Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 29 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 22 juni 2021, nr. 26

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk 

2. Eindrapportage regisseur Park Achterhoek

Besluit:

  • Kennisgenomen van de eindrapportage Park Achterhoek, d.d. 27 mei 2021.
  • Team Projecten de opdracht gegeven om een door u vast te stellen communicatieprotocol voor projecten uit te werken.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Nijland