Gemeentenieuws 26 juni 2018

Met onder andere nieuw college, afscheid wethouders Gommers en Te Gronde, BOS-project, winnaar Schoonste Straatverkiezing, zilveren erepenning voor Rik Gommers.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Winterswijk maken we samen!

naar boven

Winterswijk heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft ingestemd met de installatie van het nieuwe college. Dat bestaat uit burgemeester Bengevoord, wethouder Saris, wethouder Aalderink, wethouder Elferdink en gemeentesecretaris Oortgiesen.

Het nieuwe dagelijkse bestuur bestuurt aan de hand van het coalitieakkoord waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Dit akkoord heeft als titel: Winterswijk maken we samen!
Dit akkoord heeft drie belangrijke pijlers: Duurzaamheid, Burgerparticipatie en Armoedebestrijding. “Ik ben blij met dit akkoord. Het biedt ons richting voor de komende jaren. We willen Winterswijk nog bruisender maken. Het is geen dichtgetimmerde overeenkomst. We willen graag alle partijen bij de uitvoering van dit akkoord betrekken. Ik heb er zin in”, aldus formateur Ilse Saris.

Verdeling van de portefeuilles

In het coalitieakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de verdeling van de portefeuilles.

J. Bengevoord (burgemeester):

Bestuur en Dienstverlening, Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking.

Ilse Saris CDA (eerste locoburgemeester):

Maatschappelijke Participatie en Zorg, Jeugd en Onderwijs, Economie – Centrum.

Wim Aalderink WB (tweede locoburgemeester):

Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie, Ruimtelijke ontwikkeling in de kern en Mobiliteit, Werk en Inkomen.

Wim Elferdink CDA (derde locoburgemeester):

Economie en Bedrijvigheid, Ruimtelijke ontwikkeling en Economie buitengebied, Natuur en Landschap, Natuur en Landschap, Duurzaamheid, Klimaat en Milieu, Organisatie en Financiën.

BOS-project afgesloten met een prachtige film

naar boven

Vrijdag 15 juni  is het BOS-project formeel afgesloten met de presentatie van een film aan de direct betrokken partijen in restaurant De Gulle Smid. In het BOS-project (Bleekhuus, Olliemölle en Strandbad) werken sinds 2007 diverse partijen samen om de waardevolle cultuurhistorie, de natuurwaarde en het toerisme van het gebied rondom de Boven Slinge in Winterswijk te herstellen en te versterken. Inmiddels zijn al vele projecten gerealiseerd waaronder de renovatie van het strandbad, het herstel van de Bleekweide en de renovatie van watermolens Berenschot en Den Helder. De prachtige film over het BOS-project is nu voor iedereen te zien op onze website.

Oranje polsbandjes voor Volksfeesten

naar boven

In mei 2018 is er een overleg geweest met de besturen van de volksfeestverenigingen en evenementenorganisaties over het thema alcohol en jongeren onder de 18 jaar. Tijdens dit overleg heeft burgemeester Bengevoord aangeboden om gratis polsbandjes beschikbaar te stellen.

Op vrijdag 29 juni, de eerste dag van het volksfeest Meddo,  zullen medewerkers van team Handhaving op het feestterrein de eerste polsbandjes uitdelen. De gemeente Winterswijk stelt 1.200 polsbandjes beschikbaar voor het volksfeest in Meddo. Het uitdelen van de polsbandjes laat zien dat door samenwerking op een verantwoorde wijze met de alcoholverstrekking op volksfeesten wordt omgegaan.
Voor het feest van de Christelijke Oranjevereniging Henxel worden ook oranje polsbandjes beschikbaar gesteld door de gemeente. Organisaties van feesten die gebruik willen maken van de polsbandjes aangeboden door de gemeente kunnen de bandjes aanvragen bij mevrouw B. klein Gunnewiek, e-mail gemeente@winterswijk.nl.  Verzoek is om de aanvraag op tijd in te dienen, zodat tijdige levering van de polsbandjes gegarandeerd is.

Afscheidsreceptie wethouders Gommers en Te Gronde

naar boven

De wethouders Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde hebben vrijdag 22 juni tijdens een druk bezochte receptie  in theater De Storm afscheid genomen van de gemeente Winterswijk.
Burgers en relaties kwamen de vertrekkende wethouders een hand schudden. Burgemeester Bengevoord bedankte de heren Gommers en Te Gronde voor hun inzet en behaalde resultaten voor de gemeente.

Erepenning voor wethouder Rik Gommers bij afscheid

Bij zijn afscheid als wethouder heeft Rik Gommers de zilveren erepenning van de gemeente Winterswijk gekregen. Burgemeester Bengevoord overhandigde de erepenning tijdens de afscheidsreceptie.

Pleintje Spirealaan wint Schoonste Straatverkiezing Winterswijk

naar boven

Feestelijke prijsuitreiking groot succes

Op zondag 24 juni werden de winnaars van de Schoonste Straatverkiezing in Winterswijk bekend gemaakt. De Spirealaan ging er met de winst vandoor. De Prins Hendrikstraat werd tweede en was daarnaast winnaar van de kinderstraatprijs. De derde prijs ging naar De Bank. Wethouder Wim Elferdink had de eer om de cheques te overhandigen aan de winnende straten. Voor de vierde deelnemende straat was er nog een speciale verrassing, namelijk twee knikkertegels van speciaal gerecycled plastic en een lekkere taart.

Van 24 maart tot en met 24 mei vond de Schoonste Straatverkiezing plaats in Winterswijk. Inwoners konden zich samen met buren, vrienden en familie aanmelden om hieraan mee te doen. Met deze verkiezing werden de inwoners uitgedaagd om samen in actie te komen voor schone straten in Winterswijk.

Fonkelende straten winnen prijzen

De eerste prijs is voor Spirealaan en is ter waarde van € 450,-
De tweede prijs is voor Prins Hendrikstraat en is ter waarde van € 350,-
De derde prijs is voor De Bank en is ter waarde van € 200,-

De Scholtenenk kreeg twee knikkertegels van gerecycled plastic en een lekkere taart.

Als winnaar van de kinderstraatprijs ontving de Prins Hendrikstraat een wasteboard, een skateboard van gerecyclede flessendoppen.

De besteding van de prijzen wordt gedaan in onderling overleg met de gemeente Winterswijk en het Mooi Schoon team. Er wordt geen contant geld uitbetaald.

Mooi Schoon

De Schoonste Straatverkiezing maakt onderdeel uit van het zwerfvuilprogramma Winterswijk Mooi Schoon en is georganiseerd vanuit de specifieke wens van de politiek ter voorkoming en bestrijding van zwerfvuil in Winterswijk. Het doel van de verkiezing is Winterswijk Mooi Schoon maken én houden.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

naar boven

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches actief, ieder met een eigen aandachtsgebied. Zij stimuleren en ondersteunen inwoners bij het realiseren van een gezonde  leefstijl met voldoende beweging en verantwoorde voeding. Dit doen zij op een laagdrempelige manier, die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van wijkbewoners. En dat alles gebeurt dichtbij huis. Een belangrijk aspect hierbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo samen op weg gaan naar mooie resultaten. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Suzanne Spexgoor aan het woord.

Als Buurtsportcoach stimuleer ik kinderen tot en met 12 jaar tot meer bewegen. Dat doe ik door activiteiten op te zetten, mensen en organisaties met elkaar te verbinden en een spin in het web te zijn op het gebied van sport en bewegen. Het mooie aan Winterswijk is de betrokkenheid van inwoners als het gaat om het organiseren van activiteiten waarmee we kinderen in beweging brengen en houden. Of het nu gaat om de buitenspeeldag, wijkactiviteiten of kennismakingslessen bij sportclubs, er staan altijd enthousiaste mensen op om samenwerkend mooie initiatieven van de grond te krijgen. Een mooi voorbeeld daarvan is de buitenspeeldag die op 20 juni heeft plaatsgevonden. Lokale ondernemers, de Scouting, Stichting Winkie en Stichting Dream4Kids  hebben hun steentje bijgedragen om een fantastische speelmiddag te organiseren en daarmee het buitenspelen te stimuleren.

Activiteiten

Wekelijks organiseren we namens Beweeg Wijs ook naschoolse activiteiten op schoolpleinen in de wijk. Zo worden er elke maandag bij OBS Stegeman en elke dinsdag bij De Vlier en De Kolibrie / De Bataaf activiteiten georganiseerd zoals beeball, dansen, bootcamp, tikspelen, wielerparcours, waterspelen et cetera. Alle kinderen uit Winterswijk van 4 tot en met 12 jaar zijn welkom om lekker mee te doen! Op de website www.actiefwinterswijk.nl kun je je hiervoor aanmelden en meer informatie vinden. In juli en augustus staat er een leuk en sportief zomerprogramma op de planning dat we samen met SPOT Jongerenwerk organiseren. We hopen dus ook in de zomer veel kinderen in beweging te krijgen!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries, coördinator  buurtsportcoaches. U kunt hem bereiken via e-mailadres actief@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543. Volg ons op Facebook  (ActiefWinterswijk) om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

Waardevol leven

naar boven

Wat is waardevol leven voor u en hoe kunt u zelf of samen met anderen komen tot een waardevol(ler) leven?

Op dinsdag 5 en 19 juli organiseert Samenkracht.Nu met het Sociaal Team de Post de bijeenkomsten ‘Waardevol leven’ voor ouderen vanaf ongeveer 80 jaar. In  twee gezellige bijeenkomsten gaan we  samen in gesprek met elkaar om na te gaan wat waardevol is en hoe te komen tot een waardevol(ler) leven.  Wat kunt u zelf, waar heeft u een ander voor nodig en wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Tijd en locatie

Van 14.00 tot 16.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5 in Winterswijk. Toegang is gratis inclusief koffie of thee.

Meer informatie en aanmelden

Geralda van Lenthe van Samenkracht.Nu, telefoon 06 – 51 78 68 41 of e-mail geralda.samenkracht@gmail.com of Claudia Bosscher van Sociaal Team de Post telefoon 06 -12 72 13 85 e-mail gemeente@winterswijk.nl. Voor vervoer kan gezorgd worden.

Alzheimer Café Lichtenvoorde

naar boven

Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie, organiseert de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland elke vierde woensdag van de maand een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt. Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 27 juni 2018 van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Het thema is  ‘Vergeetachtigheid of dementie?’.

Geheugenproblemen worden soms verward met dementie, terwijl dat niet nodig is. Mensen die depressief zijn hebben bijvoorbeeld ook last van vergeetachtigheid of moeite met concentreren. Daarnaast komt “normale ouderdomsvergeetachtigheid” voor. Waarop moet men letten om na te gaan of er sprake is van dementie of normale vergeetachtigheid? Dr. Onaka, geriater in het Steekziekenhuis Koningin Beatrix zal u hier vanavond antwoord op geven.

Meer informatie over het Alzheimer Café vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. U kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

Reconstructie Dingstraat/Zonnebrink

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat en Zonnebrink. De weg wordt gedeeltelijk afgesloten, er zijn verkeerslichten geplaatst. Er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Annemoonstraat

In verband met een kraanwerkzaamheden tot en met 27 juli 2018 is de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Poolserweg en Roskampweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden zijn de Poolserweg en de Roskampweg tot en met vrijdag 20 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Waliënsestraat tussen rotonde de Rikker en de Waliënseweg

Vanaf maandag 25 juni voert  ROVA snoeiwerkzaamheden uit aan de bomen langs de Waliënsestraat tussen rotonde de Rikker en de Waliënseweg. Er worden verkeersregelaars ingezet.
Op enkele momenten zal de weg kortdurend afgesloten worden, waardoor enige hinder op kan treden. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot vrijdag 29 juni duren.

Schoolweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Schoolweg van woensdag 27 juni tot en met vrijdag 13 juli 2018 gesloten verklaard voor bestuurders.

Goorweg, Hilteweg en Beuksvel

In verband met het Volksfeest in Meddo zijn van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli 2018 de volgende wegen afgesloten voor doorgaand verkeer:
Goorweg tussen Geldereschweg en Van Eerdenweg;
Hilteweg tussen Goorweg en Lemmenesweg;
Beuksveld tussen Geldereschweg en Hilteweg.

Wooldseweg en Klandermansweg

In verband met de Kunstmarkt bij Watermolen Berenschot is op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Jaspersweg

In verband met de jaarlijkse rommelmarkt van FC Winterswijk wordt  op zaterdag 30 juni 2018 tussen 08.00 en 15.00 uur langs beide zijden van de Jaspersweg een parkeerverbod ingesteld. Dit ter voorkoming van bermschade en schade aan beplanting.

De Stip

In verband met een straatfeest is 'De Stip' vanaf huisnummer 25 tot en met 31 op zaterdag 30 juni 2018 tussen 14.00 uur en 00.00 uur gesloten verklaard voor bestuurders.

Parkeerterrein Sellenkamp

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan het parkeersysteem is het parkeerterrein Sellenkamp gesloten voor bestuurders op maandag 2 en dinsdag 3 juli. Voor deze dagen is er een wegsleep regeling van kracht.

Waliënseweg

In verband met het volksfeest van Huppel, Henxel en omstreken wordt de Waliënseweg afgesloten tussen de Huppelseweg en de Schaapsweg op 6 en 7 juli 2018. Ter plaatse wordt een omleiding aangegeven.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

27 juni, Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur, Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde;
28 juni, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein;
5 juli,  Bijeenkomst Waardevol leven van 14.00 tot 16.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5 in Winterswijk;
19 juli, Bijeenkomst Waardevol leven van 14.00 tot 16.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5 in Winterswijk.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • B. Stegemanstraat 1 (noodkap)

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Grote Heldersweg 1-08
 • Huppelseweg 4
 • Kottenseweg 114-b
 • Lijsterbesstraat 4
 • Misterstraat 35
 • De Stip 35
 • Tricot 12
 • Vredensestraat 1-a
 • Wheme 88
 • Wiggersweg 3

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Notaristuin 10

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Kattenbergweg 1-28

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 157253

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Vredenseweg 82 te Winterswijk voor het verlagen van de  grondwaterstand voor de uit te voeren tankkeuring. De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 27 juni 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 102382

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Tinbergenstraat 9-13-15 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 27 juni 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Verkeer

naar boven

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Sleeswijkstraat 110

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag muziekevenement Fahrenheit op zaterdag 28 juli 2018,  bij Beachclub MEER recreatieplas ‘t Hilgelo aan de Meddoseweg

Vergunningsaanvraag evenement Winterswijk valt in het water op zondag 29 juli 2018 op ’t Hilgelo, georganiseerd door Meer B.V.

Vergunningsaanvraag Open dag AZC Winterswijk op zaterdag 22 september 2018 rondom AZC-woningen aan de Amstelstraat, Waalstraat en Maasstraat

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 12 juni 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Principeverzoek wijzigen bestemming Grote Veldweg 4, 6 en 8
2.    Beslissing op het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Kotmansweg 2 te Winterswijk-Miste

Op 19 juni 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Vaststelling subsidie 2017 en aanvraag subsidie 2019 van Stichting Yunio
2.    Indienen motie WMO-abonnementstarief voor ALV VNG d.d. 27 juni 2018
3.    Aanpassing beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase
4.    Uitbreidings- en herinrichtingsplan algemene begraafplaats

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht