Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 oktober 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 4 oktober 2021, nr. 38

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Wijzigingen ZOOV Op Maat in 2022

Besluit:
Met ingang van 1 januari 2022 de volgende wijzigingen in ZOOV Op Maat doorvoeren:

 • Het vervoer beschikbaar houden voor reizigers zonder Wmo-indicatie:
     o als zij samen reizen met een reiziger met een Wmo-indicatie, en
     o voor de ritten waar het openbaar vervoer of HaltetaxiRRReis geen oplossing biedt.
  Voor deze reizigers geldt een tarief dat vergelijkbaar is met het huidige OV-vangnettarief.
 • De openingstijden van ZOOV Op Maat als volgt beperken:
     o de eerst mogelijke rit van ZOOV Op Maat vertrekt om 7.00 uur;
     o ritten op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 8.00 uur en op zater-, zon- en feestdagen tussen 7.00 en 9.00 uur zijn alleen mogelijk naar algemene en persoonlijke
        puntbestemmingen en naar de stations in de Achterhoek. Al deze ritten moeten een dag van te voren voor 13.00 uur gereserveerd worden;
     o de laatst mogelijke rit vertrekt om 24.00 uur;
     o de openingstijden van het call center van ZOOV Op Maat zijn dagelijks van 7.00-24.00 uur (en uiterlijk tot het moment dat de laatste reiziger van die dag is uitgestapt).
 • Voor alle ritten een minimale ritprijs berekenen van 3 kilometer.
 • Alle Wmo-reizigers een VoorElkaarPas aanbieden gedurende de pilotperiode van 2 jaar, waarna evaluatie plaatsvindt.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

3. Septembercirculaire 2021

Besluit:

 • Kennisgenomen van de Septembercirculaire gemeentefonds 2021.
 • De uitkomsten daarvan verwerken in onze begroting voor de jaren 2021 tot en met 2025 via de 2e prognose 2021.
 • Het voordeel in de algemene uitkering wegens stijgende lonen en prijzen vertalen naar een stelpost voor stijgende loon- en prijskosten waarmee ook onze gemeente naar verwachting geconfronteerd wordt.  

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. ten Pas