Gemeentenieuws 10 oktober 2017

Met onder andere Ondertekening intentieverklaring 'Ketenaanpak overgewicht jeugd', Begroting 20118 in Vogelvlucht, Wethouder Te Gronde opent Achterwooldsepad.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Ondertekening intentieverklaring ‘Ketenaanpak overgewicht jeugd’

naar boven

Op woensdagavond 27 september werden in de Oost Achterhoek de intentieverklaringen ‘ketenaanpak overgewicht jeugd’ door gemeenten en ketenpartners getekend. Zij gaan samen aan de slag om overgewicht bij de jeugd aan te pakken.

Als je kind opgroeit met een gezond gewicht dan is bewegen makkelijker, kan hij zich lichamelijk (motorisch) goed ontwikkelen en heeft hij minder kans op overgewicht en de daarbij behorende ziektes op latere leeftijd. Vandaar dat Achterhoek in Beweging hiermee aan de slag is gegaan. Er zijn lokaal werkgroepen opgezet met partners die een rol hebben bij de ketenaanpak overgewicht bij jeugd. Zij hebben in de afgelopen periode de ketens in beeld gebracht.

Woensdagavond 27 september was het in de Oost Achterhoek zover: de intentieverklaring is door de gemeentes Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en de lokale werkgroepen getekend! Ronald Tol begeleidde deze processen vanuit de Gelderse Sport Federatie en is trots op het resultaat. Marian Sijben, van de Proeftuin overgewicht in Den Bosch, inspireerde de aanwezigen om de landelijke best-practices mee te nemen naar de Oost Achterhoek.

De ketenregisseurs gezond gewicht zetten zich samen met de werkgroepen in om overgewicht bij de jeugd te voorkomen, te signaleren en de jeugd te stimuleren naar een gezond gewicht te streven. Hierbij wordt aangesloten bij het Preventie Platform Jeugd.

Wilt u meer over de ketenaanpak overgewicht jeugd weten? Dan kunt u contact opnemen met de lokale ketenregisseur:
Aalten: Esther Teunissen 06 – 39 20 66 01
Oost Gelre: Iris Wijnands (0544) 39 35 35
Winterswijk: Zaphira van Leeuwen (0543) 54 35 43

Beste vakantiehuis van Nederland staat in Ratum

Vakantiehuis ’t Huusken aan de Ratumseweg 54 in Winterswijk Ratum is uitgeroepen tot het ‘beste vakantiehuis van Nederland 2017’.

De prijs is toegekend door de organisatie achter de website www.eropuitineigenland.nl. Daarmee heeft het ’t Huusken ruim 500 vakantiehuisjes achter zich gelaten. Op zondag 1 oktober reikte wethouder Gert-Jan te Gronde de prijs (beker en certificaat) uit aan de eigenaren Karin Pierik en Nicole Mariën.

Begroting 2018 in Vogelvlucht

Vorige week vond u in deze krant de uitneembare katern ‘Begroting 2018 in Vogelvlucht’, waarin wij u een verkorte weergave van de begroting gaven. In deze speciale uitgave kon u op eenvoudige wijze kennis nemen van onze ambities voor het komende jaar. Wilt u de volledige versie van de begroting 2018-2021 en de ‘Begroting 2018 in Vogelvlucht’ graag alsnog online lezen, dan kunt u daarvoor terecht op onze website www.winterswijk.nl.

Besluitvorming gemeenteraad

•    Op dinsdag 24 en donderdag 26 oktober vergadert de gemeenteraad over de begroting.
•    In de aanloop naar deze vergadering is het op donderdag 12 oktober voor burgers, bedrijven en instellingen mogelijk om in te spreken over de begroting. Insprekers wordt verzocht zich vooraf te melden bij de griffie, telefoonnummer (0543) 543 120 of per e-mail: griffie@winterswijk.nl. Tevens beantwoordt het college 12 oktober diverse vragen van raads- en commissieleden over de begroting.

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang telkens om 19.30 uur.

