Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 6 oktober 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 29 september 2020, nr. 41

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Villa Mondriaan

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van Stichting Villa Mondriaan.
  • De subsidie 2019 t.b.v. Stichting Villa Mondriaan vastgesteld op € 102.540.
  • Kennisgenomen van de begroting 2021 van Stichting Villa Mondriaan.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

3. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 5 oktober 2020

Besluit:
Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda van de vergadering van het AB op 5 oktober 2020 en het verslag van het AB van 12 juni 2020.
Niet ingestemd met het projectplan digitalisering bouwvergunningen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

4. Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming

Besluit:
Het Samenwerkingsprotocol Gemeenten Achterhoek - Raad voor de Kinderbescherming, regio Gelderland vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

5. Beantwoording raadsvragen D66-fractie over het betrekken van jongeren bij het Taskforceteam

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat, I.T.F. klein Gunnewiek, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen