Gemeentenieuws 1 augustus 2017

Met onder andere: toren raadhuis kleurt Mondriaan, Gemeente en Siza werken aan plan van aanpak, ZOOV breidt uit met ZOOV Werk en ZOOV School en Mantelzorgcafé op 17 augustus

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Ook de toren van het raadhuis kleurt Mondriaan

Op woensdag 26 juli onthulde burgemeester Joris Bengevoord in het kader van jubileumjaar ‘Mondriaan to Dutch Design’ twee Mondriaan-doeken op de toren van het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein. Deze onthulling was ook meteen de aftrap van de social media actie #MondriaanWinterswijk.

Aan het themajaar ‘100 Jaar De Stijl: Mondriaan tot Dutch Design’ wordt ook in Winterswijk aandacht geschonken. Winterswijk is opgenomen in de gelijknamige metrolijn van NBTC, die wereldwijd is gepromoot. De werktitel van de campagne in Winterswijk is ‘Mondriaan in Winterswijk’. In opdracht van de werkgroep Mondriaan in Winterswijk werden banieren, banners boven de winkelstraten en doeken aan de lantaarnpalen op de Markt bevestigd. Ook werden ondernemers geënthousiasmeerd om Winterswijk Mondriaan te doen laten ademen. Die oproep werd massaal omarmd: Villa Mondriaan heeft speciale tentoonstellingen, de escape room The Mystery of Mondrian werd geopend en het evenement Mondrian by Night volgt in september. Leuke producten die inmiddels zijn ontstaan: Mondriaan-bier, Mondriaan-bh, Mondriaan-gebakje, Mondriaan-verpakkingslijn met tassen, Mondriaan-kaas en Mondriaan-koek.

Op de website http://www.100procentwinterswijk.nl/mondriaan/actiemondriaanwinterswijk kunt u meer informatie lezen over de actie Mondriaan in Winterswijk.

Gemeente en Siza werken aan plan van aanpak

De gemeente Winterswijk gaat met zorgaanbieder Siza in gesprek om afspraken te maken over de dagbesteding van klanten vanaf januari 2018. Het gaat vooral om mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze mensen krijgen nu hun dagbesteding in wijkcentrum Mondriaan. Siza draagt aan het eind van 2017 deze dienstverlening over. ,,We werken aan een oplossing voor cliënten,’’ zegt waarnemend-wethouder Aalderink. ,,Daar gaan we samen met Siza uitkomen. Ik heb er alle vertrouwen in.’’

=
Volgende week verschijnt er geen gemeentenieuws in het Achterhoek Nieuws. Op dinsdag 15  augustus kunt u de eerstvolgende uitgave van het gemeentenieuws lezen.
=

ZOOV breidt uit met ZOOV Werk en ZOOV School

ZOOV is deze week gestart met het vervoer van SW-medewerkers naar hun werk. Vanaf het nieuwe schooljaar verzorgt ZOOV ook leerlingenvervoer. Daarmee breidt het nieuwe, Achterhoekse vervoersysteem de dienstverlening uit.

ZOOV is een initiatief van de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk. Sinds 1 januari 2017 verzorgt ZOOV voor deze gemeenten het voormalige Regiotaxi-vervoer. Deze zomer komen daar twee vervoersoorten bij: dat van werknemers met een Wsw-indicatie en het leerlingenvervoer. Dit gebeurt onder de nieuwe namen ZOOV Werk en ZOOV School.

Informatie voor ouders

Ouders van leerlingen die met ZOOV School straks naar school gaan, krijgen vlak voor het nieuwe schooljaar alle noodzakelijke informatie. Eerder is helaas niet mogelijk, omdat nog niet alle leerlingen zijn aangemeld. Hierdoor kan ZOOV School de nieuwe schoolroutes nog niet samenstellen. Algemene informatie over het vervoer met ZOOV School is al wel te vinden op www.zoov.nl.

Veel blijft hetzelfde

Overigens zal het leerlingenvervoer nauwelijks veranderen. ZOOV School haalt de leerlingen op de gebruikelijke plekken op en brengt hen op de vertrouwde manier naar school en weer thuis. Ziek- en betermeldingen kunnen voortaan ook via de website worden doorgegeven. De grootste verandering betreft de kinderzitjes en zitverhogers; deze moeten voortaan mee in school worden genomen. ZOOV School heeft de scholen hiervan al op de hoogte gebracht. Ook de scholen ontvangen medio augustus het informatiepakket dat de ouders dan thuisgestuurd krijgen.

Bereikbare Achterhoek

Voorlopig houdt ZOOV het bij deze uitbreidingen, al bestaat de kans dat in de toekomst het vervoer nog verder wordt uitgebreid. ZOOV heeft de ambitie om de hele Achterhoek voor iedere reiziger bereikbaar te maken. Kijk voor meer informatie op www.zoov.nl.

