Gemeentenieuws 15 mei 2018

Met onder andere Gerrit Komrij College winnaar Nederlandse CanSat-competitie, gewijzigde openingstijden gemeentekantoor, aanvulling vergunningsplicht openbare inrichtingen.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Gerrit Komrij College winnaar Nederlandse CanSat-competitie

naar boven

Wethouder Ilse Saris heeft maandag 7 mei vier leerlingen van het Gerrit Komrij College gefeliciteerd met hun eerste prijs in de Nederlandse CanSat-competitie. Op 23 april ontvingen zij in het NEMO Science Museum in Amsterdam de gouden award met hun zelfgebouwde satelliet ter grootte van een frisdrankblikje.

Het winnende team CanX vertegenwoordigt Nederland in juni tijdens de Europese kampioenschappen op de Azoren. "Ik wens jullie heel veel succes en hoop dat jullie Winterswijk ook daar op de kaart weten te zetten", zei de trotse wethouder. CanSat is een competitie voor scholieren uit de bovenbouw havo of vwo van het voortgezet onderwijs. De opdracht van de competitie was om van een frisdrankblikje (Can) een satelliet (Sat) te maken. De leerlingen bedenken in teams een missie, schrijven een onderzoeksvoorstel, bouwen een satelliet en testen deze. De beste teams lanceren hun CanSat met een raket en voeren hun missie uit. De vier Winterswijkse scholieren namen het in de hoofdstad op tegen de negen andere teams die waren overgebleven in de strijd waaraan in totaal 24 teams deelnamen. Het GKC deed zelfs mee met twee teams. Team EnviCan (Veerle, Li-Hao, Nynke, Noelle, Maud) en team CanX (Floris, Oscar, Marnix, Jeroen). “Ik ben apetrots als rector op de presentaties en prestaties van onze leerlingen”, meldt Sjef Lommen. “We zijn enorm trost en vinden het super gaaf dat we naar de Europese finale gaan”, laat Floris van Mourik weten van team CanX. Het behaalde top resultaat is in de klas gevierd met een grote slagroomtaart.

Winterswijk vangt de boef

naar boven

Op zondag 29 april rond 13.00 uur startte burgemeester Bengevoord met Peter Teekman, operationeel expert bij de politie Achterhoek Oost, de actie Vang de Boef van Buurtpreventie Winterswijk.

Bij de aftrap gingen de ‘boeven’ er met twee politiefietsen vandoor, om al fietsend door Winterswijk aandacht te vragen voor de Whatsapp-groepen van Buurtpreventie Winterswijk. Deze twee vrijwilligers van Buurtpreventie Winterswijk verschenen in hun opvallende geel-zwarte en wit-zwarte kleding op sociale media met uiteenlopende commentaren en foto’s. Samen met Buurtpreventie Winterswijk heeft burgemeester Bengevoord de leukste en beste foto’s uitgezocht. De winnaars zijn inmiddels persoonlijk benaderd om een avond mee te gaan naar het trainingscentrum van de politie in Zutphen, waar ze een inkijkje in de training van de politie krijgen en les in het herkennen van verdachte situaties.

Buurtpreventie Winterswijk heeft deze actiedag georganiseerd met de politie Winterswijk om aandacht te vragen voor de hulp die de politie en de gemeente nodig hebben om Winterswijk veilig te houden. Als u iets verdachts in uw buurt ziet gebeuren, mag u deze situatie altijd via 112 bij de politie melden. Voor meer informatie kijk op www.buurtpreventie-winterswijk.nl

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

naar boven

Maandag 21 mei 2018 is het gemeentekantoor gesloten in verband met Pinksteren. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Gewijzigde afvalinzameling Pinksteren

naar boven

Op maandag 21 mei is het 2e Pinksterdag. Op deze dag wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact.
Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Openbare inrichtingen zoals B&B’s, minicampings en vakantieboerderijen mogelijk wel vergunningsplichtig op grond van bestemmingsplan

naar boven

In het gemeentenieuws van 17 april 2018 is het nieuwe vergunningstelsel voor openbare inrichtingen bekend gemaakt. Daarin hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de gemeenteraad eind januari een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening heeft vastgesteld. In deze verordening is een vergunningsplicht voor de exploitatie van de zogenaamde openbare inrichtingen opgenomen. De burgemeester heeft besloten een aantal soorten bedrijven van deze vergunningsplicht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vrij te stellen.

Aanvulling vergunningsplicht openbare inrichtingen

Deze vrijstelling van de vergunningsplicht voor een aantal soorten bedrijven geldt alleen voor de exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze bedrijven blijven echter wel vergunningsplichtig voor het planologisch gebruik via een omgevingsvergunning. De exploitatie van een openbare inrichting kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. In dit geval is wel een omgevingsvergunning vereist.  Daarnaast moet er in ieder geval bij het bedrijfsmatig schenken van alcoholische drank ook altijd een Drank- en horecavergunning worden aangevraagd.

KunstOer Winterswijk tijdens Pinksteren

naar boven

Een veelzijdig project met mooie verbindingen

KunstOer is een driedaagse manifestatie in Winterswijk op 19, 20 en 21 mei waar erfgoed, kunst en de natuur samenkomen in een prachtige route. Dit gebeurt tijdens de pinksterdagen en de zaterdag ervoor. Gemiddeld zijn er 12 bijzondere erfgoedlocaties te bezoeken waar kunstenaars hun werk tentoonstellen. Met de fiets, te voet of met de auto kunt u op bezoek bij bijvoorbeeld een Saksische boerderij, een theekoepel, kerk of oude fabriek. U kunt genieten van schilderijen, beelden en keramiek, luisteren naar muziek of een workshop volgen. Het centrale punt van KunstOer is het oude raadhuis en de VVV, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk.

Openingstijden en informatie

Zaterdag 19 mei van 13.00 tot 17.00 uur, zondag 20 mei en maandag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur
Meer info via www.kunstoer.nl

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 17 mei 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 17 mei 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Bespreken voortgang commissies cliëntenraad, Vaststellen aanvullend advies minimabeleid, Evaluatie training communicatiestijlen, Bespreken schema herbenoemingstraject.

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 17 mei 2018 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Werk in Uitvoering

naar boven

Reconstructie Dingstraat

Sinds 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat. De weg wordt niet afgesloten, maar er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Asfalteringswerkzaamheden Zonnebrink

Op dinsdag 29 en woensdag 30 mei 2018 vinden er aan de Zonnebrink (tussen Ratumsestraat en Laan van Hilbelink) asfalteringswerkzaamheden plaats. Op deze data is de Zonnebrink geheel afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

16 mei, Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;
17 mei, Openbare vergadering commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1;
17 mei, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk;
17 mei, Openbare Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk;
19 t/m 21 mei, KunstOer, Zaterdag 19 mei van 13.00 tot 17.00 uur, zondag 20 mei en maandag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur;
28 mei, Meezingkoor van 9.30 tot 11.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk;
29 mei, Voorlichtingsbijeenkomst VIT-hulp bij mantelzorg in samenwerking met notariskantoor Hobbelink en Buitink. Aanvang 19.30 uur, locatie Zonnebrinkkerk.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • nabij Wormskampweg 25 (noodkap)

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Anemoonstraat 10
 • Lijsterbesstraat
 • Meddoseweg 42a (Hilgelo)
 • Misterweg 191-a
 • Morgenzonweg 26

Verleende omgevingsvergunning bouwen/monument

 • Wooldseweg 127

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Omgevingsvergunning zonnepaneelweide Kobstederweg 13

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Nieuw Beusinkweg 22-03

Verkeer

naar boven

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Hakkelerkampstraat 13-1

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Bilderdijkstraat 4

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Dwarsliggers van 7 tot en met 12 juni 2018

Vergunningsaanvraag evenement Dwarsliggers, openluchtspel op de Borkense Baan van 7 tot en met 12 juni 2018,  kruising Kuipersweg – Blankersweg Winterswijk Kotten

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens outdoor dag op zondag 24 juni 2018

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens outdoor dag op zondag 24 juni 2018 Badweg 6 Winterswijk

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op vrijdag 1 juni 2018

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op vrijdag 1 juni 2018 Greuneweg 7-I te Winterswijk Meddo

Vergunnings/ontheffingsaanvraag jubileum Elbekurkie op zaterdag 1 september 2018

Vergunnings/ontheffingsaanvraag jubileum Elbekurkie op zaterdag 1 september 2018 aan de Hilteweg 3 te Winterswijk Meddo

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 8 mei 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Jaarverslag Handhaving 2017
2.    Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers
3.    Kaderbrief programmabegroting 2019 Regio Achterhoek
4.    Jaarstukken 2017 Regio Achterhoek
5.    Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 (MPG 2017)
6.    Volmacht inzake de arbeidsovereenkomst van de directeur/bestuurder van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
7.    Wijziging bestemming Ratumseweg 25

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht