Gemeentenieuws 21 mei 2019

Met onder andere aanvragen Koninklijke onderscheiding, gewijzigde openingstijden gemeentekantoor aanvragen burgercheque, vergunningsaanvraag Volksfeest, gewijzigde afvalinzameling.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Bestuur op bezoek in Mϋnster

Een paar dagen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement bezochten raads- en commissieleden, college b en w en leden van het managementteam van onze gemeente de stad Mϋnster.

In de ochtend stond een rondleiding Bezirksregierung voor de bestuursleden uit Winterswijk op het programma. Dit is het gebouw van het regionale bestuur van de regio Münster. Aan het eind van de ochtend is de stad Mϋnster bezocht. “Juist een bezoek met elkaar aan Mϋnster onderstreept het belang van samenwerking. Dit geldt zowel voor de samenwerking in onze raad, maar zeker ook voor de samenwerking met bestuurders over de grens. Winterswijk hecht veel waarde aan goede contacten met de buren. Juist als gemeente direct aan de grens kun je samen de vruchten plukken van goede contacten en het uitwisselen van kennis en informatie”, legt burgemeester Joris Bengevoord uit. ’s Middags is een bezoek gebracht aan het ‘Haus der Niederlanden’. “Met dit informele bezoek is het belang van kennis delen en samenwerking echt onderstreept. Daarnaast dragen dit soort bezoeken bij aan de goede verhoudingen in de raad, wat te merken was aan de goede onderlinge sfeer”, vertelt  burgemeester Bengevoord.

Wie verdient er een lintje? Laat het ons weten!

Winterswijk kent een rijk en levendig verenigingsleven. Dit is een groot goed, dat we moeten  koesteren. Verenigingen en hun vrijwilligers zorgen immers voor verbinding in onze gemeente. Vaak blijven de mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor onze gemeenschap, op de achtergrond. Ze doen belangeloos wat moet gebeuren. En dat is bijzonder.

In onze buurtschappen is het normaal dat je er voor elkaar klaar bent. Naoberschap staat in ons dorp hoog in het vaandel. Je doet nooit tevergeefs een beroep op elkaar. Dat maakt deze inwoners uniek en speciaal voor onze gemeente. Het zorgt ervoor dat Winterswijk een fijne plek is om te leven.

Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die zich al jaren met hart en ziel inzet voor de inwoners van Winterswijk? Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, bestuurswerk of als vrijwilliger bij evenementen in onze gemeente? Laat het ons weten. Wie weet krijgt deze persoon dan volgend jaar tijdens de lintjesregen een Koninklijke onderscheiding opgespeld, als erkenning voor al zijn of haar vrijwilligerswerk.

Wie wilt u voordragen voor een lintje?

Kent u iemand met een gouden hart voor Winterswijk? Dan kunt u deze persoon voordragen voor een lintje. Dit doet u door de gegevens van deze vrijwilliger vóór 1 juli 2019 door te geven aan Paulien van Vliet, secretaresse van burgemeester Joris Bengevoord. U bereikt haar op telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail pvliet@winterswijk.nl

Dien uw aanvraag vóór 1 juli 2019 in

We ontvangen graag een uitgebreid voorstel en aanbevelingen over deze vrijwilliger. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een lintje? Op de site van de gemeente kunt u een filmpje bekijken met uitleg door burgemeester Bengevoord. Op www.lintjes.nl vindt u ook informatie.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Paulien van Vliet, (0543) 543 543. Zij helpt u graag verder.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei is het gemeentekantoor gesloten. Kijk voor onze openingstijden op onze website

Jeugdige kijk op het vak Steenhouw’n // Week van de jonge film - Jonge filmmakers bereiken ongekende hoogte op Winterswijkse Jacobstoren

Eén toren, vijf filmpjes en tien jonge filmmakers. In de derde week van april namen 80 leerlingen van het Gerrit Komrij College deel aan het educatieproject ‘Steenhouw’n’. De school had deze week een projectweek met het thema ‘beroepen’. Naast het vakmanschap van steenhouwer gingen tien jonge filmmakers enthousiast de steigers op om het vak van filmmaker beter te leren kennen. Ze maakten in duo’s vijf mini-docu’s, deze laten ons het educatieproject zien door hun jonge ogen.

Ieder z’n vak!

Steenhouw’n laat jongeren kennis maken met de vele kanten van het ambachtelijke vak van Steenhouw’n. Deze specifieke projectweek gaf tien jonge filmmakers de kans een kijkje in de keuken te nemen van het vak van filmmaker onder professionele begeleiding van filmmaker Luc Wermers.
Het was een hele klus, filmen, presenteren, interviewen, bewerken en editen, alles bij elkaar leidde dit tot een mooi  eindresultaat. “Ik ga deze documentaires zeker bekijken. Wat een goed idee om deze verschillende beroepen op deze manier samen te brengen”, zegt wethouder Wim Aalderink.   

Hoogtevrees

Dat het vak van filmmaker nog niet zo eenvoudig - en soms ook gevaarlijk - is,  werd aan de lijve ondervonden.  Op zo’n grote hoogte werken, maar ook filmen brengt toch de nodige spanning met zich mee. De beelden spreken voor zich; de hoogtevrees is toch door een aantal filmmakers met veel moed overwonnen.

Eindresultaat

De mini-documentaires gaan deze week  in ‘DE WEEK VAN DE JONGE FILM’ (20 tot en met  24 mei) in première. Elke dag gaat er een nieuw filmpje online! Kijk hiervoor op de website van www.meesterlijkvak.nl  en de Facebookpagina  van MeesterlijkVak Winterswijk.

‘Open club en Vitaal sportpark’ in ontwikkeling

In samenwerking met het Graafschap College en Achterhoek in Beweging wil de gemeente met haar partners verder vorm en inhoud geven aan open club en vitaal sportpark. Op dinsdag 14 mei vond er een bijeenkomst plaats met alle verenigingen en organisaties die actief zijn op en rondom sportpark Jaspers in Winterswijk.
Wethouder Sport, Elvira Schepers, deed de aftrap van de avond. Zij sprak haar waardering uit voor de betrokkenheid en gedrevenheid van de Winterswijkse sportverenigingen, bij welk thema dan ook. Wethouder Schepers: “Vanavond willen wij met elkaar bekijken hoe accommodaties nog beter benut kunnen worden. En dan doel ik met name op de bezetting van het sportpark overdag. Daar ligt een uitdaging op activiteitenniveau. Voor verenigingen zie ik echt kansen. Door samen het gesprek aan te gaan en te brainstormen over de toekomst hoop ik dat er hele mooie samenwerkingsverbanden gaan ontstaan.”
Presentaties
Beleidsmedewerker sport, Suzan de Jong, vervolgde het programma en ging in op het sportbeleid van de gemeente Winterswijk. Docent Wouter Beijers van het Graafschap College gaf een toelichting over Hybride leren. De ‘gouden driehoek’ werd toegelicht door Wilco Huisman van Achterhoek in Beweging. De gouden driehoek is de verhouding tussen aanbod, kader en accommodatie die continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is. Na het informatieve gedeelte volgde er een interactief deel met de partners. Vragen als ‘Wat is het gezamenlijk belang op het sportpark’, ‘Welk sportaanbod of welke activiteiten kunnen worden ontwikkeld’, ‘Wat zijn de randvoorwaarden om zaken (samen) op te pakken?’, ‘Welke verbeterpunten zijn er voor jouw eigen club?’ en ‘Wat zou je daarbij in gezamenlijkheid willen oppakken?’ zijn besproken. In het najaar wordt een vervolgbijeenkomst gepland.

Toekomstbestendig

Een van de speerpunten van het sportbeleid van de gemeente Winterswijk is de maatschappelijke kracht van sport en bewegen. We willen een rijk verenigingsleven waar sportverenigingen toekomstbestendig zijn, zodat kan worden aangesloten op de veranderende sport- en beweegvraag van onze inwoners. Een toegankelijk, laagdrempelig, aantrekkelijk aanbod van sportaccommodaties en openbare ruimte. We stimuleren multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en clustering van activiteiten.

Focusgroep sessie toeristische sector

Op 6 juni organiseert de gemeente Winterswijk van 10.00 tot 13.00 uur een focusgroep sessie met een aantal ondernemers uit de toeristische en recreatieve sector. Deze bijeenkomst is bij Recreatiepark Het Winkel in zalencentrum Reuselink, de Slingeweg 20 in Winterswijk.

Op naar één miljoen toeristische overnachtingen

Het doel van de ochtend is om met ondernemers uit de sector het gesprek aan te gaan over hoe het aantal toeristische overnachtingen in Winterswijk kan groeien naar één miljoen op een manier die past bij Winterswijk.

Aanmelden

Ondernemers die geen uitnodiging hebben ontvangen maar zich wel aangesproken voelen om deel te nemen aan deze sessie kunnen zich aanmelden tot 29 mei door een mail te sturen aan Naomi Höfkes, nhofkes@winterswijk.nl

Gewijzigde afvalinzameling feestdagen

Op donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag en op maandag 10 juni is het 2e Pinksterdag.
Op deze dagen wordt er geen huishoudelijk afval ingezameld in de gemeente Winterswijk.

De containers worden op een andere dag geleegd:

 • De afvalinzameling van donderdag 30 mei is op zaterdag 1 juni.
 • De afvalinzameling van maandag 10 juni is op zaterdag 8 juni. Let op, dit is de zaterdag vóór 2e Pinksterdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA Klantcontactcentrum is op donderdag 30 mei en maandag 10 juni gesloten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Verkiezingen voor het Europees Parlement

Op donderdag 23 mei is de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement. De verkiezing wordt eens in de vijf  jaar gehouden. De verkiezingen zijn in alle lidstaten niet op dezelfde dag, maar zijn in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens deze verkiezing rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie.

Wie ontvangt een stempas?

 • U op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder bent en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
 • U woont volgens de Basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling (9 april 2019|) in de gemeente Winterswijk.
 • Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Iemand in Winterswijk machtigen

Dit doet u eenvoudig door het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas of kiezerspas in te vullen. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. In plaats van een geprinte kopie, kunt u ook een veilige kopie met de ID-app maken. De volmachtnemer mag de kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook tonen op een smartphone of tablet.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?  

Gemeentekantoor    Stationsstraat 25*
Vrije Basisschool de Esch    Rusthuisstraat 28
Regionaal Verpleeghuis Pronsweide    Morgenzonweg 29*
o.b.s. De Kolibrie    Hakkelekampstraat 55
Woonzorgcentrum De Pelkwijk    Laan van Hilbelink 95*
Daltonschool de Vlier    Vlierstraat 7*
Woonzorgcentrum De Berkhof    Gradus Kobusstraat 18*
o.b.s. Bargerpaske    Voorninklaan 1, Let op! Ingang stembureau Kinderopvang Speeldoos Schimmelpennincklaan*

o.b.s. De Schakel    Violenstraat 1a*
Verenigingsgebouw De Eendracht    Geldereschweg 84*
Receptie camping 'de Twee Bruggen'    Meenkmolenweg 13*
Emmaschool Henxel    Vredenseweg 170*
Zalencentrum Reuselink    de Slingeweg 20*
Streekziekenhuis Koningin Beatrix    Beatrixpark 1*
Zalencentrum De Harmonie    Groenloseweg 60

Mobiel stembureau

Naast de reguliere stembureaus wordt er bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ook een mobiel stembureau ingezet. Het mobiele stembureau houdt op verschillende tijden en locaties zitting.
Hieronder vindt u een overzicht.

Zittingstijden, Plaats, Adres

08.00 uur tot 08.30 uur - Locatie grens Kotten/Oeding - Stemlokaalunit (50 meter voor de grens)
09.00 uur tot 10.30 uur - Locatie Wamelinkhof - Wamelinkhof 10*
11.00 uur tot 12.30 uur - Locatie Vredensehof - Vredenseweg 81 e*
13.30 uur tot 14.30 uur - Locatie school Woold - Schoolweg 13, Winterswijk Woold
15.00 uur tot 16.00 uur - Locatie gebouw Ratum - Raetmansweg 10, Winterswijk Ratum

Iedere kiesgerechtigde mag op het mobiele stembureau zijn stem uitbrengen.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus zijn zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, een loep, een extra leeslamp, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad. De stembureaus met een * zijn 100 % toegankelijk.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet

Samen met LTO Noord, afdeling Oost Achterhoek en de Buurtschappen Vereniging (BSV) verzorgt de stichting WCL Winterswijk de inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet. Op zaterdag 8 juni 2019 is de jaarlijkse landbouwfolie-inzamelingsactie. Aanbieden kan uitsluitend tussen 09.00 en 12.00 uur.

Adressen van de verzamelpunten

Landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet:

 • Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205
 • Loon- en Grondverzetbedrijf Huiskamp B.V W., Waliënseweg 17

Wikkelfolie en wikkelnet:

 • BCS Loon- en mechanisatiebedrijf, Sieverdinkweg 16 (alleen tot 50 kg wikkelfolie / -net)

Voorwaarden en tarieven

De voorwaarden voor het aanleveren zijn aangepast. Informatie hierover kunt u vinden op www.winterswijk.nl of www.wclwinterswijk.nl

Aanvragen burgercheque

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Een aanvraag voor burgercheques kunt u indienen tot en met 30 juni 2019

Voor 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar.
Een aanvraag voor een burgercheque voor de eerste helft van 2019 kunt u indienen tot en met 30 juni 2019.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 26 september 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de eerste helft van 2019 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Vergunningsaanvraag Volksfeest 2019? Dien deze vóór 1 juni 2019 in!

Horecaondernemers en organisaties die tijdens het Volksfeest van donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september 2019 een buitenactiviteit op openbare grond willen organiseren, moeten daarvoor uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 een vergunningsaanvraag bij de gemeente Winterswijk indienen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat vergunningsaanvragen die na 31 mei worden ingediend, niet meer in behandeling worden genomen.

Het vroegtijdig indienen van deze vergunningsaanvragen is noodzakelijk in verband met een goed op elkaar afgestemde organisatie van alle activiteiten en een veilige inrichting van de openbare ruimte tijdens het volksfeest. Ook de inzet van beveiliging wordt hierop afgestemd.  In principe is voor alle activiteiten op openbare grond een vergunning vereist. Hierbij valt te denken aan muziekoptredens, het plaatsen van een podium, een biertap, een tent (of overkapping) en/of de ingebruikname van extra terrasruimte.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt een vergunningsaanvraag indienen via het aanvraagformulier voor evenementen op onze website. Van belang is dat u een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegt..

Wethouder Zomer aan het werk met medewerkers ROVA Winterswijk

Afgelopen donderdagmorgen was wethouder Tineke Zomer klokslag 07.00 uur bij de ROVA vestiging aan de Leeghwaterweg in Winterswijk. Samen met de medewerkers ging ze ’s ochtends op pad om te assisteren bij diverse werkzaamheden. De wethouder laat weten dat door het meelopen met medewerkers van de ROVA ze veel heeft geleerd. “Juist het meekijken in de praktijk en het delen van ervaringen door de medewerkers geeft een toegevoegde waarde aan mijn bezoek.” Benieuwd welke werkzaamheden de wethouder bij de ROVA heeft verricht? Kijk op onze website

VIT-hulp bij mantelzorg - Activiteiten voor mantelzorgers

Hulp bij uw mantelzorg

VIT-hulp bij mantelzorg organiseert op donderdagavond 6 juni een bijeenkomst waarin u uitleg krijgt over wat VIT voor u kan betekenen en hoe u de zorg beter kunt volhouden. De bijeenkomst bij het Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.15 uur. Einde is om circa 21.30 uur. Er zijn geen deelname kosten.

