Gemeentenieuws 1 mei 2018

Met onder andere elf Koninklijke onderscheidingen, Amerikaanse schrijfster Johanna Reiss geridderd, programma Dodenherdenking, eerste afvalbak in Mondriaan-uitstraling.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Elf Koninklijke onderscheidingen in Winterswijk                          

naar boven

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen heeft burgemeester Bengevoord donderdag aan maar liefst elf personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt in Theater De Storm in Winterswijk. Negen personen zijn benoemd tot Lid en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder de gedecoreerden bevindt zich één vrouw met de Duitse nationaliteit.

Nel van ’t Zand-Godijn – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Nel van ’t Zand (91) zet zich al meer dan twintig jaar in voor de belangen van ouderen in Winterswijk. Van 1997 tot 2009 was zij actief als bestuurslid belangenbehartiging van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Vanaf 2009 tot heden is zij bestuurslid belangenbehartiging en ontspanning bij seniorenvereniging Wenters Plus. Daarnaast is zij sinds 1997 actief als vrijwilligster bloemenverkoop en activiteitenbegeleidster bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Siny Pampiermole-Bent – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Siny Pampiermole (76) was van 1980 tot 2017 actief als vrijwilligster bij Slachtofferhulp Nederland in de functie van medewerkster algemene en juridische dienstverlening. Jarenlang begeleidde zij o.a. slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten, zedenzaken en verkeersongevallen. Daarnaast is zij sinds 1997 actief bij Vereniging Het Museum als beheerder van de collectie en het depot.

Truus Baak-Luikenhuis – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Truus Baak (86) kan terugzien op een jarenlange inzet als vrijwilligster bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligsters. Al sinds de jaren 70 helpt zij bewoners van zorgcentrum De Berkhof, Vredense Hof en De Pelkwijk met huishoudelijke taken en kledingherstelwerk en doet dat nog steeds met veel plezier en enthousiasme.

Bennie Wolterinck – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bennie Wolterinck (84) is sinds 1976 lid van het algemeen bestuur en vrijwilliger bij voetbalvereniging Vosseveld. Na zijn pensionering in 1993 is hij zich nog meer gaan toeleggen op het vrijwilligerswerk bij de vereniging. Hij zorgt o.a. voor het onderhoud van het veld, de tuin en omgeving, de bestrating, de belijning en het schoonmaken van de kantine en binnenruimtes. In 2017 werd hij uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’. Deze stemming was georganiseerd door dagblad De Gelderlander.

Jannie Abbink-Rougoor – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jannie-Abbink (78) onderscheidt zich door haar grote inzet voor de medemens. Sinds 1996 is zij actief als diaken en bezoekmedewerker van de Protestantse Gemeente in Winterswijk. Daarnaast is zij sinds 1998 werkzaam als coördinator bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Verder is zij al vele jaren actief als vrijwilligster bij het damescomité van de Harmonie St. Jan Meddo (1979-heden) en bij de Zonnebloem afdeling Winterswijk Meddo (1994-heden).

Tienke Brouwer-Boekschoten – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tienke Brouwer (77) zet zich al vele jaren met hart en ziel in voor mensen die minder kansen hebben in de samenleving. Van 1990 tot 2005 was zij actief als bestuurslid en vrijwilligster van het Winterswijks Actie Comité Roemenië (WAC-R). Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de oprichting en ontwikkeling van de Pentru Voi Foundation in Roemenië, een stichting die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Van 1990-2015 was zij lid van de raad van bestuur van Pentru Voi. Sinds 2005 is zij bestuurslid en vrijwilligster bij Vereniging Het Museum. In het verleden was zij verder o.a. actief als stadsgids in Winterswijk, als gastvrouw van de Jacobskerk en als vrijwilligster bij verschillende zorgcentra.

