Gemeentenieuws 3 april 2018

Met onder andere afscheid en installatie nieuwe raadsleden, Schoonste Straatverkiezing, verplichte rijrichting op Misterweg.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Afscheid en installatie raadsleden

naar boven

De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart hebben voor wijzigingen gezorgd in de gemeenteraad van Winterswijk. Op woensdag 28 maart is afscheid genomen van de oude gemeenteraad en op donderdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Op woensdag 28 maart controleerde de oude gemeenteraad de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden die zijn gekozen. Na controle van de geloofsbrieven is op deze avond afscheid genomen van de raad en in het bijzonder van de elf raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Dit zijn Ingrid Mes (WB), André van Nijkerken (WB), Thom de Graaff (CDA), Carla te Voortwis (CDA), Gosse Visser (VVD), Frank Roerdinkholder (VVD), Jan Kortschot (PvdA), Jeroen Rensen (SP), Yvonne Domhof (SP), Simone Kamminga (SP) en Franklin Vlam (D66). Als blijk van waardering voor hun inzet kregen alle vertrekkende raadsleden een bronzen beeldje van Knelis en Willem en een bos bloemen. Alle raadsleden kregen daarnaast het boek Parels van de Achterhoek.
Op donderdag 29 maart kwam de nieuwe gemeenteraad voor het eerst bijeen. Alle raadsleden hebben de eed of belofte afgelegd en werden vervolgens door burgemeester Bengevoord officieel geïnstalleerd als raadslid.

Wethouder Rik Gommers trapt Schoonste Straatverkiezing Winterswijk af

naar boven

Van 24 maart tot en met 24 mei 2018 vindt de Schoonste Straatverkiezing plaats in Winterswijk. Afgelopen zaterdag was de aftrap bij één van de deelnemende straten in de Spirealaan. De andere deelnemers komen van De Bank, Prins Hendrikstraat en Scholtenenk. De drie schoonste straten maken kans op mooie buurtprijzen. De Schoonste Straatverkiezing is een initiatief van de gemeente Winterswijk en het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA. Met deze verkiezing worden inwoners van Winterswijk uitgedaagd om samen in actie te komen voor schone straten en een van de prijzen te winnen.

Enthousiaste deelnemers

Zo’n 30 enthousiaste buurtbewoners namen de toolkit met hulpmiddelen zoals afvalgrijpers, vuilniszakken, veiligheidshesjes, emmer en spons in ontvangst. “Geweldig dat jullie je in gaan zetten om Winterswijk Mooi Schoon te maken met als resultaat: mooie buurten, schone straten en blije inwoners”, aldus wethouder Rik Gommers. Ook kregen de deelnemers een slagroomtaart uitgereikt. “Dat is leuk! want met elkaar aan de slag is mooi, maar daarna met elkaar een kop koffie doen met iets lekkers maakt het nog gezelliger” zei één van de deelnemers. In de Spirealaan gaan ze naast een schone straat ook voor een veilige straat. Er werden 30 km stickers uitgereikt. In de Prins Hendrikstraat kwam het initiatief om mee te doen van een paar kinderen. Acht kinderen gaan daar acht weken bezig om hun eigen buurt schoon te houden. Ook de deelnemers van de Scholtenenk zijn vier enthousiaste kinderen. Rik Gommers zei hier blij mee te zijn: “Ik vind het zo mooi dat jullie je inzetten voor een schone omgeving waar je gewoon lekker kunt spelen zonder dat er zwerfvuil op straat ligt. En jullie geven zo het voorbeeld voor alle anderen”.

Wedstrijdperiode

In de periode van 24 maart tot en met 24 mei is het aan de deelnemers om de straten schoon te houden. Tijdens deze periode komt een medewerker van het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA een paar keer onverwacht een kijkje nemen in de straat. Aan de hand van een checklist wordt de straat beoordeeld. De checklist is te vinden op de website. Van 24 april tot en met 24 mei kan er ook gestemd worden. De prijsuitreiking vindt plaats op 27 mei.

Fonkelende straten winnen prijzen

De drie schoonste straten maken kans op een compleet verzorgde buurtbarbecue, hinkeltegels of knikkertegels in de straat. Voor kinderen zijn er speciale prijzen zoals een Wasteboard, gemaakt van gerecyclede doppen van plastic afval.

Meer informatie

Meer informatie over de Schoonste Straatverkiezing is te vinden op www.mooi-schoon.nl/straatverkiezing.

Nieuwe uitstraling voor veel afvalbakken in het centrum

naar boven

Begin april worden veel afvalbakken in het centrum tijdelijk verwijderd in verband met het aanbrengen van een nieuwe opvallende uitstraling.

Uit onderzoek is gebleken dat een opvallende afvalbak eerder gevonden wordt en er toe leidt dat er minder zwerfafval op de grond belandt. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten veel afvalbakken in het centrum een Mondriaan uitstraling in de vorm van het kleurenpallet te geven zodat de afvalbakken beter opvallen. Ook worden op veel afvalbakken peukenbakken aangebracht. De werkzaamheden worden in meerdere stappen uitgevoerd zodat er altijd een aantal afvalbakken in het centrum blijven staan.

Grensoverschrijdende landbouw bijeenkomst ‘Kiek’n b’j de Noaber’

naar boven

Donderdag 12 april 2018 van 13.00 tot 16.00 uur vindt er een eerste van een reeks bijeenkomsten ‘Kiek’n b’j de Noaber’ plaats. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor agrariërs van beide zijde van de grens en is een vervolg op de grensoverschrijdende samenwerking ‘Bovenslinge’ van enkele jaren geleden. Insteek van de nieuwe bijeenkomsten is het delen van kennis en ervaringen. De bijeenkomst op 12 april staat in het teken van de ervaringen van Winterswijkse agrariërs met de mestaanwending onder de EU-richtlijn. Deze openbare bijeenkomst begint in café restaurant Spiekerman, Goorweg 5 in Meddo en eindigt met een demonstratie van de sleepslang bemester bij melkveebedrijf van de familie Abbink in Meddo.

Meer informatie en opgave

Voor deelname dient u zich voor 7 april op te geven bij b.zandstra@wrij.nl of gebiedsloket@winterswijk.nl. Informatie en het programma is te vinden op www.wclwinterswijk.nl

Aanmelden activiteiten Dodenherdenking

naar boven

Op vrijdag 4 mei 2018 vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Op verschillende locaties in Winterswijk vinden ieder jaar activiteiten plaats in het kader van de Dodenherdenking. Graag willen wij in het gemeentenieuws en op de website van de gemeente Winterswijk een programma opnemen met een overzicht van alle activiteiten die op 4 mei plaatsvinden. Bent u organisator van een activiteit?  Graag ontvangen wij een korte omschrijving van deze activiteit, de tijd en de locatie. Uw activiteiten kunt u telefonisch aanmelden bij Paulien van Vliet telefoon 0543 - 543 543 of per e-mail pvliet@winterswijk.nl. Aanmelden kan tot 7 april aanstaande.

EUREGIO-spreekuur in Oeding

naar boven

EUREGIO houdt op dinsdag 10 april 2018 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid. Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

naar boven

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 7 april vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

U wordt verzocht op de afgesproken inzameldag uw kca vóór 07.00 uur in een gesloten chemobox bij uw brievenbus aan te bieden. Let op: injectienaalden moeten worden aangeboden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes en dergelijke) om prikgevaar te voorkomen. Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

Openingstijden milieubrengstation

Woensdag:    12.00 uur – 16.00 uur
Vrijdag:           12.00 uur – 16.00 uur
Zaterdag:        09.00 uur – 16.00 uur

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Verplichte rijrichting op de Misterweg

naar boven

Wellicht is het u opgevallen? Enige tijd geleden hebben agenten in Winterswijk de verplichte rijrichting op de Misterweg gehandhaafd, waarbij het verboden is af te slaan naar de Landbouwstraat als u vanaf de Lidl aan komt rijden. De politie heeft gemerkt dat er verschillende motivaties waren waarom de verplichte rijrichting werd genegeerd, uiteenlopend van ‘ik heb het bord niet gezien’ tot ‘ik rijd altijd op deze manier de Landbouwstraat in’. De gemeente Winterswijk begrijpt dat deze verkeersmaatregel voor sommigen onlogisch lijkt en dat de maatregel ervoor zorgt dat u een klein stukje moet omrijden. Wij leggen u de situatie graag uit en hopen hiermee op uw begrip.

De gemeente heeft samen met de politie en op verzoek van ProRail ervoor gekozen om wachtrijen en filevorming op de spoorwegovergang  te voorkomen. Wanneer u vanaf de Misterweg de Landbouwstraat in wilt rijden, nadat u de spoorwegovergang bent gepasseerd, kan het zijn dat het verkeer achter u moet wachten op de spoorwegovergang. Dit kan zeer onveilige situaties opleveren wanneer er een trein nadert en de spoorbomen dalen. Rijd u vanaf de Stationsstraat de Landbouwstraat in, dan is er geen kans op hinder op de spoorwegovergang. Vandaar dat de Landbouwstraat vanaf deze kant wel ingereden mag worden.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om vanaf de rotonde Europalaan – Misterweg via de Europalaan en Tuunterstraat uw bestemming aan de Landbouwstraat te bereiken. Een alternatief is om via de Gasthuisstraat en Tuunterstraat te rijden. Deze routes kosten u niet of nauwelijks meer reistijd en dragen bij aan een verkeersveilig en bereikbaar Winterswijk. Alvast bedankt!

Werk in uitvoering

naar boven

Afsluiting parkeerterrein Sellekamp dinsdag 10 april 2018

De gemeente Winterswijk is momenteel bezig met het op orde brengen van de parkeerverwijzing naar parkeerterreinen rondom het centrum van Winterswijk. Onder andere op het parkeerterrein Sellekamp hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden om het terrein aan te sluiten op de parkeerverwijzing.
Op dinsdag 10 april 2018 vindt het laatste werk plaats aan de parkeerverwijzing van parkeerterrein Sellekamp. Om de werkzaamheden die dag goed te kunnen uitvoeren, moeten de parkeervakken leeg zijn. Wij verzoeken dan ook op dinsdag 10 april geen gebruik te maken van het parkeerterrein. Alvast bedankt voor uw medewerking en excuses voor de tijdelijke overlast.

Agenda activiteiten

naar boven

4 april, Eerste bijeenkomst Omgaan met mensen met dementie van 13.30 tot 15.30 uur. Locatie: kantoor van VIT-hulp bij mantelzorg, Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde;
5 april, Openbare bijeenkomst concept beleidsplan natuur, groen en landschap in Winterswijk van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk;
5 april, Bijeenkomst autisme en mantelzorg om 19.30 uur in de Johanneshof, Rentenierstraat 9 in Lichtenvoorde;
9 april, Groepsbijeenkomsten GGNet preventie van 15.30 tot 17.00 uur, RGC Winterswijk, Beatrixpark 1 in Winterswijk;
9 april, Partnercursus Omgaan met autisme van 19.00 tot 21.00 uur, RGC Winterswijk, Beatrixpark 1 in Winterswijk;
10 april, Bijeenkomst Omgaan met verlies om 19.30 uur in het Borhuus, Kerkplein 3 in Varsseveld;
10 april ,EUREGIO houdt op dinsdag 10 april 2018 van 18.00 tot 19.00 in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1;
11 april, Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;
12 april, Openbare vergadering commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;
12 april, Eerste grensoverschrijdende landbouw bijeenkomst ‘Kiek’n b’j de Noaber’ van 13.00 tot 16.00 uur, café restaurant Spiekerman, Goorweg 5, Meddo.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Vergaderingen

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

naar boven

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 11 april 2018 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 12 april 2018 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning bouwen

•    Max van Damstraat 13
•    Roenhorststraat 25

Ruimtelijke ordening

•    Bestemmingsplan Oostendorperdiek 3 vastgesteld

Verkeer

naar boven

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

•    Weurden 36a

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 20 maart 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Principebesluit wijzigingsplan Aarninkweg 1
2.    Collegeverklaring 2017 conform ENSIA
3.    Verlengen jachtrecht op gemeentelijke gronden door de WBE Winterswijk en Omstreken

Op 27 maart 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Jaarrekening 2017 Gemeente Winterswijk Regiostad Participatie BV
2.    Tarief beschikbaarheidscomponent crisis GGZ
3.    Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander N.V. d.d. 4 april 2018
4.    Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Winterswijk 2018
5.    1e Wijzigingsverordening Legesverordening 2018
6.    Afronding coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen verder’
7.    Vaststelling subsidie 2016 De Storm
8.    Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen
9.    Diverse verkeersbesluiten
10.    Inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2019 e.v.
11.    Resultaten zelfevaluatie basisregistratie grootschalige topografie
12.    Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 28-03-2018
13.    1e Prognose 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

 

Uitgelicht