Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 6 juli 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29 juni 2021, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. RES 1.0 Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen de RES 1.0 Achterhoek vast te stellen, specifiek op de onderdelen:

  • hoogte van het regionale bod voor grootschalige opwek van duurzame energie: 1,35 TWh;
  • verdeling van het regionale bod over grootschalige zon op daken (0,35 TWh) en grootschalige opwek op land (1 TWh);
  • verdeling van het regionale bod voor grootschalige opwek van wind over de gemeenten. Daarbij wordt het moratorium op wind van de gemeente Winterswijk in acht genomen. Het Winterswijkse aandeel in het regionale bod is dus 0.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: G. Overkamp