Wilhelmien Wolters-Berendsen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wilhelmien Wolters (66) is sinds 1990 actief als vrijwilligster bij de geloofsgemeenschap H. Jacobus, waarvoor zij tal van werkzaamheden verricht (vrijwilliger in avondwakegroep, lid uitvaartgroep, rondbrengen communie, redactie en rondbrengen kerkblad, secretariaat, koffiegroep, bezoekersgroep, kerktelefoon, rijden van leden naar de kerk). Daarnaast is zij sinds 1990 een zeer actief en betrokken lid van de centrale verwantenraad en sectorraad van zorginstelling De Lichtenvoorde. Verder is zij sinds 2000 zij coördinator en vrijwilliger bij de oppascentrale van VIT-hulp bij mantelzorg.

Jan Korthout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Korthout (73) heeft vanaf 1978 tot heden diverse functies vervuld bij het Rooms-Katholiek Herenkoor in Winterswijk. Ruim 21 jaar was hij tweede voorzitter, had daarbij ook een taak als bibliothecaris en was hij o.a. lid van de muziekcommissie en de reiscommissie. Sinds 2008 is hij dirigent voor het rouwkoor bij uitvaartdiensten en interim-dirigent voor het herenkoor. Daarnaast is hij sinds 2012 vrijwilliger bij Vereniging Het Museum, waar hij zich bezighoudt met de restauratie van oude weefgetouwen en het geven van demonstraties.

Bert de Maar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bert de Maar (72) heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger. Van 2008 tot 2013 was hij vrijwilliger bij expositieruimte De Tricot in Winterswijk. Sinds 2013 is hij beheerder van museum Villa Mondriaan. Daarnaast is hij sinds 1964 actief als zanger bij verschillende koren (Troubadours Enschede, Koninklijk Winterswijks Mannenkoor, Greyhound Barbershop Singers). Bij alle koren en bij de Winterswijkse Zangersbond is hij lange tijd bestuurlijk actief geweest als voorzitter. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij volleybalvereniging Wivoc/Skopein en voetbalvereniging Winterswijk. Verder heeft hij o.a. vrijwilligerswerk gedaan bij de opvang nieuwe asielzoekers en begeleiding van jongeren op het asielzoekerscentrum in Winterswijk.

Sixtina Harris – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sixtina Harris (76) uit Borken organiseert al sinds 1997 excursies voor Duitse leerlingen aan Winterswijk. Aan de hand van het autobiografische boek ‘Und im Fenster der Himmel’ (De Schuilplaats) van de joodse schrijfster Johanna Reiss bezoeken de leerlingen belangrijke locaties uit het boek, zoals de joodse school en de synagoge in de Spoorstraat. In april 2004 werd de Nederlands/Duitse stichting Vrienden van Kolle Kaal opgericht, waarvan Sixtina Harris tot op heden voorzitter is. Ze onderhoudt vele contacten met verenigingen, organisaties en Duitse overheidsinstellingen. Ze ontplooit al vele jaren tal van activiteiten, met als doel de Duitse jeugd op een passende manier kennis te laten nemen van de jongste geschiedenis van Duitsland en de boodschap voor tolerantie en vrede tussen volken en religies uit te dragen. De jaarlijkse lezingenreeks in Duitsland en soms ook in Nederland van de inmiddels 86-jarige Johanna Reiss wordt volledig door Sixtina Harris georganiseerd.  In 2012 ontving de Stichting Kolle Kaal een bijzondere waardering van de Bundeszentrale für Politische Bildung in het kader van “Aktiv für Demokratie und Toleranz 2012”.  In 2017 werd Sixtina Harris door de gemeenteraad van Winterswijk geëerd met de tweejaarlijkse prijs ‘Beste Naober’ voor het bevorderen van de wederzijdse betrekkingen tussen Duitsland en Nederland.

Fred Bos – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Botanicus Fred Bos (74) is sinds 1975 bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Oost-Achterhoek. Sinds 2001 is hij districtscoördinator Gelderland-Oost van Floron. Daarnaast is hij sinds 1991 lid van de mossenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Oost-Achterhoek. Verder was hij van 1998 tot 2007 hoofdbestuurslid bij Nederlandse Toeristen Kampeer Club. Bijzonder is zijn ‘levenswerk’ van 1980 tot heden als redder van de roggelelie. Hij deed onderzoek naar de vindplaatsen van de uiterst zeldzame roggelelie. Dankzij hem is de laatste grote groeiplaats in Duitsland door ingrijpen van de minister van Nedersaksen zelf gespaard gebleven. Zowel in Nederland (1994) als in Duitsland (2006) is de roggelelie zelfs op postzegels verschenen. Deze plant is in Nederland sinds 1 januari 2017 door de Wet Natuurbescherming wettelijk beschermd.       

