Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 30 maart 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 23 maart 2021, nr. 13

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot en met 25 maart) van het college van B en W d.d. 23 maart 2021, nr. 14

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Pilot 100% lokaal eigenaarschap Zonneweide Kotten

Besluit:
Het project zonneweide Kotten financieel ondersteunen met een eenmalige bijdrage van € 10.000 uit het
gemeentelijk Innovatie- en stimuleringsfonds duurzaamheid.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep