Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 27 oktober 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 20 oktober 2020, nr. 42

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Besluit op bezwaarschrift verleende omgevingsvergunning Delistraat 19 inzake het aanbrengen van roeden in het raam

Besluit:
De bezwaarmakers ontvankelijk verklaard met uitzondering van een voormalige bewoner van Delistraat 17.
Het bezwaarschrift ongegrond verklaard en de verleende omgevingsvergunning voor roeden in het raam in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: F. Zuijdweg

3. Vaststelling bestemmingsplan Hoek Kottenseweg-Bataafseweg

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Hoek Kottenseweg-Bataafseweg' ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T. Schopman

4. Tweede bestuursrapportage 2020 en Derde begrotingswijziging 2020 en Eerste begrotingswijziging 2021 van Sociale Dienst Oost Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van de Tweede bestuursrapportage 2020 en de Derde begrotingswijziging 2020 en Eerste begrotingswijziging 2021 van Sociale Dienst Oost Achterhoek
  • geen zienswijze in te brengen op de Derde begrotingswijziging 2020 en de Eerste begrotingswijziging 2021 van Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5. Verlenging Open house 2021 voor Wmo- en jeugdhulp

Besluit:
De huidige (open house) contracten voor de maatwerkvoorzieningen Wmo inclusief hulp bij huishouden en de individuele voorzieningen Jeugdhulp voor 2021 verlengen tot 1 januari 2022.
Hiertoe het inkoopdocument 2021 vastgesteld inclusief een aantal aanpassingen en nieuwe tarieven 2021.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman