Gemeentenieuws 4 september 2018

Met onder andere bezoek van Rijksadviseur voor het landschap, Open Monumentendag, aanmelden voor de mantelzorgwaardering, EUREGIO spreekuur.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Rijksadviseur voor het Landschap in Winterswijk

naar boven

De Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, de heer Berno Strootman heeft woensdag 29 augustus een bezoek gebracht aan Winterswijk. Landschapsarchitect Berno Strootman is per 1 september 2016 door het Ministerie van Economische Zaken benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving.

Bezoek

Namens de Achterhoek heeft burgemeester Bengevoord in zijn functie als Dagelijks Bestuurslid van de Regio Achterhoek, de Rijksadviseur en zijn medewerkers ontvangen op het gemeentekantoor van Winterswijk. Er is gesproken over de betekenis van het landschap voor Winterswijk en de Achterhoek.

College van Rijksadviseurs

Als lid van het onafhankelijke College van Rijksadviseurs adviseert Strootman het kabinet gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk en andere partijen die de toekomst van het (cultuur)landschap en het waterbeheer betreffen. Zo is hij onder meer betrokken bij de landschappelijke gevolgen van de energietransitie en de uitwerking en uitvoering van het Deltaprogramma.

Pilot GLB

De reden van het bezoek van de Rijksadviseur is de Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid pilot (GLB) die de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) de komende jaren gaat uitvoeren voor het Ministerie van Landbouw. In de Achterhoekse pilot staat het behoud van het kleinschalige landschap en het op waarde zetten van landschap centraal. De Rijksadviseur zal de pilot ondersteunen door zowel inhoudelijke adviezen als ook adviezen over de aanpak aan het ministerie. Minister Schouten wil met de uitkomsten van de zes landelijke GLB pilots de Europese landbouwsubsidies beter laten plaatsvinden in de volgende EU-periode 2021-2027.

Open Monumentendag

naar boven

‘In Europa’ is het thema voor Open Monumentendag 2018. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Europa

Eeuwenlang hebben de volkeren van Europa elkaar op leven en dood bestreden. Elkaar verdreven of onderworpen. Maar net zo lang hebben ze elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te drijven en om kennis uit te wisselen. Met de Europese Unie, vrede, welvaart en onderlinge solidariteit is er een gemeenschappelijke basis die mede gestalte heeft gekregen in de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed. Daarom heeft het comité Open Monumentendag Winterswijk een grensoverschrijdend programma opgesteld.

Opening

Zaterdag 8 september van 10.00 tot 11.00 uur is de opening van Open Monumentendag Winterswijk in de Jacobskerk op de Markt. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de afdeling symfonie van de Koninklijke Winterswijkse Orkest Vereniging. De Vereniging Monumentenbelangen Winterwijk reikt de Monumentenprijs 2017 uit. Na het officiële gedeelte kan de tentoonstelling ‘CUM LAUDE’ van de Winterswijkse Academie voor Schilderskunst (W.A.S.) bekeken worden. Een ieder is van harte welkom om de opening bij te wonen.

Programma

Bezoek aan diverse monumenten en/of deelname aan activiteiten. Op www.winterswijk.nl onder ‘Actueel’ treft u een overzicht van het actuele programma van het comité Open Monumentendag Winterswijk. In principe zijn de monumenten op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Op zondag is de synagoge open van 13.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag rijdt er vanaf 10.00 uur gratis ieder uur een dubbeldekker tussen Winterswijk en Vreden. Opstapplaats is VVV Winterswijk, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

‘Open Monumentendag is bij uitstek een gelegenheid om een kijkje te nemen bij een monument in uw eigen woonplaats of juist over de grens, gezien het thema van dit jaar. Het blijft van groot belang om ons cultureel erfgoed in stand te houden. Juist in onze leefomgeving zijn monumenten een verrijking’, vertelt wethouder Wim Aalderink van cultuur. ‘Wie weet ontmoet ik u tijdens de opening van Open Monumentendag Winterswijk in de Jacobskerk of op een andere locatie’.

VIT-hulp bij mantelzorg

naar boven

Het Mantelzorgcafé: tref- en informatiepunt voor mantelzorgers. Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt zonder aanmelden binnenlopen. De mantelzorgconsulent ontvangt u met een kop koffie of thee op donderdag 20 september van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.

