Gemeentenieuws 5 februari 2019

Met onder andere de beweegmakelaar, verkiezingen Provinciale Staten en waterschap, aanvragen burgercheque, kies je sport.

Hieronder vindt u diverse links naar de betreffende onderdelen van het gemeentenieuws.

Gratis persoonlijke begeleiding voor een gezonde leefstijl

naar boven

De Beweegmakelaar: verbinder tussen zorg, inwoner en sport & bewegen

De gemeente Winterswijk is gestart met een project in het kader van gezonde leefstijl, dit onder leiding van de beweegmakelaar. De beweegmakelaar is degene die inwoner, zorgverlener(s) en sport/beweegaanbieders met elkaar verbindt. In Winterswijk is Jolanda Geurkink werkzaam als beweegmakelaar als onderdeel van Actief Winterswijk. Wekelijks activeert zij  inwoners om in beweging te komen of in beweging te blijven in hun dagelijkse leven. Het totale project duurt twee jaar en deelname is gratis. Iedere deelnemer krijgt een jaar lang persoonlijke begeleiding. Er is plek voor 40 personen.

Voor wie is het project bedoeld?

Iedereen die klaar is met zijn/haar behandeling in het ziekenhuis en/of vanuit de huisarts het advies heeft gekregen om meer te bewegen en daarbij ondersteuning kan gebruiken, kan zich aanmelden.

De Beweegmakelaar

Jolanda Geurkink is al lange tijd werkzaam in Winterswijk en kent het aanbod van de sport- en beweegmogelijkheden. Jolanda vertelt: “Behalve dat ik mij richt op bewegen, let ik ook op het sociale aspect. Door ook dit aspect te stimuleren verbetert de gezondheid en het zelfstandig leven, want helaas is er nog altijd sprake van mensen die zich eenzaam voelen. Ik kijk altijd naar de individuele mogelijkheden van de deelnemer. Samen gaan we op zoek naar de vorm van bewegen die goed bij de deelnemer past. Doordat ik het netwerk van eerstelijns zorg en sport- en beweegaanbieders goed ken, kan ik deelnemers snel doorverwijzen naar de juiste plek. Tijdens het traject bewaak en evalueer ik de voortgang in beweeggedrag van de deelnemer. Voorafgaand houd ik eerst een intake en stel ik een beweegplan met realistische doelen op. Ik heb relevante werkervaring op het gebied van positieve gezondheid, omgaan met weerstand en gedragsverandering. Mijn doel is dat ik mensen net dat ene duwtje in de rug kan geven dat zij nodig hebben om in beweging te komen.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project gezonde leefstijl dan kunt u contact opnemen met Jolanda Geurkink. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 835 106 94 of via e-mailadres beweegmakelaar@winterswijk.nl.

Winnaar inleveractie vuurwerkafval ontvangt prijs

naar boven

De gemeente Winterswijk, Stichting VuurwerkCheck en ROVA  hebben samen een actie opgezet om vuurwerkafval van de straat te krijgen.

Iedereen die vuurwerkafval inleverde bij ROVA kon meedoen met de actie en een mooie prijs winnen. Voorwaarde was wel het inlevermoment van het afval bij ROVA te fotograferen en op Facebook of Instagram te delen. Uit de inzendingen is vervolgens een winnaar getrokken.

De gelukkige winnaar is Tjeerd Heinen. Hij bleek maar liefst acht zakken ingeleverd te hebben! Tjeerd kreeg zijn prijs, een bluetooth speaker, beschikbaar gesteld door VuurwerkCheck, uit handen van wethouder Wim Elferdink.

Leerlingenraad van Daltonschool de Vlier spreekt wethouder onderwijs Ilse Saris

naar boven

De leerlingen wilden graag weten wanneer het toegezegde watertappunt bij hun school er komt. “Het streven is om het watertappunt medio mei te plaatsen”, zegt wethouder Saris.
Als alles volgens planning loopt is het watertappunt na de meivakantie 2019 klaar voor gebruik. De leerlingen waren blij met deze toezegging en zien er naar uit om hun waterflesjes in de pauzes en na schooltijd te kunnen vullen.