Amerikaanse schrijfster Johanna Reiss geridderd                    

naar boven

De Amerikaanse schrijfster Johanna Reiss (86) is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bijzondere betekenis voor Winterswijk. Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk reikte de Koninklijke onderscheiding aan haar uit in het stadhuis van Enschede. Dat gebeurde tijdens de presentatie van de hernieuwde uitgave van haar boek De schuilplaats.

Johanna Reiss werd op 4 april 1932 in Winterswijk geboren als Annie de Leeuw. Tijdens Duitse bezetting liep de joodse familie De Leeuw groot gevaar. Annie en haar tien jaar oudere zus Sini zaten meer dan twee jaar ondergedoken bij de boerenfamilie Oosterveld in het dorp Usselo bij Enschede.

Johanna Reiss emigreerde na de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten en woont tegenwoordig in New York. In 1972 debuteerde zij als schrijfster met het boek The Upstairs Room. In dit boek beschrijft zij de donkere periode van haar jeugd tijdens de Duitse bezetting. Het is een aangrijpend verhaal over het voortdurende gevoel van onveiligheid, de angst om ontdekt te worden en de uitzichtloze situatie van het onderduiken. Maar het is ook een verhaal van burgermoed en menslievendheid. Het boek werd een internationale bestseller en verscheen in tientallen landen in vertaling. Alleen al in Nederland werden er meer dan 80.000 exemplaren van verkocht onder de titel De schuilplaats.

Johanna Reiss reist al tientallen jaren door de Verenigde Staten om haar verhaal aan scholieren te vertellen en haar boodschap van verdraagzaamheid en respect voor elkaar uit te dragen. Regelmatig komt zij naar Europa om haar verhaal te vertellen en dan met name in Duitsland. Elke twee weken komt er een schoolbus vol met Duitse scholieren uit de grensregio naar Winterswijk om de locaties te bezoeken waar het verhaal van Johanna Reiss zich afspeelt.

In 2016 kreeg Johanna Reiss de erepenning van de gemeente Winterswijk vanwege haar bijzondere betekenis voor Winterswijk. Johanna Reiss is uitgenodigd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei om aanwezig te zijn als gast bij de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei op De Dam in Amsterdam, in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander en Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

naar boven

Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 11 mei 2018 is het gemeentekantoor gesloten. Op de pagina Openingstijden en contact vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Gewijzigde afvalinzameling feestdagen

naar boven

Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag en op maandag 21 mei is het 2e Pinksterdag. Op deze dagen wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk. Op de afvalkalender en de mobiele app van ROVA zijn de afwijkende inzameldagen verwerkt. De inzameldag kan op bijzondere dagen zowel naar voren óf naar achteren verschoven zijn.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of kijk op www.rova.nl/contact.
Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Eerste afvalbakken met Mondriaan-uitstraling teruggeplaatst in centrum

naar boven

Begin april zijn veel afvalbakken in het centrum tijdelijk verwijderd in verband met het aanbrengen van een nieuwe opvallende uitstraling in de vorm van het kleurenpallet van Mondriaan. Uit onderzoek is gebleken dat een opvallende afvalbak eerder gevonden wordt en er toe leidt dat er minder zwerfafval op de grond belandt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten veel afvalbakken in het centrum een Mondriaan uitstraling te geven zodat de afvalbakken beter opvallen. Tevens worden op veel afvalbakken peukenbakken aangebracht. Een peukenbak is een opvangbak voor sigarettenas en peuken, die aan de zijkant van de afvalbak gemonteerd worden. Het doel van het aanbrengen van deze peukenbakken is het verminderen van peuken op straat, in goten en op randen van de afvalbakken.