Uitnodiging: Inloopavond bestemmingsplan Vèèneslat en Misterweg

Op dit moment treft de gemeente voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen Vèèneslat Noord en Zuid en de Misterweg. Voorafgaand aan de ter inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan wil het college belanghebbenden en geïnteresseerden informeren over de stand van zaken en in de gelegenheid stellen vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. De inloopavond vindt plaats op:

Datum:     25 oktober 2017
Tijd:         18.00 tot 20.00 uur
Locatie:     Publiekshal gemeentekantoor, Stationsstraat 25

De meeste betrokkenen hebben een uitnodigingsbrief ontvangen. Dit zijn de bedrijven en de bewoners die op of net buiten het bedrijventerrein wonen. Wij realiseren ons dat wellicht meer betrokkenen geïnteresseerd zijn, zoals bijvoorbeeld eigenaren die elders wonen of (achter)buren. Zij die geen uitnodigingsbrief hebben ontvangen, kunnen deze publicatie dan ook als uitnodiging beschouwen.

Wethouder Te Gronde opent Achterwooldsepad

In de stromende regen opende wethouder Gert-Jan te Gronde op zaterdag 30 september het Achterwooldsepad.  Het Achterwooldsepad is een rondwandeling van tien kilometer door het prachtige gebied van het buurtschap Woold. Langs historische boerderijen, door boskavels en tussen glooiende essen. Het Achterwooldsepad is het 104de Klompenpad. Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. Met medewerking van de grondeigenaren zijn Woolds Belang, vrijwilligers, gemeente Winterswijk en Stichting Landschapsbeheer Gelderland erin geslaagd het Achterwooldsepad te ontwikkelen. Het pad is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Winterswijk, Provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij het startpunt De Brömmels, Harmienehoeve, Roerdinkhof en VVV’s in de regio. Kijk ook op www.klompenpaden.nl.

Gemeente plaatst bladkorven

Het herfstseizoen is begonnen. De bomen bieden een fraai kleurenspel aan herfsttinten en de bladeren beginnen te vallen. Om de overlast van de bladeren te beperken, bieden wij inwoners de gelegenheid om de herfstbladeren te verzamelen in bladkorven. Deze bladkorven worden wekelijks geleegd. De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren. Als er vuil en/of tuinafval (snoeiafval) in de korven wordt aangetroffen dan wordt de bladkorf direct verwijderd en niet meer teruggeplaatst. De bladkorven zijn te vinden op de volgende  plekken:

Straat, Plaats

A. S. Talmastraat, gazon
Bargerbosch, bocht weg nabij trapveldje
Bargerbosch, einde van de weg/grasveldje
Bargerstegge, t.h.v. nr. 44
Beuzenes, nabij speeltuin
Crocusstraat, gazon
Dennendijk, t.h.v. retentievijver
Dr. Ten Havestraat, nabij nr. 14
De Eelinkes, t.h.v. huisnr 1.
Forsythialaan, nabij nr. 74 op P-Plaats
Groenloseweg, pad naast weide kinderboerderij
Groenloseweg, doorsteek B. Stegemanstraat
Julianastraat, nabij voormalige MAS
Hijinkhoekweg, nabij Esselinkhoekweg
H. Dunantplein, t.o. nr. 12
Hortensialaan, t.h.v. sportveld
Huppel, school ´t Walien
Jasmijnlaan, nabij kruising met Forsythialaan
K. Doormanstraat, op P-plaats
Koningsweg, gazon t.o. tankstation Wikkerink
Kotten kern, schoolvoetbalveld
Laan v Hilbelink, t.h.v. ingang Ligusterlaan op gazon
Magnoliastraat, berm t.o. nr 17
Meddo, ingang dorp nabij “smid Oonk”
Meddo,kolk dorp Van Eerdenweg
Miste, de Klomp
Olmenstraat, nabij School
Pashof, langs pad naar kinderboerderij
Passantenkamp,gazon
Prins Hendrikstraat, t.h.v. Wilhelminastraat
Ratum kern, nabij dikke steen
Ravenhorsterweg, nabij  supermarkt
Rijnstraat, nabij Rijnstraat no 3
Rijnstraat, nabij doorsteekje Waalstraat
Schimmelpennincklaan, t.h.v. De Savorin Lohmanstraat
Spiraealaan, gazon nabij no 116
Tuunterstraat, nabij RK Begraafplaats
Tuberweg, nabij bos
Vreesweg, gazon
Waliënsestraat, t.h.v. afslag Roenhorststraat
Wamelinkweg, berm  twee stuks
Wieringastraat, nabij fontijn
Woold, nabij gebouw Juliana
Woold, nabij  OBS Woold
Wooldseweg (dorp), t.o. Rusthuisstraat

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot en met 13 oktober tot 17.00 uur telefonisch een afspraak maken met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 545 454 of via www.rova.nl/contact.

U wordt verzocht op de afgesproken inzameldag uw kca vóór 7.00 uur in een gesloten chemobox bij uw brievenbus aan te bieden. Let op: injectienaalden moeten worden aangeboden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes en dergelijke) om prikgevaar te voorkomen.

Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 brengen. De openingstijden van het milieubrengstation zijn:
Woensdag:    12.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag:        12.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdag:    9.00 uur tot 16.00 uur

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld. Heeft u vragen over de afvalinzameling, dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via bovengenoemde gegevens.

Verloren en gevonden voorwerpen september 2017

Heeft u iets gevonden of verloren? U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543. Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl. De voorwerpen die in september gevonden en gemeld zijn bij de gemeente Winterswijk, staan nu op onze website. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Overheid start in oktober met verspreiding jodiumtabletten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstuurt tussen 10 en 25 oktober jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Alle huishoudens in Winterswijk met één of meer kinderen tot 18 jaar ontvangen per post een doosje met tien jodiumtabletten.

Het ministerie van VWS biedt de tabletten aan om ons land goed voor te bereiden op een mogelijk kernongeval, net zoals we ons voorbereiden op andere mogelijke incidenten. De kans op een ongeval met een kerncentrale is overigens klein, want kerncentrales moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. De overheid hanteert een zone tot hemelsbreed 100 kilometer van een kerncentrale voor verspreiding van de jodiumtabletten. Winterswijk ligt binnen de 100 kilometerzone van de kerncentrale Emsland (Duitsland). Op www.jodiumpostcodecheck.nl kunt u nagaan of u jodiumtabletten per post krijgt opgestuurd.

Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten vindt u op de website www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Bijvoorbeeld informatie over: wat u kunt doen als u geen jodiumtabletten heeft ontvangen, de werking van jodium en welke zones voor de verspreiding van jodiumtabletten zijn vastgesteld. Heeft u aanvullend nog vragen, neem dan telefonisch contact op met de Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. U kunt ook gebruikmaken van WhatsApp 06-55001400.

Nieuw perspectief door ondersteuning bij werk, opleiding en re-integratie. Jouw Unit zet jongeren op het juiste spoor.

Ben je jonger dan 27 jaar en heb je (tijdelijk) geen werk, zoek je een passende opleiding of kun je op een andere manier hulp gebruiken? Jouw Unit, een afdeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, biedt raad en daad en zet je op het juiste spoor. Je kunt er ook terecht voor het aanvragen van een uitkering.

Jouw Unit is een vangnet voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken en ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, scholing en re-integratie. Het is opgezet voor jongeren van 18 tot 27 jaar in de gemeenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre. Voor deze leeftijdscategorie gelden speciale voorwaarden voor het verstrekken van een bijstandsuitkering.

Het is de bedoeling om jongeren te helpen met hun zoektocht naar mogelijkheden voor de toekomst.  Dat wordt gedaan met diverse activiteiten, zoals testen, workshops, groepstrainingen en proefplaatsingen. Op deze manier wordt duidelijk wat de wensen zijn en waar de  mogelijkheden liggen. Het gaat om maatwerk trajecten onder begeleiding van een klantmanager van Jouw Unit. De afdeling heeft specialistische kennis in huis en streeft naar verdere ontwikkeling van de jongere om zodoende uitzicht te bieden op een baan, de juiste opleiding of meer balans in het leven. Daarnaast werkt Jouw Unit  nauw samen met partijen die jongeren kunnen helpen om aan een nieuw toekomstperspectief te werken, zoals onderwijsinstellingen, bedrijven, uitzendbureaus en wijkteams.  

We gaan graag met je aan de slag. Dus schroom niet om contact op te nemen. Jouw Unit is gevestigd op het Loopbaanplein in de Burgemeester Bosmastraat 7 in Winterswijk. Iedereen kan er tijdens kantooruren binnenlopen voor informatie. Voor een uitgebreid gesprek is het raadzaam om vooraf een afspraak te maken, dat kan telefonisch tussen 9 en 11 uur via (0544) 474 200. Voor meer informatie: www.jouwunit.nl

Foto-estafette de Post

In september lanceerde wethouder Ilse Saris bij de Post een nieuwe website voor alle inwoners van Winterswijk: www.WijWinterswijk.nl. Op deze website staat heel veel informatie over diverse thema’s zoals geld, wonen, welzijn, opvoeden, zorg en vrijwilligerswerk. De komende tijd wordt de website verder worden gevuld met informatie en met Winterswijkse foto’s. Voor dat laatste is een foto-estafette bedacht: elke twee weken krijgt iemand anders een fototoestel mee om foto’s van een onderwerp of doelgroep te maken. De camera was de eerste twee weken in handen van Wilma ten Pas en Gerrit Klanderman, hieronder een kort verslag.

Ik ben Wilma ten Pas, trajectbegeleider voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In de week dat ik de camera kreeg was het de week van Wereld Alzheimer Dag, officieel 21 september. In mijn werk als trajectbegeleider kom ik vaak bij de mensen thuis en begeleid ik ze door informatie te geven over de ziekte, omgang bij veranderend gedrag, praktische tips en het regelen van de benodigde zorg. Een collega van mij zegt weleens: “Wij zijn de TomTom voor onze cliënten”. Ik was blij dat er in de Alzheimerweek op allerlei plaatsen aandacht was voor alzheimer of andere vormen van dementie. Verrast was ik ook dat er zaterdag 17 september studenten bij de Hema stonden, om donateurs te werven voor de Alzheimer Stichting

Een andere manier om alzheimer bespreekbaar te maken zijn de Alzheimer socks. Dit zijn twee verschillende sokken die de verwarring symboliseren waarmee mensen met Alzheimer, of een andere vorm van dementie, dagelijks te maken hebben. Deze sokken zijn onder andere te koop bij de Jumbo en de winst komt volledig ten goede aan Alzheimer onderzoek aan het VUmc Alzheimercentrum. Daarnaast is er ‘Het Vergeet-Mij-Niet-speldje’. Hiermee laat u zien dat we mensen met dementie en hun naasten niet vergeten. Tegelijkertijd draagt u bij aan bewustwording rondom de ziekte. Ze zijn te bestellen via de Alzheimer stichting. Op de foto ziet u mij met professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie op een lezing bij Careaz.

Iedere vrijdagochtend heb ik een inloopspreekuur op de Post  van 9.00 tot 11.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen die te maken hebben met dementie. Op 18 oktober start de cursus ‘ Omgaan met dementie’, deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Zonnebrinkkerk. Data: 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november. U kunt zich aanmelden via de VIT hulp bij mantelzorg. Telefoon: (0544) 820 000.

Op 15 september jongstleden vond de Vrijwilligersbeurs in Theater De Storm plaats. Gerrit Klanderman werkte deze dag als vrijwilliger en kreeg de eerste estafette-camera overhandigd door Wethouder Aalderink. Gerrit is vrijwilliger bij onder andere RTV Slingeland, de Mondriaan en Marathon Nationaal Landschap. Uit de vele foto’s die Gerrit inleverde hebben we de foto gekozen van zijn werk bij RTV Slingeland. Op de website www.wijwinterswijk.nl, onder het kopje vrijwilligerspunt Winterswijk, zijn binnenkort meer foto’s te zien die Gerrit gemaakt heeft van zijn vrijwillige activiteiten. Gerrit vond het erg leuk om zijn werkzaamheden twee weken lang vast te leggen in beeld.

Werk in uitvoering

naar boven

Asfalteringswerkzaamheden omgeving Winterswijk Miste

Op dinsdag 17 en woensdag 18 oktober vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats in de omgeving Winterswijk Miste. Onderstaande wegen zijn van dinsdag 17 oktober 7.00 uur tot en met woensdag 18 oktober 17.00 uur afgesloten voor alle weggebruikers (aanwonenden uitgezonderd). Er is een omleidingsroute ingesteld.
•    Halteweg (vanaf de kruising met Zwanenbroekweg tot aan de spoorlijn)
•    Binnenboomweg (vanaf de kern Miste tot aan de spoorlijn)
•    Smeenkstegge (vanaf de kruising met de Heenkamppieperweg/Blekkinkhofweg tot aan de spoorlijn)
•    Haartweg (vanaf de kern Haart tot aan de spoorlijn, Steakhouse Vivaldi bereikbaar)
•    Heenkamppieperweg (vanaf de kruising met de Brinkeweg tot aan de kruising met de Blekkinkhofweg/Smeenkstegge)
•    Blekkinkhofweg (vanaf de kruising met de Lieversdijk tot aan de kruising met de Heenkamppieperweg/Smeenkstegge)
•    Wooldseweg* (tussen de kruising met de Brinkeweg en de Blekkinkhofweg)
*De Wooldseweg vormt hierop een uitzondering, aangezien deze voor maximaal een halve dag afgezet wordt.

Werkzaamheden bij Sportpark Jaspers

De entree naar Sportpark Jaspers wordt aangepast om de verkeerssituatie duidelijker te maken voor de weggebruikers. Het sportpark blijft bereikbaar. Er wordt een tijdelijke inrit aangelegd aan de kant van het parkeerterrein van FC Winterswijk. Hierdoor kan enige hinder ontstaan voor verkeer.

Afsluiting Schimmelpennincklaan (in fasen)

Na 3 oktober gaat de weg gedeeltelijk open voor verkeer. Daarna wordt het voor de resterende werkzaamheden in fasen afgesloten. Woensdag 11 oktober is de Schimmelpennincklaan afgesloten in verband met het aanbrengen van deklaag (asfalt) en streetprint. Verkeer wordt dringend verzocht de aangegeven omleidingsroutes te volgen.

Hilteweg/Lemmenesweg

De Hilteweg en de Lemmenesweg zijn afgesloten voor alle verkeer in verband met het vernieuwen van de waterleiding en wegwerkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin november. Er is geen omleiding aangegeven.

Werkzaamheden Pijnboomstraat en Abeelstraat

In de Pijnboomstraat en Abeelstraat vinden riolerings- en reconstructiewerkzaamheden plaats. Ook is de Kloetenseweg tussen de Hortensialaan en de Bataafseweg afgesloten. Deze wegen zijn wel toegankelijk voor aanwonenden. De werkzaamheden duren tot eind oktober.

Tuunterstraat

In verband met een reconstructie is de Tuunterstraat tussen de Landbouwstraat en de Korenstraat afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden duren tot eind september.