Bij de uitwerking van het inrichtingsplan voor de buitenruimte van de nieuwe Daltonschool  de Vlier (gerealiseerd in 2018) is afgesproken dat er  een watertappunt voor alle gebruikers van de openbare ruimte rondom de school zou komen. Het inrichtingsplan van de buitenruimte, schoolplein en openbare ruimte is een gezamenlijk initiatief van school en gemeente.

Kies je sport

naar boven

Project voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 6

‘Kies je Sport’ is een sportstimuleringsproject dat dit schooljaar voor het eerst wordt georganiseerd in de gemeente Winterswijk. Door dit project kunnen kinderen uit de groepen 3 tot en met 6 kennismaken met verschillende sporten bij Winterswijkse sportverenigingen. Als een kind al een sport beoefent, mag hij of zij ook meedoen om eens een andere sport te proberen. De sportcursussen vinden plaats in een periode van vijf weken, te weten van maandag 18 maart tot en met 19 april 2019. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Actief Winterswijk, BeweegWijs en gemeente Winterswijk.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de gemeente Winterswijk die in groep 3, 4, 5 of 6 op de basisschool zitten. Zij ontvangen op school ook het cursusboek ‘Kies je sport’.

Kosten?

Een cursus van drie trainingen kost € 3,00. De kosten van een cursus van vier trainingen bedragen € 4,00. De betaling verloopt via iDeal bij het aanmelden op de website.

Hoe werkt het?

Op de website www.actiefwinterswijk.nl staan de verschillende sportcursussen beschreven waarvoor kinderen zich kunnen aanmelden. De inschrijving start op vrijdag 8 februari en sluit op vrijdag 22 februari 2019. Iedere sportcursus heeft een maximum aantal plaatsen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido de Vries (Medewerker Jeugd/coördinator  buurtsportcoaches). U kunt hem bereiken via e-mailadres gemeente@winterswijk.nl of telefoonnummer  (0543) 543 543.

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap op 20 maart

naar boven

Dat betekent twee keer stemmen op 1 dag. U komt toch ook!

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

De waterschapsverkiezingen worden ook één keer in de vier jaar door de gemeente georganiseerd. Het waterschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. Voor de gemeente Winterswijk is dit het Waterschap Rijn en IJssel. Alle inwoners boven de 18 jaar in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel ontvangen een oproep om te gaan stemmen. Er wordt een nieuw algemeen bestuur van het waterschap gekozen. Dit bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het waterbeleid, stelt de begroting vast en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen. In het bestuur zijn verschillende groeperingen vertegenwoordigd. Dat kunnen landelijke partijen zijn, maar ook lokale partijen. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen is te vinden op de website www.wrij.nl of in de binnenkort te verschijnen verkiezingskrant.

Wie is kiesgerechtigd?

De leden van Provinciale Staten worden gekozen door degenen die:

 • op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoners zijn van de provincie;
 • de Nederlandse nationaliteit hebben én;
 • op de dag van stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

De leden van het waterschap worden gekozen door:
Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) gelden de volgende eisen:

 • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn;
 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Wanneer?

Uw verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen door uw gemeente.

Wie kan voor u stemmen?

Bij de verkiezing van de Provinciale Staten moet degene die voor u stemt in dezelfde provincie wonen. Bij de verkiezing voor het waterschap moet degene die voor uw stemt in hetzelfde waterschap wonen.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan in de gemeente waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Waar kunt u stemmen met een kiezerspas?

Voor de verkiezing van de Provinciale Staten kunt u overal in de provincie Gelderland stemmen. Voor de verkiezing voor het waterschap kunt u overval in het Waterschap Rijn en IJssel stemmen.

Waar en wanneer moet u dit formulier indienen?

Uw schriftelijk verzoek moet uw gemeente uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. U kunt daarna nog tot 12.00 uur op 19 maart 2019 bij de balie van uw gemeente om een kiezerspas vragen. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee met dit formulier.

Bent u onlangs verhuisd?

Bent u verhuisd binnen zes weken voor de stemmingsdag, stuur dan het formulier naar uw oude gemeente.

Waar kunt u gaan stemmen:  

 • Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
 • Vrije Basisschool de Esch, Rusthuisstraat 28
 • Verpleeghuis Pronsweide, Morgenzonweg 29
 • obs de Kolibrie, Hakkelerkampstraat 55    
 • Woonzorgcentrum De Pelkwijk, Laan van Hilbelink 95
 • Daltonschool de Vlier, Vlierstraat 7
 • Woonzorgcentrum De Berkhof, Gradus Kobusstraat 18
 • obs Bargerpaske, Voorninklaan 1
 • obs De Schakel, Violenstraat 1a
 • Verenigingsgebouw Eendracht, Geldereschweg 84
 • Receptie Vakantiepark ‘De Twee Bruggen’, Meenkmolenweg 13
 • Emmaschool Henxel, Vredenseweg 170
 • Zalencentrum Reuselink, De Slingeweg 20
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1
 • Zalencentrum De Harmonie, Groenloseweg 60

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen van de gemeente Winterswijk, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Verloren en gevonden voorwerpen januari 2019

naar boven

Heeft u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten.
Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Wet Basisregistratie Personen

naar boven

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen dienen binnen vier weken na publicatiedatum van dit bericht contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum:


F. çifti, 27-11-1976
O. Saidi, 08-10-1996
X. Zhou, 05-03-1986
S.R. Lourenço da Assunção, 07-07-1982
J. Nijland, 12-02-1995

Aanvragen burgercheque

naar boven

Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 30 juni 2019

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar.
Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2018 kunt u indienen tot en met 30 juni 2019.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:
De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;

 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 26 september 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de eerste helft van 2019 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

EUREGIO-spreekuur

naar boven

EUREGIO houdt op dinsdag 12 februari 2019 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur voor burgers in het Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

Burgers kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland, sociale verzekeringen (zoals AOW, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen. Voor het beantwoorden van vragen over belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

naar boven

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Haverkampstegge - Steverdinkweg

In verband met het vervangen van de waterleiding is het kruispunt Haverkampstegge - Sieverdinkweg tot en met 8 maart afgesloten voor al het verkeer. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Agenda activiteiten  

naar boven

Datum, aciviteit

5 februari, Vervalt: openbare raadsvergadering.
7 februari, Politiek forum van 19.30 tot 20.45 uur: Sportnota en van 21.00 tot 21.30 uur: Opgave armoedevrij Winterswijk 2040 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
12 februari, EUREGIO-spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Rathaus van Oeding, Winterswykerstraße 1.
14 februari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
14 februari, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur, Kevelderstraat 1 in Groenlo.

Vergaderingen

naar boven

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 14 februari 2019 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

naar boven

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Nieuwstraat 21a, 25 en 27

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • naast Korenburgerveenweg 2

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Broekhuisweg 2
 • De Stip 37

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Dollemansweg 2 (zaaknummer 162011)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Dollemansweg 2 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 6 februari 2018 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Vreehorstweg 14 (zaaknummer 171046)

Op 29 januari 2019 heeft de gemeente Winterswijk, Stationsstraat 25, 7101 GH Winterswijk een melding ingediend voor het mobiel breken van gemengd puin aan de Vreehorstweg 14 (gemeentelijk depot) te Winterswijk.
De werkzaamheden zijn gepland in de periode van 25 februari 2019 tot 15 maart 2019 en duren naar verwachting 2 dagen.

Wettelijke regeling

Het gaat om een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet Milieubeheer. Deze melding dient ter kennisgeving. U kunt tegen deze melding geen bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Winterswijk, telefoon (0543) 543 543.

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag Bevrijdingsconcert Winterswijk op 5 mei 2019 bij recreatieplas ‘t Hilgelo aan de Meddoseweg.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

naar boven

Op 29 januari 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Aansluiting bij Jeugdfonds Sport en Cultuur voor onderdeel cultuur
 2. Verkiezingen 2019
 3. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 30 januari 2019
 4. Verzoek financiële bijdrage in de kosten van aanpassingen van obs Bargerpaske
 5. Accordering betalingen Wmo en Jeugd
 6. Vaststelling ambitiedocument Invoering Omgevingswet
 7. Ledenraadpleging VNG over afspraken Wnra bij gemeenten

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college