Gemeentenieuws 12 februari 2019

Met onder andere thema-avond duurzaamheid, armoedevrij Winterswijk 2040, Actief Winterswijk zoekt twee buurtsportcoach-organisaties, terugblik op de raadsvergadering.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Redactionele artikelen

naar boven

Volle zaal thema-avond duurzaamheid: de blik van jongeren

Samen met vier jongeren van het Gerrit Komrij College organiseerde de gemeente Winterwijk vorige week maandag een thema-avond duurzaamheid. Op de avond deelden de jongeren hun eigen verhaal met raadsleden, medescholieren, docenten en geïnteresseerden.

De gemeente Winterswijk vindt duurzaamheid heel belangrijk. In 2030 wil de gemeente namelijk energieneutraal zijn. Dit heeft veel positieve gevolgen voor de toekomstige generatie(s). Tijdens de thema-avond hebben Maud Schut, Li-Hao Heutink, Noëlle de Jong en Veerle Bouma hun kijk op duurzaamheid en wat zij nu al doen gedeeld.

Maud Schut presenteerde haar profielwerkstuk over klimaatverandering op lokaal niveau. Maud vertelde meer over welke invloed klimaatverandering voor de Achterhoek kan hebben. Voor boeren vaak een negatief gevolg in verband met de langere droogte, voor recreatie kunnen er juist positieve gevolgen zijn zoals vakanties in eigen land.

Li-Hao Heutink, Noëlle de Jong en Veerle Bouma vertelden over hoe zij in aanraking zijn gekomen met duurzaamheid. Dit kwam onder andere door hun project Catsan vanuit het Gerrit Komrij College, waarmee zij vierde zijn geworden van Nederland! Ook zijn ze betrokken bij de Energietafel. Hier stellen zij kritische vragen en zijn op meerdere bijeenkomsten geweest zoals de Meet-up Duurzaamheid en Achterhoek onderneemt duurzaam. Samen met ABH-City hebben zij de open/gesloten bordjes uitgedeeld aan winkeliers. Voorlichting geven over duurzaamheid op basis- en middelbare scholen staat op het programma. Op Instagram (https://www.instagram.com/duurzaam.winterswijk/) delen zij hun duurzame activiteiten.

De gemeente blikt terug om een mooie en leerzame bijeenkomst. “Wij vonden het een zeer geslaagde avond. We waren blij verrast met de grote opkomst en de respons en de goede ideeën uit het publiek. Hier kunnen we echt wat mee. We hebben echt goede hoop voor een duurzaam Winterswijk”, laten de vier leerlingen weten.

Armoedevrij Winterswijk 2040

naar boven

In gesprek over armoede

U hebt het vast gelezen: de komende tijd praten we met veel Winterswijkers over armoede en een armoedevrij Winterswijk 2040. Op dit moment hebben we op elf bijeenkomsten gesproken met Winterswijkers over dit onderwerp. Bijvoorbeeld bij ’t Kreil en de Rotary, bij het Wuh en de Seniorenraad.

We hebben ruim 180 mensen gesproken en ruim 40 mensen hebben aangegeven dat zij mee doen om Winterswijk armoedevrij te maken! Tot half maart treft u ons nog op veel verschillende plekken.

Rode draad

Tijdens de bijeenkomsten staan we onder andere stil bij hoe een armoedevrij Winterswijk in 2040 eruit ziet. Een aantal punten komen regelmatig terug:

 • Investeer in kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zorg voor gelijke (scholings) kansen voor kinderen.
 • Zorg dat het taboe van financiële problemen gaat. Laat het een normaal onderwerp worden.
 • Meer banen op verschillende niveaus. Zorgen voor garantie van basisbehoeften en meer ruilen en delen.

Meepraten?

Wij horen uw mening heel graag. U kunt één van de bijeenkomsten bezoeken in uw buurt. U kunt zich opgeven door te bellen: (0543) 543 543, Colette Wever of u kunt mailen: iedereendoetmee@winterswijk.nl. Op de website www.winterswijk.nl/iedereendoetmee vindt u meer informatie over alle bijeenkomsten.

Data openbare bijeenkomsten

 • Donderdag 14 februari, Winterswijk – buurtschappen: Kotten-Ratum-Woold-Miste, Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14, Woold
 • Woensdag 20 februari, Winterswijk - buurtschappen : Meddo, Huppel-Corle-Henxel, gebouw de Eendracht, Geldereschweg 81, Meddo
 • Woensdag 6 maart, Winterswijk West – Centrum, Graafschap College, Haitsma Mullierweg 36

Inloop van deze bijeenkomsten is tussen 19.00 en 19.15 uur.