De werkzaamheden worden in meerdere stappen uitgevoerd en de eerste lichting afvalbakken is inmiddels beplakt en teruggeplaatst in het centrum. Deze week wordt de tweede lichting afvalbakken verwijderd en beplakt. Naar verwachting worden deze bakken eind mei weer teruggeplaatst en zijn daarmee de werkzaamheden afgerond.

Meezingkoor Winterswijk

naar boven

Ben je anderstalig of Winterswijker en zing je graag, doe dan mee met het Meezingkoor. Samen zingen we Nederlandse liedjes bij Boogie Woogie. Boogie Woogie is in samenwerking met het Graafschapcollege en Bibliotheek Oost Achterhoek gestart met de Winterswijkse variant op het succesvolle Zing Nederlands Met Me in Paradiso. Het meezingkoor wordt ondersteund door de gemeente Winterswijk.

Zingen en koffie drinken

Het meezingkoor staat onder leiding van dirigent en pianist Annemarie Hilferink. Het repertoire is divers, van hedendaagse popmuziek tot Hollandse hits. Naast het zingen van leuke liedjes wordt er samen koffie gedronken. Want Nederlands leer je door te zingen én te praten.

Data en locatie

Maandag 14 en 28 mei 2018 van 09.30 tot 11.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

Informatie

Voor meer informatie over activiteiten voor en met nieuwkomers of  heeft u zelf een activiteit waarbij u nieuwkomers wenst uit te nodigen neem dan  contact op met Ria Bussink van Sociaal Team de Post, 06 23792529 of gemeente@winterswijk.nl.

Aanmelden

Meedoen aan het meezingkoor is gratis. Graag vooraf aanmelden bij Boogie Woogie per mail of telefonisch: info@boogiewoogie.nl of (0543) 515 569.

EUREGIO-spreekuur in Oeding

naar boven

Op dinsdag 8 mei 2018 houdt EUREGIO van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid).
Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.
Meer informatie www.grensinfopunt.eu 

Programma Dodenherdenking 4 mei 2018

naar boven

Op vrijdag 4 mei vindt de Dodenherdenking plaats. Vanaf 16.00 uur worden op verschillende locaties in Winterswijk kransen gelegd. Dit zijn openbare bijeenkomsten waarbij u van harte welkom bent. Vanaf 19.30 uur is de herdenkingsbijeenkomst op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

Tijd en locatie
    
16.00 uur, NS-station: Herdenking NS-station Winterswijk

Herdenking bij het gedenkteken van de werkgroep ‘Leren van de oorlog’ op het NS-station Winterswijk, geheel verzorgd door de werkgroep ‘Leren van de oorlog’. Kranslegging door basisschoolleerlingen van Koningin Wilhelminaschool en toespraak bij het gedenkteken.

17.00 uur, Joodse begraafplaats, Misterweg 144: Herdenking Joodse begraafplaats

Kranslegging op Joodse begraafplaats door de Joodse gemeenschap,  college van burgemeester en wethouders en bestuur van Vereeniging Volksfeest.
Zoals ieder jaar worden op de Joodse Begraafplaats de namen gelezen van de 326 Joodse inwoners van Winterswijk die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Te midden van het lezen van alle namen vertelt Henk Vis, samen met leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool, het levensverhaal van Antje Annelize Biermann-Gans. Haar naam staat op één van de stenen van het monument. Haar naam is ook verbonden met andere Joodse mensen. De herdenking is voor iedereen toegankelijk.

19.00 uur, Algemene begraafplaats, Kerkhoflaan: Herdenking Algemene begraafplaats

Herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Kransleggingen op de algemene begraafplaats door college van burgemeester en wethouders en Vereeniging Volksfeest. De trompettist van muziekvereniging Excelsior speelt de taptoe.

19.45 uur, Corle Centrum, voor restaurant De Woord: Herdenking Hendrik Vriezenbank in Corle

Het 4 mei comité nodigt belangstellenden uit om gezamenlijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, waaronder buurtgenoot Hendrik Vriezen bij de jaarlijkse bijeenkomst bij de Hendrik Vriezenbank.
Er wordt stilgestaan bij het meer jarenthema “Geef vrijheid door”; 2018 is het jaar van verzet. Het gaat daarbij om verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook de inspiratie die het ons nu nog biedt.
Kinderen zijn van harte welkom. Voor hen hebben we een extra activiteit.
Na afloop bent u welkom voor een kop koffie of thee bij restaurant De Woord of frisdrank voor de kinderen. Bij restaurant De Woord wordt een korte film getoond van de onthulling van het monument aan de Korenburgerveenweg.

18.45 – 19.15 uur, Jacobskerk: Carillonmuziek door Wim Ruessink

19.15 – 19.30 uur,  Luiden kerkklokken Jacobskerk en Heilige Jacobuskerk


19.30 uur, Mevr.Kuipers-Rietbergplein: Herdenking Mevr. Kuipers-Rietbergplein

(Als u slecht ter been bent, kunt u gebruik maken van de klapstoelen bij het herdenkingsmonument).
Kranslegging bij monument tante Riek door burgemeester Bengevoord en mevrouw Stevenson – Kuipers en scouting Winterswijk.

 • 19.35 uur, Muziek door muziekvereniging Excelsior onder leiding van Henk Jan Heijnen.
 • 19.38 uur, Toespraak mevrouw Heleen Stevenson-Kuipers, de dochter van tante Riek.
 • 19.40 uur, Solist Rutger de Vries met muzikale begeleiding door muziekvereniging Excelsior.
 • 19.45 uur, Gedicht voorgedragen door jongere van het AZC Winterswijk.
 • 19.47 uur, Toespraak burgemeester Bengevoord.
 • 19.51 uur, Kranslegging bij herdenkingsmonument door burgemeester en wethouders.
 • 19.57 uur, Taptoe door Frank Rauwerdink, trompettist van muziekvereniging Excelsior.
 • 20.00 uur, 2 minuten stilte.
 • 20.02 uur, Wilhelmus.
 • 20.04 uur, Muziek en kranslegging door Vereeniging Volksfeest Winterswijk, Joodse gemeenschap, Raad van Kerken, Amnesty International, Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap en COC Twente Achterhoek. Aansluitend is er gelegenheid tot het leggen van bloemen door het publiek. 
 • 20.15 uur, Dankwoord en einde herdenkingsbijeenkomst.    

20.30 uur, Jacobskerk

Aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst zingt projectkoor OAZE  werken van Mozart, Mendelssohn, Fauré en Vasks, met  medewerking van Jeroen Twisk (piano) en algehele leiding door Wim Ruessink. Het concert is in de Jacobskerk op de markt. Entree: € 5,-.

21.00 uur, Theater De Storm  

In het herdenkingsconcert met als thema “Het is over ….” staan de nabestaanden centraal. Het concert is georganiseerd door Rutger de Vries met medewerking van jeugdtheater Harlekijn, Dennis Weelink, Anne Claire Huis in ’t Veld, Mathanja Kornelissen, Merel Geerdink  en vele anderen.
De eenvoud en minimalistische opzet van het concert geeft de ruimte tot een intense beleving van alle liederen.  
Entree: € 12,50 (inclusief garderobe en drankje) en € 5,- voor kinderen tot en met 11 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterdestorm.nl of telefonisch (0543) 519 285.

Werk in Uitvoering

naar boven

Reconstructie Dingstraat
Vanaf 2 mei worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Dingstraat. De weg wordt niet afgesloten, maar er kan enige hinder ontstaan voor het verkeer.

Gezocht: nieuw lid voor de Wmo-raad

naar boven

De wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij.  De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking.

Dit 'meedoen' is ook te vertalen in meedenken en meepraten over het beleid. Dit gebeurt onder meer door de Wmo-raad. Meer informatie over de Wmo-raad.

De Wmo-raad is op zoek naar een nieuw lid

De Wmo-raad is specifiek op zoek naar een lid dat de volgende doelgroep vertegenwoordigt:
•    Inwoners met een migratieachtergrond

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons uiterlijk 15 mei aanstaande per e-mail of brief weten. Geef in uw e-mail of brief tenminste aan wie u bent en wat uw motivatie is.

U kunt uw e-mail sturen naar het secretariaat van de Wmo-raad, t.a.v. mevrouw Joanne Slotboom via e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.  U kunt uw interesse ook schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen ter attentie van secretariaat Wmo-raad, postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Meer informatie?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Bert Westra (voorzitter Wmo-raad) via telefoonnummer 06 - 53 23 60 16. Hij is ook te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Agenda activiteiten

Tijd en activiteit

naar boven

8 mei, EUREGIO–spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Rathaus, Winterswykerstraße 1 in Oeding.
8 mei, Interactieve informatiebijeenkomst gebiedsvisie Driemarkweg en omgeving van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.
14 mei, Meezingkoor van 09.30 tot 11.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.
28 mei, Meezingkoor van 09.30 tot 11.30 uur in de concertzaal van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

Meer informatie over de vergaderingen en evenementen kunt u vinden op www.winterswijk.nl of u kunt bellen met de receptie van het gemeentekantoor via (0543) 543 543.

naar boven

TEKST ARTIKELEN TOT OFFICIELE BEKENDMAKINGEN.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

naar boven

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Bataafseweg t.h.v. nummer 14
 • in tussenberm Blankersweg
 • tussen landbouwpercelen gelegen nabij de Bosweg
 • Olden Goorweg 4
 • in plantsoen Schimmelpennincklaan
 • Sieverdinkweg 3-5
 • groenstrook Weeninkpad t.h.v. Vredensestraat 27
 • groenstrook Weverstraat t.h.v. de Inslagstraat

Verleende omgevingsvergunning bouwen/handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Koningsweg 36-b

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Kobstederweg 13-37 en 13-120

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 149504.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Bredelerweg 4/4b te Winterswijk voor het wijzigen van een inrichting.

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – zaaknr. 152817.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Waliënsestraat 135 te Winterswijk voor het wijzigen van een inrichting.

De meldingen en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 1 mei 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen 4 mei Dodenherdenking

In verband met Dodenherdenking is op 4 mei 2018 de Misterweg, ter hoogte van de Joodse begraafplaats, tussen 16.30 en 18.00 uur afgesloten en zijn de wegen in omgeving van het Mevr. Kuipers-Rietbergplein tussen circa 19.00 en 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer.

Verkeersmaatregelen extra warenmarkt 10 mei 2018

In verband met een extra warenmarkt is op donderdag 10  mei de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer.

Tijdelijke maatregelen Gala Schaersvoorde 24 mei 2018

In verband met het gala van het Schaersvoorde wordt op donderdag 24 mei 2018 vanaf circa 19.00 uur toegestaan dat auto’s met leerlingen via het voetgangersgebied (de Markt) naar de Revolutie rijden en de Markt weer verlaten via de Meddosestraat. Over het algemeen moet rekening gehouden worden met hinder en opstoppingen in de omgeving van de Markt.
Toeschouwers worden verzocht de aanwijzingen van de organisatoren op te volgen.

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Abeelstraat 126

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement LUST Food Truck Festival

Vergunningsaanvraag evenement LUST Food Truck Festival van 29 juni t/m 1 juli 2018,  terrein De Scholtenbrug.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Besluiten van het college van B en W

Op 17 april 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Bezwaarschrift omgevingsvergunning aanleg poelen en vochtig hooiland
 2. Bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats

Op 24 april 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Kadernota Veiligheidsregio Noord- en oost Gelderland 2019-2022
 2. Evaluatie Sociaal Domein
 3. Nieuwbouw recreatiewoning Kattenbergweg 1-28
 4. Voorlopige jaarrekening 2017 en concept programmabegroting 2019-2022 VNOG
 5. Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein “Meedoen in Winterswijk”
 6. Jaarstukken 2017 en Concept-Programmabegroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland
 7. Pilot InHuis-steungezinnen
 8. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 25 april 2018

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Uitgelicht