeringsafspraken RPW Achterhoek 2019- 2023 vastgesteld en via de voorzitter van het regionaal bedrijventerreinenoverleg aan de provincie ter vaststelling aanbieden.
  • De Uitvoeringsafspraken RPW Achterhoek 2019-2023 ter informatie naar de raad sturen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink