Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020

In deze structuurvisie zijn de beleidsuitgangspunten en hoofdambities van de gemeente het uitgangspunt. De structuurvisie heeft ze uitgewerkt en geïntegreerd. Dit leidt tot een basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen voor de hele kern Winterswijk voor de komende 10 a 15 jaar. Alle strategische ruimtelijke documenten van de gemeente komen erin samen en krijgen bovendien een gezamenlijk kop.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020’, pdf, 10MB