Werkzaamheden Alliander in het centrum

Van circa 2 oktober tot en met circa 24 november voert Alliander werkzaamheden uit in de omgeving Roelvinkstraat, Spoorstraat, Dingstraat en De Kloksteeg om het elektriciteitsnet te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Tijdens deze werkzaamheden worden kabels vervangen en worden transformatorruimtes aangepast. Graafwerkzaamheden en gestuurde boringen in de Kloksteeg en de Roelvinkstraat (deel tussen Tuinstraat en Hema) kunnen vooral (verkeers)overlast met zich meebrengen. Op een (maan-)dag vindt een boring plaats in de Dingstraat waarvoor de halve rijbaan wordt afgesloten. Aanwonenden en bedrijven worden hierover apart geïnformeerd.

N820, Vredenseweg

Sinds 2 oktober (fase 1) is de Vredenseweg tussen Bataafseweg en grensovergang geheel  afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven via Zwilbrock (in overleg met Kreis Borken).
Vanaf 9 oktober (fase 2a) is de grensovergang weer bereikbaar en wordt een omleiding aangegeven via de Waliënsestraat en Waliënseweg.
Vanaf 13 oktober (fase 2b) is alleen het gedeelte tussen de Dwarsweg en de Ratumseweg nog afgesloten, tot 10 november (mits de weersomstandigheden niet tegenwerken).
In de herfstvakantie wordt het fietspad opgeknapt en kunnen de fietsers gebruik maken van een fietstaxi om het wegvak te passeren. Op diverse plaatsen worden verkeersregelaars ingezet.

N18 bij Varsseveld

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer BAM gestart met de reconstructie van de N18 bij Varsseveld. Gedurende de werkzaamheden zijn er in september minder rijstroken op de N18 beschikbaar, enkele nachtelijke afsluitingen en een weekendafsluiting. Gemotoriseerd verkeer vanuit de N318 Aalten en Winterswijk kan gedurende werkzaamheden niet de N18 oprijden. Volg de aangegeven omleidingsroutes en houdt rekening met langere reistijden. Kijk voor meer informatie op www.bambouwtN18.nl.

Misterweg

In de herfstvakantie (week 42) wordt de Misterweg tussen de spoorwegovergang en de rotonde bij Lidl van een nieuwe deklaag voorzien. De weg wordt enkele dagen afgesloten, de exacte data zijn nog niet bekend. Er geldt dan een omleiding via de Parallelweg, Rondweg Zuid en de spoorwegovergang in de Wooldseweg.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

naar boven

Agenda activiteiten

datum, info activiteit

naar boven

Oktober, Verschillende bijeenkomsten voor mantelzorgers, VIT-hulp bij mantelzorg. Meer informatie www.vithulpbijmantelzorg.nl.
10 oktober, EUREGIO-spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1.
12 oktober, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van SDOA, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
12 oktober, Gezamenlijke openbare commissievergadering over de gemeentebegroting 2018-2021, vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
16 oktober, Groot Grensgangersspreekuur EUREGIO van 14.30 tot 18.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
21 oktober, Dag van ons water van 10.00 tot 15.00 uur vanuit het gemeentehuis van Oost Gelre, Varsseveldseweg 2 Lichtenvoorde.
24 en 26 oktober, Openbare raadsvergadering over de gemeentebegroting 2018-2021 om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
25 oktober, Inloopavond bestemmingsplan Vèèneslat en Misterweg van 18.00 tot 20.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer informatie elders in dit  gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning aanleg
•    Beerninkweg 22
•    nabij Harkelsweg 6 en 8 (2x)
•    Slingeweg
•    Winterswijk Oost
•    Wooldseweg 84

Verleende omgevingsvergunning bouwen
•    Bumerweg 1

Verleende omgevingsvergunning bouwen/milieu
•    Heenkamppieperweg 14

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan
•    Kattenbergweg 1-64

Ruimtelijke Ordening
•    Ontwerpwijzigingsplan Vredenseweg 146

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 26 september 2017 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:
1.    Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een antennemast in het Woold

Op 3 oktober 2017 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:
1.    Begroting verevening jeugdhulp 2017
2.    Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2016
3.    Nota Lokale Heffingen 2017, inzicht in de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten
4.    Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 4 oktober 2017
5.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 4 oktober 2017

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college