Offertetraject voor invulling buurtsportcoachregeling

naar boven

Actief Winterswijk zoekt twee buurtsportcoach-organisaties

Actief Winterswijk is op zoek naar partijen die een (pro)actieve bijdrage willen leveren om sport, bewegen en cultuur toegankelijker te maken voor inwoners van Winterswijk. Daarvoor start zij een offertetraject op. Via dit offertetraject wordt invulling gegeven aan de buurtsportcoachregeling voor wat betreft de onderdelen ‘Cultuurcoach Basisonderwijs’ en ‘Buurtsportcoach senioren 55-plus’.

Cultuurcoach Basisonderwijs

Deze partij voelt zich thuis in de culturele sector en weet de basisschooljeugd te enthousiasmeren en activeren om deel te nemen aan culturele activiteiten. De partij krijgt alle ruimte om een vernieuwend aanbod te ontwikkelingen dat aansluit bij de wensen en behoeften van de jeugd. De partij  weet vraag en aanbod bij elkaar te brengen, waarbij zij gebruik maakt van bestaande culturele organisaties in Winterswijk.

Buurtsportcoach senioren 55-plus

Deze partij is in staat om senioren die weinig bewegen te vinden, te motiveren en activeren om (structureel) te gaan bewegen. De partij weet een passend activiteitenaanbod te organiseren, samen met de beweegaanbieders in Winterswijk. De partij brengt vraag en aanbod bij elkaar, waarbij zij  sportorganisaties ondersteunt in het opzetten van een passend aanbod.

Wim Aalderink (wethouder Sport) vertelt: “We hebben voor deze werkwijze gekozen omdat we denken dat er in de regio voldoende partijen zijn met ervaring en expertise die van bovengenoemde onderdelen een succes kunnen maken. Graag dagen we ook Winterswijkse organisaties uit zich aan te melden voor dit offertetraject.”

Procedure

Op maandag 4 februari jongstleden startte het offertetraject. Partijen die belangstelling hebben voor deelname aan het offertetraject, dienen dit uiterlijk maandag 25 februari 2019 kenbaar maken. Dit kan door middel van een e-mail naar actief@winterswijk.nl,  onder vermelding van ‘Offertetraject buurtsportcoachregeling’. Na uw aanmelding zenden wij u de offerteaanvraag met bijlagen toe. De uiterlijke termijn voor het inleveren van een plan van aanpak is maandag 11 maart 2019 om 10.00 uur. De definitieve gunning vindt plaats op maandag 1 april 2019.

Informatieavond 25 februari 2019

Actief Winterswijk organiseert op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur een informatieavond in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. Partijen die via e-mail hebben laten weten belangstelling te hebben voor deelname aan het offertetraject, worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Vragen over de offerteaanvraag en/of het traject kunt u via e-mailadres actief@winterswijk.nl stellen tot en met maandag 25 februari 2019, 10.00 uur.

Informatie

Wilt u meer informatie over het offertetraject, dan kunt u contact leggen met Guido de Vries. Hij is bereikbaar via actief@winterswijk.nl of telefonisch via (0543) 543 543.

Cursus voor aanstaande ouders door OuderTeam.nu

naar boven

Goede zorg voor een kind, begint bij goede zorg voor de ouders. Daarom kunnen (aanstaande) ouders die in de gemeente Winterswijk wonen en een kind verwachten meedoen aan de cursus OuderTeam.nu. Het Preventie Platform Jeugd biedt deze gratis cursus binnenkort aan in de gemeente Winterswijk.

Samenwerking

OuderTeam.nu is een voorbereiding op het ouderschap. Het programma is een samenwerking tussen Yunio jeugdgezondheidszorg, de gemeente Winterswijk, kindbehartiger Petra Oonk, coachingspraktijk Bewust Buiten & Coaching Marlou.

Van partners naar ouders

Er bestaan veel cursussen voor zwangerschap, bevalling of bijvoorbeeld het omgaan met een huilbaby, maar een cursus die (aanstaande) vaders en moeders leert wat ze kunnen verwachten van het ouderschap bestond nog niet. De geboorte van een kind verandert de relatie tussen partners. OuderTeam.nu helpt met deze overgang en bereidt deelnemers voor op wat er staat te gebeuren.

Inzicht in elkaars verwachtingen

In vier cursusavonden (twee vóór en twee na de bevalling) en het digitaal programma krijgen de deelnemers van OuderTeam.nu handvatten. Ze doen oefeningen, denken na over dilemma’s en kunnen ervaringen uitwisselen met andere (bijna-)ouders. Zo krijgen de partners inzicht in wat ze beiden van het ouderschap, elkaar en hun relatie verwachten. Door elkaars wensen, aannames, reacties, kwaliteiten en valkuilen al voor de bevalling beter te leren kennen, en daar ook na de bevalling bij stil te staan, verbeteren de partnerrelatie, de oudervaardigheden, het ouderlijk welzijn en het welzijn van het kind.

Planning en aanmelden

De cursus start wanneer de zwangerschap tussen de 26 en 32 weken gevorderd is. Tussen de eerste en de tweede bijeenkomst zit ongeveer 2 tot  4 weken. Het vervolg van de cursus is ongeveer 2 maanden na de bevalling. Tussen de derde en de vierde bijeenkomst zit ook hier weer ongeveer 2 tot 4 weken. Na elke bijeenkomst is er nog een digitaal onderdeel, die de (aanstaande) ouders op ieder moment thuis kunnen doen.
Wil je meer informatie? Of wil je je aanmelden? Dat kan via: info@preventieplatformjeugd.nl

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op 20 maart

naar boven

Bij de verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op 20 maart kunt u met uw stempas uw stem uitbrengen in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente Winterswijk.

U kunt uw stem uitbrengen in de volgende stembureaus:

 • Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
 • Vrije Basisschool de Esch, Rusthuisstraat 28
 • Verpleeghuis Pronsweide, Morgenzonweg 29
 • obs de Kolibrie, Hakkelerkampstraat 55    
 • Woonzorgcentrum De Pelkwijk, Laan van Hilbelink 95
 • Daltonschool de Vlier, Vlierstraat 7
 • Woonzorgcentrum De Berkhof, Gradus Kobusstraat 18
 • obs Bargerpaske, Voorninklaan 1
 • obs De Schakel, Violenstraat 1a
 • Verenigingsgebouw Eendracht, Geldereschweg 84
 • Receptie Vakantiepark ‘De Twee Bruggen’, Meenkmolenweg 13
 • Emmaschool Henxel, Vredenseweg 170
 • Zalencentrum Reuselink, De Slingeweg 20
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1
 • Zalencentrum De Harmonie, Groenloseweg 60
 • Villa Mondriaan, dit stembureau heeft beperkte openingstijden en is geopend van 11.00 tot 17.00 uur, Zonnebrink 4

Tijdelijke verkeersmaatregelen  

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge - Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge - Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Agenda activiteiten

naar boven

Datum activiteit

14 februari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein.
14 februari, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
14 februari, Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk, Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14, Woold. Inloop tussen 19.00 en 19.15 uur.
20 februari, Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk, gebouw de Eendracht, Geldereschweg 81, Meddo.
6 maart, Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk, Graafschap College, Haitsma Mullierweg 36.

Terugblik op de raadsvergadering

naar boven

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 31 januari de volgende besluiten genomen.

Raad neemt jaarverslag over handhaving leer- en kwalificatieplicht voor kennisgeving aan

Het college van burgemeester en wethouders brengt jaarlijks verslag uit aan de raad over de naleving van de Leerplichtwet en de ondersteuning van jongeren en ouders bij het vinden van oplossingen voor problemen die de schoolgang belemmeren. De raad heeft het ‘Regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2017-2018’ voor kennisgeving aangenomen.

Raad stelt verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2019 vast

De raad heeft de verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2019 en de verordening Jeugdhulp Winterswijk 2019 vastgesteld. Beide verordeningen zijn aangepast aan de laatste wettelijke wijzigingen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Raad stelt haalbaarheidsstudie Cultuurkwartier Winterswijk vast

In opdracht van de gemeente Winterswijk heeft projectontwikkelaar Explorius Vastgoedontwikkeling een plan gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw Cultuurkwartier in de omgeving van het Weurden. Het plan voorziet in een nieuwe bibliotheek, muziekcentrum, bioscoop, horeca, winkels, woningen en een ondergrondse parkeervoorziening. Het plan houdt in dat de huidige muziekschool Boogie Woogie wordt gesloopt.
De raad toonde zich enthousiast over het plan, maar had ook nog veel vragen aan het college. De VVD diende een motie in met een groot aantal vragen, maar trok deze na een reactie van wethouder Wim Aalderink weer in. Vervolgens werd het voorstel na een hoofdelijke stemming door een ruime meerderheid van de raad (19 stemmen voor, 1 stem tegen) aangenomen. Dit betekent dat de projectontwikkelaar door kan gaan met de verdere uitwerking van het plan.

Raad stelt Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 vast

De raad discussieerde tot ver na middernacht over het Koersdocument Duurzaamheid 2030 en de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022. Het Koersdocument beschrijft de definitie van duurzaamheid, welke doelstellingen worden nagestreefd en welke prioriteiten worden gesteld in de periode tot 2030. De Uitvoeringsagenda is een overzicht van concrete activiteiten voor de periode 2019-2022.
De raad was kritisch over het Koersdocument dat door een groot deel van de raad als te belerend en te weinig concreet werd gekwalificeerd. Daarnaast miste de raad de financiële onderbouwing bij enkele voorgestelde maatregelen. Na een langdurig debat met diverse schorsingen stelde de PvdA in een amendement voor om het Koersdocument van tafel te halen en alleen te besluiten over de Uitvoeringsagenda en het beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten. Dit amendement werd met 15 stemmen voor (PvdA, CDA, WB, GroenLinks, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen. Vervolgens werd een aantal moties in stemming gebracht:

 • Een motie van het CDA waarin het college werd opgedragen om de raad minimaal ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de duurzaamheidsmaatregelen werd met 15 stemmen voor (CDA, WB, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
 • Ook de motie van WB om het uitdelen en oplaten van plastic of latex ballonnen te ontmoedigen ter voorkoming van zwerfvuil werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
 •  In een tweede motie verzocht WB het college in kaart te brengen welke duurzaamheidsmaatregelen de verschillende verenigingen en culturele instellingen in Winterswijk al hebben genomen en vervolgens met hen in gesprek te gaan over verder te nemen maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Ook deze motie werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, PvdA, GroenLinks, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
 •  In een motie verzochten WB en D66 het college in gesprek te gaan met de voorzitter van de Energietafel om afspraken te maken over passende secretariële en ambtelijke ondersteuning. Daarnaast stelde WB voor de rol van de Energietafel als gevraagd en ongevraagd adviseur van het college uit te breiden met een adviesrol richting de raad. Ook deze motie werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
 •  In een motie riepen WB en D66 het college op te kijken bij andere gemeenten, in ieder geval Groningen, naar financiële prikkels die kunnen bijdragen aan de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze moties werd met 14 stemmen tegen (CDA, VVD, GroenLinks, PvdA) en 5 stemmen voor (WB, D66) verworpen.
 • Een motie van GroenLinks om een aantal maatregelen op het gebied van mobiliteit toe te voegen aan de Uitvoeringsagenda werd met 10 stemmen voor (GroenLinks, CDA, PvdA) en 9 stemmen (VVD, WB, D66) tegen aangenomen.
 • D66 diende een motie van afkeuring in tegen wethouder Wim Elferdink vanwege de betreurenswaardige procesgang rond het Koersdocument en de Uitvoeringsagenda. Deze motie werd na een hoofdelijke stemming met 18 tegen en 1 stem voor verworpen.

Na de stemming over het amendement en de moties is het gewijzigde raadsvoorstel met 15 stemmen voor (CDA, WB, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 •   Meddosestraat 16

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  nabij Blankersweg Schippersbeek fase II

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Kattenbergweg 4
 • naast Vreehorstweg 10
 • Wilhelminastraat 21

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •  Morgenzonweg 29

Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik

 •  Vlierstraat 7

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Meerdinkweg 5

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 •    Meekertweg 8-70

Ruimtelijke ordening

 • Ontwerpwijzigingsplan Vosseveldseweg 5
 •  Voorontwerpbestemmingsplan Bruine gebieden

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag speelgoedmarkt Openbare Basisschool Bargerpaske op zaterdag 2 maart 2019 in het schoolgebouw aan de Voorninklaan 1.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 5 februari 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Vragen art. 35 RVO prestatie-indicatoren SDOA
 2. Inkoop maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtigen
 3. Aanvraag Regeling Landschap en Biodiversiteit bij de provincie Gelderland
 4. Provinciale Staten verkiezingen en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college