Gemeentenieuws 2 juli 2019

Met onder andere huisarts Joop Klein Haneveld benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, meldingen eikenprocessierups, proef met dynamische straatverlichting, Achterhoeks Beweeg en Sportakkoord, barometer hernieuwbare opwek.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Huisarts Joop Klein Haneveld geridderd bij 40-jarig jubileum

Joop Klein Haneveld (70) is afgelopen zaterdag door locoburgemeester Elvira Schepers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de eervolle onderscheiding bij de viering van zijn 40-jarig jubileum als huisarts in Theater De Storm.

Op 1 juli 1979 startte Joop Klein Haneveld met zijn praktijk aan de Burgemeester Bosmastraat, waar nu Huisartsenpraktijk Doktershof gevestigd is. Hij valt op door zijn grote betrokkenheid bij zijn patiënten, met name de chronisch zieke en terminale patiënten voor wie hij altijd bereikbaar is. Naast de dagelijkse zorg voor zijn patiënten heeft hij ruim twintig jaar les gegeven aan jonge huisartsen in opleiding aan de universiteiten van Utrecht en Groningen.

Vrijwilligersactiviteiten

Naast zijn drukke huisartsenpraktijk heeft Joop Klein Haneveld diverse vrijwilligersactiviteiten verricht. Begin jaren 90 was hij medeoprichter en jarenlang bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Alzheimerstichting Oost Achterhoek. Vanaf 1996 was Klein Haneveld tien jaar actief als sponsorwerver voor hulpprojecten in verschillende Afrikaanse landen. Vanaf 2004 zijn Joop Klein Haneveld en zijn vrouw jarenlang intensief mantelzorger geweest voor een zieke vriendin en haar gezin. Sinds 2014 houdt Joop Klein Haneveld zich vooral bezig met het vergroten van de kennis over de ziekte van Lyme, nadat deze ziekte bij zijn dochter werd vastgesteld.

Veel meldingen eikenprocessierups

Net als in de rest van Nederland krijgt de gemeente Winterswijk momenteel veel meldingen binnen over de eikenprocessierups. Vanwege het grote aantal meldingen lukt het ons niet om alle overlast op korte termijn op te lossen. We hopen op uw begrip.
De inzet om de nesten met rupsen weg te halen is al sinds dit voorjaar maximaal. Door de enorme omvang van de plaag is deze echter niet onder controle te krijgen. Ondanks dat veel Winterswijkers overlast ondervinden van de processierupsen, moeten we keuzes maken in de bestrijding. De locaties met de hoogste risico's bestrijden we als eerst. Bijvoorbeeld plekken in de buurt van scholen en speeltuinen, en plekken die direct grenzen aan particuliere tuinen.

Help mee met bestrijden

Verhoog de biodiversiteit zodat er meer vogels en insecten komen die de rups opeten.

 •  Plant veel verschillende planten rondom de eik
 •  Hang vogelkastjes in de buurt van de eik

Overlast door rups

De eikenprocessierups wordt bestreden omdat ze 'brandharen' hebben die bij mensen tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Nadat iemand in contact is geweest met deze brandharen kan er jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen ontstaan.

Tips

 •  Vermijd contact met de rupsen
 • Bedek armen, hals en benen wanneer er rupsen in de buurt zijn
 • Eiken met rupsen zijn goed te herkennen omdat er een witte spinrag op te zien is
 • Ook honden en paarden kunnen klachten krijgen

Bij contact met de processierups

 •  Spoel de huid of ogen grondig met water
 •  Niet wrijven of krabben
 • Trek met behulp van plakband de brandharen uit de huid
 • Was kleding op 60 graden. De haren blijven aan kleding hangen, alleen door goed te wassen gaan de haren weg
 • Crème met menthol verlicht de jeuk
 • Raadpleeg ernstige klachten altijd een huisarts

Grenzhoppers - Tycho hopt over de grens voor zijn studie

Geboren en getogen is Tycho Geurkink in Winterswijk. Toch maakte hij bewust de keuze om zijn opleiding te volgen over de grens. Aan de Westfalische Hochschule in Bocholt volgt hij de opleiding bedrijfseconomie.