Sociaal Team van de Post

Van het Sociaal Team van de Post verschijnt in gemeentenieuws regelmatig een korte column over de Post, het Sociaal team of ervaringen in hun werk.

Eenzaamheid

Eenzaamheid: ongeveer 40 procent van de volwassen Nederlanders heeft er last van. Of en hoe iemand eenzaamheid ervaart, is persoonlijk. Iemand kan veel contacten hebben en toch eenzaam zijn, terwijl een ander maar een klein kringetje mensen om zich heen heeft en zich niet eenzaam voelt. Eenzaamheid is een normale emotie en het kan iedereen overkomen. Niet alleen oudere mensen die bijvoorbeeld hun partner of vrienden verliezen, maar ook  jonge(re) mensen zoals bijvoorbeeld mantelzorgers die druk zijn met werk en zorg en niet aan sociale dingen toekomen. Ook mensen die hun baan kwijtraken en daarmee ook hun collega’s of mensen met een migratieachtergrond of personen met een verstandelijke of psychische beperking kunnen zich door de omstandigheden eenzaam voelen.

De zomer is een lastige tijd voor wie zich eenzaam voelt. Veel mensen gaan op vakantie (vrienden, kennissen, begeleiders, thuishulpen) en vrijwilligerswerk, sport en andere activiteiten liggen vaak stil. De dagen zijn dan leger en mensen die al weinig contacten hebben, worden vaak nóg eenzamer in die periode. Contact maken met iemand die eenzaam is, kan dan nét dat zetje zijn waardoor iemand zich net weer iets prettiger voelt. Heb er oog voor en maak eens een praatje of nodig iemand uit voor een kopje koffie of een wandelingetje. Kijk om je heen, in je eigen straat of buurt. Ook is het zo dat mensen zich er soms voor schamen dat ze eenzaam zijn. Probeer het toch eens met anderen er over te hebben, dan voel je je vaak al minder eenzaam en verdwijnt het taboe.

Mantelzorgcafé op 17 augustus

Op donderdag 17 augustus van 14.00 tot 15.30 uur vindt bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk een Mantelzorgcafé plaats. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent kan uw vragen beantwoorden en ontvangt u met een kopje koffie of thee.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Op de vrijdagen 4, 11 en 18 augustus kunt u voor het inloopspreekuur  terecht op het gemeentekantoor. Het loket van de Post is op deze data namelijk gesloten. U kunt dan tussen 9.00 en 10.30 uur zonder afspraak terecht bij mantelzorgconsulent Marjan Roerdinkveldboom  aan de Stationsstraat 25. Op vrijdag 25 augustus vindt er vanwege het Volksfeest in Winterswijk geen inloopspreekuur plaats. Op vrijdag 1 september kunt u voor informatie en hulp bij mantelzorg van 9.00 tot 10.30 uur weer terecht bij de Post aan de Balinkesstraat 4.

Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT via telefoonnummer (0544) 82 00 00.

Gemeente Winterswijk ook via WhatsApp bereikbaar

In Winterswijk kunnen inwoners vanaf 1 augustus ook via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. Dit kan via telefoonnummer: (06) 51 03 18 50.

Vragen worden behandeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur door de medewerkers van het Klant Contact Centrum en de vraagsteller krijgt binnen 24 uur een antwoord. Uiteraard verstrekt de gemeente geen privacygevoelige informatie via WhatsApp.

Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of te sms’en. Met het inzetten van deze populaire chatdienst sluit de gemeente aan op de manier waarop haar klanten communiceren.

Mooie samenwerking Freriks, Kompaan-Rova en gemeente Winterswijk. Voortzetting gebruik broodbakken bij vijvers Berkhof en Oostervoort

Begin juni informeerden wij u over aantreffen van blauwalg(risico) in vijvers Berkhof en Oostervoort in het voorjaar. Waterschap Rijn & IJssel onderzoekt de mogelijke oorzaak hiervan. Blauwalg kan bij inname van water gezondheidsproblemen opleveren, dit geldt voor zowel voor mensen als eenden. Om het blauwalgrisico te reduceren continueren wij het gebruik van broodafvalbakken bij de vijvers, deels met een aangepaste werkwijze. Deze werkwijze draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit, de eenden populatie en de leefomgeving. Wij stellen uw medewerking hierbij zeer op prijs.  

Hoe kunt u uw steentje bijdragen?