Activiteiten GGNet Preventie

In het najaar starten in Winterswijk diverse cursussen voor naasten/mantelzorgers in diverse leeftijden. Een overzicht hiervan vindt u op www.ggnet.nl/preventie/algemene-informatie-cursusaanbod/

Trainingen & Themabijeenkomsten 

Het aanbod met trainingen en themabijeenkomsten voor het najaar 2018 is weer bekend. Naast de reguliere trainingen zijn er veel nieuwe interessante themabijeenkomsten op verschillende avonden in oktober en november. Alle mantelzorgers die bij VIT zijn ingeschreven hebben inmiddels een flyer ontvangen met het aanbod. Heeft u deze (nog) niet ontvangen of wilt u meer weten, een overzicht en toelichting is ook te vinden op onze website.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.
Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Mantelzorger? Meld u aan voor de mantelzorgwaardering

naar boven

De gemeente Winterswijk heeft grote waardering voor het vele werk dat mantelzorgers verrichten. Ook dit jaar krijgen mantelzorgers die in Winterswijk actief zijn, in november een cadeaukaart van 50 euro. Daarnaast wordt op zaterdag 10 november aanstaande een gezellige middag georganiseerd in Theater de Storm.

Mantelzorg is de onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief en is meestal geen vrijwillige keuze. Ook veel jongeren zijn tegenwoordig mantelzorger. De mantelzorgwaardering betreft een cadeaukaart ter waarde van 50 euro en is bedoeld voor mantelzorgers in de gemeente Winterswijk én voor mantelzorgers die buiten Winterswijk wonen, maar wel in Winterswijk mantelzorg verlenen. Jonge mantelzorgers krijgen een cadeaukaart van 25 euro.

Aanmelden bij VIT-Hulp bij mantelzorg

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering moet de mantelzorger bekend zijn bij VIT-hulp bij mantelzorg. Als de mantelzorger nog niet bekend is bij VIT-hulp bij mantelzorg, dan is aanmelden mogelijk tot 16 oktober via telefoonnummer (0544) 820 000 of via www.vithulpbijmantelzorg.nl. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur houdt VIT-hulp bij mantelzorg een inloopspreekuur in De Post aan de Balinkesstraat 4. Ook dan kunnen mantelzorgers worden aangemeld.

Verwenmiddag voor mantelzorgers

De activiteit in het kader van de Dag van de Mantelzorg wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 november in Theater de Storm. Dan is er een gevarieerd programma voor alle mantelzorgers en kunnen ze tevens hun cadeaukaart in ontvangst nemen. Nadere informatie volgt, onder andere in dit gemeentenieuws en op de websites van VIT-hulp bij mantelzorg (www.vithulpbijmantelzorg.nl), De Post (www.depostwinterswijk.nl) en Wij Winterswijk (www.wijwinterswijk.nl). Noteert u de datum alvast in uw agenda?  

Ondersteuning voor mantelzorgers

De gemeente Winterswijk biedt op diverse manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit VIT-Hulp bij mantelzorg en is gericht op mantelzorgers die behoefte hebben aan informatie, advies en begeleiding, emotionele steun of bijvoorbeeld praktische hulp. Ook mantelzorgers die zich overbelast voelen, zijn bij VIT-Hulp bij mantelzorg aan het juiste adres. Meer informatie over de ondersteuning bij mantelzorg is te vinden op de website www.vithulpbijmantelzorg.nl.  

EUREGIO-spreekuur

naar boven

EUREGIO houdt op dinsdag 11 september 2018 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur. Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.
Meer informatie www.grensinfopunt.eu

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

Oldtimerfestival Meddo

In verband met het Oldtimerfestival in Meddo zijn op 14, 15 en 16 september 2018 de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht:

 • de Illegoorweg is tijdelijk afgesloten;
 • er geldt een tweezijdig parkeerverbod op de Eibergseweg tussen Grevinkweg en Voordeweg, op de Beitelweg en op de Grevinkweg;
 • er geldt een maximum snelheid van 30 km/u op de Eibergseweg tussen Grevinkweg en Voordeweg;
 • op zondag 17 september tussen circa. 14.00 en 18.30 uur is verkeer op de Eibergseweg tussen de Illegoorweg en de Brengersdiek slechts in één richting (richting Eibergen) mogelijk, het verkeer in tegengestelde richting wordt omgeleid via de Brengersdiek en Geldereschweg.

N319 Rondweg West

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de N319 Rondweg West op de volgende tijden gesloten verklaard voor het verkeer. Op 20 september 2018 van 19.00 uur tot 21 september 2018 06.00 uur. En op  21 september 2018 van 19.00 uur tot 22 september 2018 06.00 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt er een omleiding ingesteld. Het betreft hier het gedeelte tussen de Groenloseweg en de N312 - N318.

Anemoonstraat

In verband met een kraanwerkzaamheden is tot en met 21 september 2018 de Anemoonstraat ter hoogte van huisnummer 24 afgesloten. Er wordt geen omleiding aangegeven.

Weverstraat

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Weverstraat van dinsdag 28 augustus tot en met vrijdag 5 oktober  gesloten verklaard voor al het verkeer. Tevens is tijdens de werkzaamheden het eenrichtingsverkeer op de Helderkampstraat opgeheven.

Zwanenbroekweg

In verband met asfalt werkzaamheden is de Zwanenbroekweg van dinsdag 28 augustus tot en met 11 september gesloten voor al het verkeer.

Kloosterstraat en Beuzenes

In verband met herinrichtingswerkzaamheden zijn de Kloosterstraat en Beuzenes van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 19 oktober gesloten verklaard voor verkeer.

N820

Het vervangen van asfalt van de N820 is uitgesteld. Was gepland op 11 en 12 september.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergaderingen commissies Ruimte en Samenleving

De commissie Ruimte van Winterswijk vergadert op woensdag 12 september 2018 vanaf 19.30 uur en de commissie Samenleving van Winterswijk vergadert op donderdag 13 september 2018 vanaf 19.30 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 13 september 2018

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 13 september 2018 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Toelichting Nieuw Beschut werken(informatief), Behandeling aanpassing re-integratie verordening(advies), Bespreken voortgang commissies cliëntenraad, Organiseren evaluatie CR 2018 en ontwerpen activiteitenplan 2019, Vernieuwing dienstverlening SDOA en betrokkenheid cliëntenraad, Terugkoppeling klanttevredenheidsonderzoek.
De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Voor de vergadering van 13 september 2018 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum, activiteit

11 september, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1.
12 september, Openbare vergadering commissie Ruimte vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
13 september, Openbare vergadering commissie Samenleving vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
13 september, Openbare Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk om 19.30 uur in Groenlo.
20 september, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur, Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk.
22 september, Nationale burendag.
3 oktober, Informatieavond voor sportstichtingen en (buiten)sportverenigingen om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Jonenstraat 5

Verleende omgevingsvergunning aanleg

 •  nabij De Slingeweg 12

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • B. Stegemanstraat 39

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Korenstraat 9
 • Tolhuis 7

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 •   Nieuwstraat 24

Ruimtelijke ordening

 • Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Natuurpercelen Oost fase II

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement Boerderijmarkt met oldtimertreffen op zondag 7 oktober 2018, Heenkamppieperweg 4 Winterswijk Miste.

Vergunningsaanvraag innemen standplaats op zondag 30 september 2018 van 13.00 tot 17.00 uur, Markt  ten behoeve van promotionele doeleinden.

Vergunningsaanvraag voor het houden van een buurtdag in de Generaal Berenschotweg op zondag 30 september 2018 van 14.00 tot 20.00 uur.

Vergunnings- en ontheffingsaanvraag muziekevenement Oktoberfest Winterswijk op zaterdag 29 september 2018.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_en_W/Besluitenlijsten_college

Op 21 augustus 2018 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Besluit omgevingsvergunning ontwikkeling voormalig terrein Autopalace
 2. Alcoholpreventie voor groepen 8 basisonderwijs

Op 28 augustus 2018  heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Vergadering van Gemeenten en Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
 2.  Verevening jeugdhulpkosten 2017 en 2018
 3. Regionaal preventieprogramma Volksgezondheid en Sociaal Domein
 4. Visie inkoop sociaal domein vanaf 2021
 5.   Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016, 1e en 2e halfjaar 2018
 6.  Aanpassing statuten Achterhoek VO
 7.  Bestemmingsplanwijziging Goorweg 42
 8.  Aanpassen tarieven hulp bij huishouden
 9.   Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten MIR Winterswijk 2019-2028
 10.    Wijziging programma-indeling
 11.    2e Prognose 2018

Uitgelicht