Tycho hopt zeker vijf keer in de week de grens over. Op dit moment loopt 3e jaar student Tycho stage bij Grenzhoppers. Dit is een vrijwillig samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenten, bedrijven en sociaal-culturele organisaties in de grensregio Achterhoek-Borken. Grenzhoppers biedt een regionaal platform voor kennisdeling. Daarnaast faciliteert het de uitvoering van uiteenlopende grensoverschrijdende projecten en activiteiten.

Studeren in Duitsland kent voordelen

“Veel studenten kijken vanuit Winterswijk landinwaarts. En kiezen voor een opleiding aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Je merkt dat veel studenten in het Nederlandse grensgebied niet op de hoogte zijn van de voordelen voor het volgen van Duits onderwijs. Denk alleen al aan de taal. Naast je studierichting leer je heel natuurlijk het Duits. Dit is mooi meegenomen. En de studiekosten in Duitsland zijn aanzienlijk lager. Bijkomend voordeel is dat ik geen kamer hoef te huren, dit scheelt in de kosten. De eerste twee jaar van mijn studie heb ik gefietst. Dagelijks een rit van 40 kilometer. Dit was prima te doen”, vertelt Tycho enthousiast.

Verbinden en inspireren

De hoofdopdrachten voor Tycho tijdens zijn stage bij de Grenzhoppers bestaan uit het oprichten van Stichting Grenzhoppers en de Grenzhoppers Business School. Verder houdt hij zich bezig met het onder de aandacht brengen van het studeren in Duitsland. Tycho legt uit: “Veel leerlingen zijn onvoldoende op de hoogte van de voordelen voor het volgen van onderwijs over de grens in Duitsland. Samen met de decanen van de Nederlandse scholen kunnen we hier verandering in brengen. Een voordeel van het volgen van een studie over de grens zijn bijvoorbeeld de lage studiekosten. En verder is het een prima manier om de Duitse taal te leren”.

Zie ook www.grenzhoppers.eu

Gemeente Winterswijk lanceert barometer hernieuwbare opwek!

De gemeente Winterswijk heeft op het platform Duurzaam Winterswijk de barometer hernieuwbare opwek gelanceerd.

De barometer hernieuwbare opwek geeft aan hoever we in Winterswijk zijn met de opwek van duurzame zonne-energie. De barometer laat zien hoeveel procent van de in 2030 benodigde elektriciteit we op dit moment via zonnepanelen opwekken.

Opbrengst van zonnepanelen

Door periodiek de opbrengst van zonnepanelen in kaart te brengen weten we hoeveel duurzame opwek we nog moeten realiseren. Door gebruik te maken van luchtfoto’s en satellietbeelden weten we hoeveel zonnepanelen er zijn. Met slimme technologie kunnen we heel nauwkeurig berekenen hoeveel zonne-energie deze zonnepanelen samen opbrengen. Door de opbrengst te vergelijken met de verwachte vraag naar energie in 2030 hebben we een goed beeld van de voortgang van de benodigde duurzame opwek, We kijken zowel naar zonnepanelen op daken als grondgebonden opstellingen zoals een zonneveld. Op het digitaal platform www.duurzaamwinterswijk.nl/barometer komen regelmatig nieuwe updates van de barometer.

Barometer hernieuwbare opwek

Er zijn twee versies van de barometer hernieuwbare opwek: Een barometer ‘excl. mobiliteit’ en een barometer ‘incl. mobiliteit’. De barometer exclusief mobiliteit kijkt, net als de Energievisie en de ambitie ‘energieneutraal in 2030’, naar de energie die nodig is voor de gebouwde omgeving, industrie en landbouw. De barometer inclusief mobiliteit houdt ook rekening met de elektriciteit die nodig is voor het vervoer.

Tips om nare geurtjes en ongedierte in de gft-container te voorkomen

Vooral in de zomer bestaat een flink deel van ons afval uit groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het warme weer kan er voor zorgen dat het afval in de gft-container gaat stinken. Daarnaast kan een volle gft-container in de zon vliegen aantrekken. De vliegen kunnen eitjes in de container leggen waardoor er uiteindelijk maden in de container kunnen komen. Om overlast in de gft-container te beperken kunt u het volgende doen:

Tips om nare geurtjes te voorkomen:

 •  Leg een dunne krant op de bodem van uw gft-container, dit voorkomt dat gft-afval achterblijft na het legen en het absorbeert eventueel aanwezig vocht
 •  Plaats uw container indien mogelijk in de schaduw
 •  Laat het deksel iets openstaan door er bijvoorbeeld een blokje hout tussen te plaatsen
 •  Laat vochtig gft-afval, zoals etensresten, eerst uitlekken voor u het in de container gooit.
 •  Wikkel voedselresten in een stukje krant
 •  Wissel (vochtig) keukenafval af met droog tuinafval
 •  Maak de container na het legen schoon met bijvoorbeeld groene zeep

Tips om maden en ander ongedierte te voorkomen:

 •  Vliegen komen op etensresten af en leggen daar eitjes. Verpak etensresten in een krant, zo wordt de container minder aantrekkelijk voor vliegen
 •  Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in de container helpt om maden te voorkomen

Gft-afval is grondstof

Goed gescheiden gft-afval zoals gemaaid gras, oud brood of snijresten van eten, zoals aardappelschillen en stronken van bijvoorbeeld bloemkool is weer grondstof voor nieuwe producten. Van uw gft-afval wordt groen gas en compost gemaakt. Let op, alleen goed gescheiden gft-afval kan gerecycled worden.  Als er afval in de gft-container zit dat er niet in thuis hoort, dan is recycling niet mogelijk en worden er (meer) kosten voor deze verwerking gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie over het scheiden van gft vindt u op www.rova.nl/gft. Heeft u vragen over de inzameling van gft? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum,  (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.  

Proef met dynamische straatverlichting

Langs het fietspad van de P.J. Oudlaan/Rijnstraat in Winterswijk wordt dynamische straatverlichting geplaatst. Deze verlichting brandt buiten ingestelde spitstijden voor woon/werkverkeer en alleen als een fietser of voetganger nadert. Met deze proef onderzoekt gemeente Winterswijk wat de beleving is onder gebruikers en hoeveel elektriciteit bespaard kan worden, terwijl de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft.

Lichtintensiteit

Donderdag 4 juli worden de armaturen van de 24 bestaande lichtmasten vervangen. De nieuwe armaturen beschikken allemaal over een sensor en led-lampen. Gedurende in te stellen spitstijden voor woon/werkverkeer zal de verlichting functioneren als verlichting zonder een sensorsysteem. Wanneer een weggebruiker buiten de spitstijden in de buurt komt, schakelt de verlichting over van waakstand op een percentage dat op dat moment is ingesteld. Na het passeren keren de led-lampen terug naar de waakstand. Hierdoor blijft een veilige verlichting gegarandeerd.
Wethouder Tineke Zomer is enthousiast over deze proef: “Straatverlichting wordt ontworpen voor het drukste verkeersmoment van de avond. Dan is veel licht nodig aangezien er veel beweging is waar je op moet letten en goed moet kunnen zien. ‘s Nachts om drie uur staan over het algemeen de lampen nog steeds aan terwijl er eigenlijk niemand meer behoefte aan heeft. Als het goed is levert dit een energiebesparing op en het bespaart de gemeente onderhoudskosten. Bovendien draagt het bij aan een meer natuurlijke omgeving in de nacht.”
Aan het eind van dit jaar moet uit de proef blijken of op grote schaal inzetten van dynamische verlichting zinvol is en zo ja, op welke wijze deze toegepast kan worden.

Achterhoeks Beweeg en Sportakkoord 2020 - 2030: inclusief sporten en excelleren in de Achterhoek

Of het nu gaat om vitale medewerkers in de Achterhoek, een gezonde jeugd of zelfredzaam oud worden. Iedereen in de Achterhoek moet kunnen meedoen. Dat staat in het ‘Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030’ dat donderdag 27 juni in Den Haag werd gepresenteerd en ondertekend. De twee speerpunten in het Achterhoekse Sportakkoord zijn: ‘Inclusief sporten’ en ‘Excelleren in de Achterhoek’.

De Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland en Winterswijk) werken al sinds 2014 samen binnen het programma Achterhoek in Beweging. Het doel is om het Achterhoeks sportlandschap toekomstbestendig te maken. In het akkoord dat is ondertekend heeft Achterhoek in Beweging samen met de strategische partners de ambities vastgelegd voor de komende tien jaren.

Inclusief sporten en Excelleren in de Achterhoek

De belangrijkste ambitie voor het ‘Inclusief Sporten’ is dat iedereen in de Achterhoek mee kan doen. De focus ligt hierbij op verschillende thema’s: vitale werknemers, een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en uniek sporten voor mensen met een beperking. Onder de noemer  ‘Excelleren in de Achterhoek’ gaan de partners zich inzetten om de economische positie van de Achterhoek verder versterken door samen met partners te innoveren in de sport. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van open clubs, de begeleiding van sporttalenten en het investeren in topevenementen.

Volgende stap: opstellen uitvoeringsagenda

Nu het ‘Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030’ officieel is gepresenteerd en ondertekend is de volgende stap het opstellen van een uitvoeringsagenda. Achterhoek in Beweging zal in de uitvoeringsagenda gaan beschrijven welke activiteiten en lokale initiatieven er ontwikkeld worden tussen 2020 en 2024 om de ambities in de Achterhoek te realiseren. Meer informatie leest u op onze website www.winterswijk.nl

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.

Op donderdag 4 juli is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Sociaal Team van de Post

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch blijkt uit onderzoek dat 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken krijgt  met ouderenmishandeling. Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting.

Ouderenmishandeling

Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Zij kunnen deze ouderen helpen. Elke actie, hoe klein ook, kan al het verschil maken.
U kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of u bespreekt uw vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid, wijkverpleegkundige of iemand van het Sociaal Team. Want samen weet u vaak meer. En als u uw zorgen deelt, kunt u ook samen nadenken hoe u de oudere kunt helpen.

Advies en hulp

Heeft u zelf het vermoeden dat een oudere in uw omgeving wordt mishandeld?
Op de website  ikvermoedhuiselijkgeweld.nl kunt u lezen wat u kunt doen met uw zorgen. Daar vindt u onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan.
Voor advies en hulp - ook als u twijfelt of het wel om oudermishandeling gaat – kunt u bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dat kan anoniem.

Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 en  12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Haverkampstegge - Sieverdinkweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Haverkampstegge van Meester Meinenweg tot en met de Sieverdinkweg tot en met vrijdag 5 juli afgesloten voor al het verkeer. Bewoners zijn bereikbaar.

Waliënseweg

In verband met het volksfeest van Huppel, Henxel en omstreken wordt de Waliënseweg afgesloten tussen de Huppelseweg en de Schaapsweg op 5 en 6 juli 2019. Ter plaatse wordt een omleiding aangegeven.

Wooldseweg en Klandermansweg

In verband met de Kunstmarkt bij Watermolen Berenschot is op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli van 10.00 tot 17.00 uur een parkeerverbod ingesteld op de Wooldseweg en de
Klandermansweg. Bezoekers worden verzocht van het aangegeven parkeerterrein gebruik te maken.

Bekeringweg

In verband met een evenement, is op zaterdag 6 en zondag van 7 juli 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg.

Masterveldweg

Maandag 8 juli wordt begonnen met het herstraten van een klein gedeelte van de Masterveldweg. In verband met deze werkzaamheden is de weg gedurende 3 weken afgesloten tussen de Notarisbosweg en de Wandersweg. Verkeer wordt omgeleid.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

4 juli    EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur, Kulthushus Dinxperlo, Maurirts Prinsstraat 6.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.
Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Kreilweg 2
 • Meddosestraat 29

Verleende omgevingsvergunning aanleg

 •    Willinks Weust

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Bataafseweg
 • Haitsma Mulierweg 12

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •   Moezebrinkweg 3

Geweigerde omgevingsvergunning reclame

 •     Hilgeloweg 7

Verleende omgevingsvergunning reclame

 •     Torenstraat 3

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Lemmenesweg 5 zaaknr. 182407

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Lemmenesweg 5 te Winterswijk voor het veranderen van een bedrijf.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 3 juli 2019 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Vrijheidspark’ (voorheen Eucalyptapark)
 • Ontwerpbestemmingsplan IJs- en skeelerbaan Winterswijk

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 18 juni 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Principeverzoek Mentinkweg 5, wijzigen agrarisch naar wonen

Op 25 juni 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Jaarverslag ZOOV 2018
 2. Overeenkomst met AGEM Gemeentelijk Energie B.V.
 3. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 26 juni 2019
 4.  Regioaanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling ‘Samen Veilig’
 5.  Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland d.d. 26 juni 2019
 6. Schriftelijke vragen namens de CDA-fractie over Boogie Woogie
 7. Mandatering ondertekening Sportakkoord

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college