•    Wij vragen u te stoppen met het voeren van de eenden bij de genoemde vijvers. Het lijkt zo onschuldig, maar hiermee wordt het natuurlijk gedrag en de populatie van de eenden erg verstoord met gevolgen voor waterkwaliteit en leefomgeving. Voert u de eenden toch overdadig en team Handhaving van de gemeente Winterswijk constateert dit, dan handelt zij correctief en legt indien nodig een boete op.
•    Maak gebruik van de broodbakken die geplaatst zijn bij de vijvers en gooi uw overgebleven brood in de bak in plaats van in het water of de omgeving daarvan. Dit helpt bij het terugbrengen van het aantal eenden bij de vijvers, trekt geen ongedierte aan en verbetert de waterkwaliteit en daarmee de leefomgeving.
•    Gooi alleen schoon brood in de broodbakken. Overig afval zoals bijvoorbeeld de broodzakken en vervuild brood behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken voor algemeen gebruik in de directe omgeving.
•    Ter plekke kunt u binnenkort meer en actuele informatie lezen over de nieuwe werkwijze. Via nieuwe stickers op de broodbakken leest u tips over het gebruik ervan.
•    Voor vissers (ook jeugdvissers) in deze vijvers wordt gevraagd de geldende voerregels te respecteren en bij het vissen geen lokvoer te gebruiken. Daarnaast is het verstandig geen vijverwater binnen te krijgen.

Samenwerking

De broodbakken worden  geleegd door medewerkers van Kompaan- Rova en naar Zorg- en kinderboerderij Freriks gebracht. Bij Freriks vindt dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. Door deze medewerkers wordt het brood gesorteerd, gedroogd en geschikt gemaakt voor het voeren aan de dieren. Een mooie samenwerking tussen verschillende partijen dat een positieve bijdrage levert aan het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.

Zomertoer Leefbaarheid op 9 augustus in Winterswijk Meddo

Op woensdag 9 augustus aanstaande vindt de Zomertoer Leefbaarheid in Meddo plaats. De Leefbaarheidsalliantie is dan met een gele Amerikaanse schoolbus aanwezig op het evenemententerrein van het populaire radio- en tv programma ‘Zomer in Gelderland’, gepresenteerd door Angelique Krüger. Inwoners kunnen bij jongerencentrum Elbekurkie tussen 14.00 en 18.00 uur in gesprek gaan over leefbaarheid en kans maken op 25.000 euro voor een idee. Meer informatie leest u op de website www.leefbaarheid.gelderland.nl

naar boven

Werk in uitvoering

Haartweg

Op 14 tot en met 16 augustus worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Halteweg en Smeenkstegge, waarvoor deze wegen ter hoogte van de spoorwegovergang worden afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven.

Hilteweg/Lemmenesweg

Vanaf maandag 22 augustus worden de Hilteweg en de Lemmenesweg afgesloten voor alle verkeer in verband met het vernieuwen van de waterleiding en wegwerkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 3 november. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Werkzaamheden Pijnboomstraat en Abeelstraat

In de Pijnboomstraat en Abeelstraat vinden riolering- en reconstructiewerkzaamheden plaats. Deze straten zijn tot aan de bouwvak afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de bouwvak (augustus) liggen de werkzaamheden stil. De straten zijn dan wel berijdbaar. Na de bouwvak worden de werkzaamheden hervat.

Kijk voor meer informatie  en andere actuele wegwerkzaamheden op http://v1.wegwerkmeldingen.nl/

Agenda activiteiten

datum, info activiteit
17 augustus, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning bouwen

•    Beitelweg 2/4
•    PJ Troelstrastraat 12
•    Scheldestraat 26
•    Laan van Hilbelink 38/40

Algemene Plaatselijke Verordening

•    Vergunning-/ontheffingsaanvraag evenement Trekkertrek op 3 september 2017 op een terrein nabij het perceel Waliënseweg 1.
•    Vergunning-/ontheffingsaanvraag voor een buurtfeest in de Populierenstraat op zaterdag 23 september 2017.
•    Vergunningsaanvraag Restantenmarkt op vrijdag 18 augustus 2017 in centrum Winterswijk.
•    Vergunning/ontheffingsaanvraag Marathon Nationaal Landschap Winterswijk op zondag 17 september 2017.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

•    Op vrijdag 4 augustus 2017 vindt er een braderie plaats in het centrum van Winterswijk. In verband daarmee worden de Torenstraat en de Markt afgesloten van 11.00 tot 21.00 uur voor doorgaand verkeer.
•    In verband met een ‘Franse Markt’ op zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2017 is van 10.00 tot 18.00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg, tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Zomerreces college

In de weken 29, 30 en 31 (oftewel op de dinsdagen 18 juli, 25 juli en 1 augustus 2017) zijn er geen collegevergaderingen. De eerste B&W-vergadering na de vakantie is op dinsdag 8 augustus 2017. Tijdens de vakantieperiode neemt het college uitsluitend besluiten waarover niet vergaderd hoeft te worden, zogenaamde parafenbesluiten. Er zijn geen parafenbesluiten deze week.

Voor de inhoud van eerder genomen besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college