Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 25 mei 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 mei 2021, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Tunnel Greversweg

Besluit:

  • Ingestemd met het projectplan planuitwerking variant 1 (met trappen en fietsgoot).
  • Een budget van € 81.000 in 2021 beschikbaar gesteld voor projectkosten, deze dekken in programma 3 en de overige € 219.000 opnemen in de kadernota.
  • Kennisgenomen van de (voorlopige) planning van de voetgangerstunnel.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: T. Temming

3. Sloop agrarisch bedrijf Henxelseweg 7 en bouw compensatiewoningen

Besluit:
De raad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de sloop van het bedrijf Henxelseweg 7 door de bouw van compensatiewoningen op nieuw erf aan de overzijde van de weg, onder de randvoorwaarden conform het collegebesluit d.d. 13 april 2021.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee

4. Dagvaardingsprocedure Atos Nederland B.V.

Besluit:

  • Verweer voeren inzake de appelprocedure Atos Nederland B.V. tegen de gemeente Winterswijk.
  • Straatman Koster advocaten te Rotterdam gemachtigd om namens de gemeente Winterswijk op te treden in de appelprocedure tegen Atos Nederland B.V.
  • Verweer voeren inzake de bodemprocedure Atos Nederland B.V. tegen de gemeente Winterswijk.
  • Straatman Koster advocaten te Rotterdam gemachtigd om namens de gemeente Winterswijk op te treden in de bodemprocedure tegen Atos Nederland B.V.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: L de Vries

5. Verbouw schuur aan de Esinkweg 2a tot woning

Besluit:
Medewerking verleend aan de verbouw van de schuur tot woning onder de randvoorwaarden zoals opgenomen in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Ortelee