Gemeentenieuws 24 april 2018

Met onder andere vergunningsaanvraag Volksfeest, gratis zakje bloemzaden, aanvragen burgercheque, gewijzigde openingstijden gemeentekantoor, gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Vergunningsaanvraag Volksfeest 2018? Dien deze vóór 1 juni 2018 in!

naar boven

Horecaondernemers en organisaties die tijdens het Volksfeest van donderdag 23 tot en met zondag 26 augustus 2018 een buitenactiviteit op openbare grond willen organiseren, moeten daarvoor uiterlijk donderdag 31 mei 2018 een vergunningsaanvraag bij de gemeente Winterswijk indienen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat vergunningsaanvragen die na 31 mei worden ingediend, niet meer in behandeling worden genomen. Het vroegtijdig indienen van deze vergunningsaanvragen is noodzakelijk in verband met een goed op elkaar afgestemde organisatie van alle activiteiten en een veilige inrichting van de openbare ruimte tijdens het Volksfeest. Ook de inzet van beveiliging wordt hierop afgestemd.  In principe is voor alle activiteiten op openbare grond een vergunning vereist. Hierbij valt te denken aan muziekoptredens, het plaatsen van een podium, een biertap, een tent (of overkapping) en/of de ingebruikname van extra terrasruimte.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt een vergunningsaanvraag indienen via het aanvraagformulier voor evenementen op onze website www.winterswijk.nl. Van belang is dat u een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegt.

Winterswijk bloeit: gratis zakje bloemzaden

naar boven

Bloembollen in gazons

De gemeente Winterswijk heeft in diverse gazons in de openbare ruimte bloembollen staan. Deze bloembollen zoals krokussen en narcissen bloeien ook dit voorjaar weer uitbundig. De kleurrijke bloemen zorgen niet alleen voor een prachtig gezicht, maar zijn ook rijke voedselbronnen voor bijen. Bijen vervullen een belangrijke taak in de natuur. Zonder bijen zouden we geen noten, fruit, groenten en chocolade kunnen eten of koffie kunnen drinken. Bijen bestuiven namelijk de planten en zorgen ervoor dat ze evolueren en zich voortplanten.

Tijdelijk niet gemaaid

Als de bloembollen zijn uitgebloeid, kunnen deze niet direct gemaaid worden. Het loof van de bollen kan nog niet worden afgemaaid omdat de bloembollen via het blad (loof)  reservestoffen moeten aanmaken om volgend voorjaar weer in volle bloei te kunnen komen. Op deze manier kunnen wij ook volgend voorjaar weer genieten van de bloemenpracht. In enkele gazons komt het dus voor dat stroken gras of gehele gazons tijdelijk niet worden gemaaid om het loof van de bollen te sparen. Wanneer het loof van de bloembollen voldoende is afgestorven zal het gras worden gemaaid. Het gazon zal daarna weer wekelijks geheel gemaaid worden. Het is dus tijdelijk even een minder fraai beeld, maar dan hebben we ook volgend voorjaar weer een rijke bloemenpracht in de gazons.

Gratis bloemzadenzakjes

Als compensatie voor het minder fraaie beeld van de gazons de komende periode en om samen te genieten van de zomer kunt u vanaf woensdag 9 mei bij het gemeentekantoor (Stationsstraat 25, Winterswijk) gratis een zakje met bloemzaden ophalen. Door deze zaden in uw tuin of in een pot te zaaien geniet u niet alleen in de zomer van kleurrijke bloemen, maar draagt u bij aan rijke en belangrijke voedingsbronnen voor bijen. De bloemzaden kunt u bij de receptie ophalen (maximaal twee per persoon en op=op).

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

naar boven

Op vrijdag 27 april (Koningsdag) is het gemeentekantoor gesloten. Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl. Beschikt u niet over een internetverbinding dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Aanvragen burgercheque

naar boven

Een aanvraag Burgercheques kunt u indienen tot en met 30 juni 2018

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2018 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,-.
Een aanvraag voor een burgercheque voor de eerste helft van 2018 kunt u indienen tot en met 30 juni 2018.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van vier muzikale bingo’s in Winterswijkse zorgcentra, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, bijdrage in de kosten van het Familiespektakel-evenement in 2017 en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:
•    De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
•    De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
•    De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
•    Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
•    Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 27 september 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de eerste helft van 2018 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Vang de boef op zondag 29 april

naar boven

Ga voor de beloning

Twee ongenode gasten fietsen door de gemeente Winterswijk op zondag 29 april. Duidelijk herkenbaar als boef vragen deze fietsers  aandacht voor de Whatsapp netwerken van Buurtpreventie Winterswijk. En voor de hulp die de politie nodig heeft van een ieder om in te grijpen bij verdachte situaties. Op zondag 29 april wordt iedereen in Winterswijk en in de buurtschappen uitgedaagd om deze boeven te ‘vangen’. Voor de beste boevenvangers stelt de politie een bijzondere beloning beschikbaar.

Deel uw foto

Het is natuurlijk niet nodig om de boeven, die worden gespeeld door vrijwilligers van Buurtpreventie Winterswijk, werkelijk te vangen. Het is genoeg om ze op de foto te zetten. Of nog liever met ze op de foto te gaan. Spreek de boeven dus vooral aan. Deel de door u gemaakte foto op de Facebook pagina van Buurtpreventie Winterswijk of op Instagram met #vangdeboef met een leuke en pakkende tekst.

Winnaars

In de week van 30 april gaat vervolgens de jury van Buurtpreventie Winterswijk, bestaande uit Burgemeester Bengevoord, wijkagent Berend Jager en de trekkers van Buurtpreventie de winnaars bekend maken. Deze winnaars gaan met een aantal vrijwilligers van Buurtpreventie naar het trainingscentrum van de politie in Zutphen. Hier staat een rondleiding, een kijkje hoe de politie traint en een les hoe verdachte situaties te herkennen zijn op het programma.

Meer informatie

Kijk op www.buurtpreventie-winterswijk.nl of volg  de Facebook pagina van Buurtpreventie Winterswijk. Houd ook de sociale media van de Winterswijkse wijkagenten in de gaten op Facebook, Twitter of Instagram.

Zoektocht naar het Dorpshuis van het jaar!

naar boven

Welk dorpshuis in Gelderland is hét bruisende hart van het dorp en wint de titel ‘Dorpshuis van het jaar’? Dit jaar kunnen ook buurthuizen meedingen naar de titel.
Omroep Gelderland en de Leefbaarheidsalliantie gaan de komende maanden op zoek naar de meest inspirerende dorpshuizen in Gelderland.

Wedstrijd

Iedereen mag zijn of haar dorps- of buurthuis aanmelden. Van trotse bewoner tot betrokken bestuurder. Aanmelden kan eenvoudig via www.dorpshuisvanhetjaar.nl. Inzenden is mogelijk tot 1 juni 2018. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en selecteert welke zes buurt- en dorpshuizen doorgaan naar finale. Ieder dorpshuis dat meedingt krijgt een presentje, de zes genomineerden winnen elk 750 euro. De winnaar ontvangt daar nog eens € 3.000,- bovenop!

TV uitzendingen

Angelique Krüger van Omroep Gelderland zal verslag doen van de wedstrijd en komt langs bij de zes beste buurt- en dorpshuizen. Vanaf oktober staan de uitzendingen op het programma. De finale is begin december.

Aanmelden

Het aanmeldformulier en de spelregels voor de verkiezing van het Dorpshuis van het jaar zijn te vinden op www.dorpshuisvanhetjaar.nl.

De verkiezing Dorpshuis van het jaar is een initiatief van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, Omroep Gelderland en provincie Gelderland. De Leefbaarheidsalliantie werkt aan een grotere leefbaarheid in Gelderland samen met de mensen waar het om gaat. De Leefbaarheidsalliantie bestaat uit Spectrum partner met elan, Plattelandsjongeren Gelderland, DKK Gelderland en Zorgbelang Gelderland.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

naar boven

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Zaphira van Leeuwen aan het woord.

Ik werk samen met de jongerenwerkers van Spot Jongerenwerk en de jongeren zelf. Samen bedenken we sportieve activiteiten om na schooltijd nog lekker te gaan bewegen. Ook werk ik samen met de gymdocenten van het voortgezet onderwijs en organiseren we jaarlijks de Obstakelrun. Als buurtsportcoach probeer ik zoveel mogelijk verbindingen tot stand te brengen tussen scholen, sportverenigingen, zorgorganisaties (GGNet, IrisZorg en Radar) en de jongeren zelf. Nu ik met zwangerschapsverlof ga, krijgen de jongeren meer te maken krijgen met Ersen Buz en Keshia Hörning.

Meiden bokslessen

Speciaal voor meiden van 14 tot 20 jaar start er vanaf donderdag 17 mei een groepsles bokstraining bij Sportcentrum de Tuunte. Dit traject heb ik opgezet omdat meiden het vaak prettig vinden om samen te sporten. Gedurende drie maanden mag je gratis wekelijks boksen op donderdagmiddag met professionele begeleiding van de Tuunte. Wanneer je als jongere even niet sport of je bent op zoek naar iets anders, meld je dan aan bij Keshia Hörning khorning@winterswijk.nl.

Fitnessen bij de Tuunte

Voor jongeren van 15 tot 20 jaar is er vanaf maandag 7 mei de mogelijkheid om met een begeleider te gaan fitnessen. Gedurende drie maanden mag je gratis onbeperkt gebruikmaken van de faciliteiten van Sportcentrum de Tuunte. Dit traject is bedoeld voor jongeren die niet of nauwelijks sporten en die graag een start willen maken om goed begeleid toch te gaan sporten. Tijdens het traject staan buurtsportcoaches Ersen of Keshia je bij. Interesse? Meld je dan aan bij Ersen Buz gemeente@winterswijk.nl.

Naast deze trajecten houd ik me ook bezig met het organiseren van sportieve evenementen in de gemeente Winterswijk. Zo organiseerde ik samen met studenten van het Graafschap College een straatvoetbalevenement tijdens de Koningsspelen op 20 april jongstleden, doen wij actief mee aan de Nationale Sportweek in september en hebben we zomeractiviteiten in speeltuintjes in de wijk. Je hoeft je als jongere in Winterswijk niet te vervelen, er is altijd wel iets te doen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Sociaal Team van de Post

naar boven

Veranderingen in het Sociaal team

In januari hebben wij met een foto het sociaal team aan u voorgesteld. Inmiddels is het team alweer van samenstelling veranderd en is het tijd om weer enkele collega’s voor te stellen (helaas ontbreekt er een collega op de foto). Youlet versterkt ons team vanuit de Backoffice met haar kennis over Wmo-voorzieningen.

Team Individueel

Rami heeft als specifieke taak de vragen van (jonge) Nieuwkomers op te pakken. Aicha (hier niet op de foto) is ook een nieuwe collega bij het loket.

Team Projecten

Willemijn is na een poos afwezigheid weer terug en richt zich onder andere samen met Claudia op ouderen. Keshia neemt enkele taken van Zaphira waar (buurtsportcoach en Nieuwkomers), omdat Zaphira tot eind augustus met zwangerschapsverlof is.

Vragen

Heeft u vragen of goede ideeën over bijvoorbeeld wonen, welzijn, financiën of zorg?
Dan kunt u iedere ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag

naar boven

Op vrijdag 27 april is het Koningsdag. Op deze dag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact.
Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

PMD, wat kunnen we ermee?

naar boven

Sinds de gemeente Winterswijk in 2015 samen met ROVA is gestart met de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) is de inzameling heel goed opgepakt door de inwoners. Samen zorgen we voor een enorme berg verpakkingen, waarvan veel nieuwe producten kunnen worden gemaakt.
Een pluim voor de inwoners is dan ook zeker op z’n plaats. Doordat u als inwoner van gemeente Winterswijk zo goed uw PMD apart houdt, kunnen wij het laten sorteren en recyclen. Dat scheelt heel veel restafval. Dus minder grondstoffen in de verbrandingsoven.

Wist u dat:    

 • Van de gescheiden plastic verpakkingen, kunnen nieuwe producten zoals fleecetruien en tennisballen worden gemaakt;
 • Metalen verpakkingen kunnen worden gebruikt voor ongeveer 800 verschillende producten zoals drankenblikjes, conservenblikken, verfblikken en spuitbussen;
 • Van drankenkartons kan het papier, aluminium en plastic van elkaar worden gescheiden;
 • Het papier van de drankenkartons kan worden gebruikt voor kantoorartikelen, zoals kladblokken en agenda’s;
 • Het plastic uit een drankenkarton kan worden gebruikt voor nieuwe producten zoals een scheidsrechtersfluitje;
 • Het aluminium uit een drankenkarton kan worden gebruikt voor producten zoals deurklinken.

Meer informatie

Op www.doemeemetpmd.nl vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van PMD. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van PMD-afval. Heeft u vragen over de PMD-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, (0543) 54 54 54  of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, tijd en locatie

25 april,  Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde;
25 april,  Informatieavond boet’n af in Wenters van 20.00 tot 22.00 uur bij zaal Reuselink, de Slingeweg 20 in Winterswijk Brinkheurne;
25 april,  Samen koken & samen eten van 17.00 tot 19.30 uur bij inloopcentrum Den Angang, Markt 46 in Winterswijk;
26 april,  Openbare raadsvergadering, aanvang 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk;
30 april,  Informatiebijeenkomst Woningverbeterplan in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25;
8 mei,  Interactieve informatiebijeenkomst gebiedsvisie Driemarkweg en omgeving van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Officiële bekendmakingen

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 • nabij Ravenhorsterweg en Vredenseweg

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • De Lat 1
 • Piersonstraat 31

Verleende omgevingsvergunning bouwen/handelen in strijd met regels/milieu

 • Lorentzstraat 1

Verkeer

naar boven

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Weurden 36a

Tijdelijke verkeersmaatregelen Koningsdag 2018 Winterswijk

In verband met Koningsdag zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op woensdag 27 april 2018:

 • In verband met de kindervrijmarkt (tot 12.00 uur) is de Wilhelminastraat (met uitloop naar de Haitsma Mulierweg) afgesloten.
 • In verband met Kinderspelen en muziek is de Torenstraat en de Markt (noord- en zuidzijde) de gehele dag en avond afgesloten.

Verkeersmaatregelen extra warenmarkt 1 mei 2018

In verband met een extra warenmarkt is op dinsdag 1 mei de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 17:00 uur afgesloten voor verkeer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 4 mei Dodenherdenking

In verband met Dodenherdenking is op 4 mei 2018 de Misterweg, ter hoogte van de Joodse begraafplaats, tussen 16.30 en 18.00 uur afgesloten en zijn de wegen in omgeving van het Mevr. Kuipers-Rietbergplein tussen circa 19.00 en 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer.

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag innemen standplaats op zaterdagen van 09.00 tot 18.00 uur, parkeerterrein supermarkt Jumbo Europalaan 5

Vergunningsaanvraag evenement fiets- en wandeltocht Betwist Grensland op 24 juni 2018

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Pinkstervoetbaltoernooi met feestavond op zaterdag 16 juni 2018 terrein FC Winterswijk

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Wonderful 80’s en 90’s op zaterdag 16 juni 2018 op Willinkplein

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Rommelmarkt voetbalvereniging FC Winterswijk op zaterdag 30 juni 2018 op Sportpark Jaspers

Vergunnings-/ontheffingsaanvraag evenement Radio Erosa op 11 mei 2018 aan de Ligusterlaan

Vrijstelling live muziek in horeca op Koningsdag   

Burgemeester en wethouders hebben besloten om Koningsdag d.w.z. vrijdag 27 april aanstaande op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan te wijzen als een collectieve festiviteit waarvoor een vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen in het Activiteitenbesluit geldt.
Deze aanwijzing betekent dat alle horecabedrijven op Koningsdag zijn vrijgesteld van de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit en bij muziekactiviteiten geen beroep op de zgn. 6-dagenregeling hoeven te doen. Wel geldt als beperking dat de geluidsbelasting maximaal 65 dB(A) op gevel van omliggende woningen mag bedragen en de vrijstelling tot uiterlijk 01.00 uur geldt.  

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 17 april 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:
1.    Eindrapportage, Jaarrekening 2017 en Slotbesluit transitie Hameland
2.    Woning op perceel nabij Pashof 108
3.    Meerjarenbegroting 2019-2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
4.    Aanpassing regeling reiskosten woon-werkverkeer Winterswijk en aanpassing regeling reis-en verblijfkosten dienstreizen Winterswijk

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht