Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 oktober 2020

1. Terugkeer zaterdagmarkt naar de Markt vanaf zaterdag 24 oktober 2020

Besluit:

  • De zaterdagmarkt terug laten keren naar de Markt en een deel van de Torenstraat vanaf zaterdag 24 oktober 2020.
  • Het tijdelijke opstellingsplan vastgesteld.
  • De anciënniteitslijst niet van toepassing verklaard op voorgaand besluit op grond van artikel 11 lid 2 van de Marktverordening Winterswijk 2005 en conform de wens van het marktbestuur.
  • Het tijdelijke opstellingsplan ongeldig verklaren wanneer het college van burgemeester en wethouders kenbaar maakt dat de coronamaatregelen niet langer om deze opstelling vragen en overige wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: T. van der Veen