Tijdens de informele bijeenkomst hoort u welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Bovendien kunt u aangeven bij welke zaken u ondersteuning wenst. Tevens krijgt u deze avond tips en handvatten aangereikt die kunnen helpen bij de zorg voor uw naaste(n). Tijdens deze bijeenkomst kunt u zowel de mantelzorgconsulent als ook andere mantelzorgers ontmoeten.

Aanmelden bijeenkomst op 6 juni

Aanmelding is wenselijk en kan bij VIT telefoon (0544) 82 00 00, of via mail naar  info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon. (0544) 82 00 00.

Rondleiding bij ROVA in Winterswijk

Ook altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij ROVA? Kom dan op zaterdag 1 juni naar een voorlichtingsbijeenkomst met rondleiding. U ziet en hoort wat er gebeurt met het door u gescheiden huishoudelijk afval. Want eenmaal gescheiden, blijft gescheiden. Voor kinderen is er een speciaal programma. Zij kunnen onder begeleiding onder andere het grondstoffenscheidingsspel spelen.  

Programma

 • Inloop met koffie en thee bij ROVA, Leeghwaterweg 10
 • Start voorlichting en start kinderprogramma
 • Rondleiding over het terrein

Kom alles te weten over de historie en de ontwikkelingen op afvalgebied

Er zijn twee rondleidingen.  De eerste start 10.00 uur en de tweede 14.00 uur. Wilt u erbij zijn? Meld u dan vóór 24 mei 2019 aan via www.rova.nl/rondjerova De voorlichting gaat door bij minimaal 15 volwassen deelnemers en er kunnen maximaal 30 volwassen mee. Er is voor maximaal 20 kinderen plaats. De minimale leeftijd voor kinderen om deel te nemen is 4 jaar. De bevestiging ontvangt u op de maandag voorafgaand aan de excursie per e-mail.

Vrijwilligers vertellen

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Op toerbeurt delen Winterswijkers die zich geheel belangeloos inzetten voor de samenleving, in een column  hun ervaringen uit de praktijk. Ze vertellen u graag wat ze doen en wat hun motivatie daarbij is. Deze maand is het woord aan Lia van der Horst.

Ik ben Lia van der Horst en ben 71 jaar. Ruim negen jaar ben ik weduwe. Ik heb twee kinderen en één kleinkind. Ik kom van oorsprong uit het westen. Toen ik pas getrouwd was is mijn man in Duitsland gaan werken. Zodoende zijn we in het grensgebied gaan wonen. Mijn man was wielrenner, maar omdat je in onze streek geen wielrennersvereniging had kwamen we hiervoor in Winterswijk. Zo kregen we  een binding met de plaats Winterwijk.
Ik heb secretaressewerk werk gedaan voor de wielervereniging “De Stofwolk” en heb verschillende wedstrijden en toernooien georganiseerd.
Vanaf dat mijn kinderen groot zijn, heb ik altijd op kantoor gewerkt. In het begin van mijn pensionering, had ik even helemaal geen behoefte aan vrijwilligerswerk. Ik had andere bezigheden en wilde niet gebonden zijn aan wat dan ook.
Toen ik enkele jaren geleden in een appartementengebouw in Winterswijk kwam wonen, vond ik dat ik weer wat meer moest doen om mijn sociale kring verstevigen. Mijn dochter vertelde al eens over de WUh en toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen ze vroegen wat ik zoal deed, vertelde ik ze dat ik één keer in de week kook voor drie dames uit de flat waar ik woon. Dit was precies wat ze zochten binnen het vrijwilligerswerk. Nu kook ik ook twee keer in de week voor een vrouw die alleen is. Met dit vrijwilligerswerk ben je heel nuttig bezig voor een ander en het is ook goed voor je sociale contact. Ik zou het mensen aanraden om vrijwilligerswerk te doen, maar doe wel iets wat bij je past.

Meer informatie

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, Geboortedatum, Verzenddatum voornemen:

 • M.M. Jalalzada,14-07-1994, 15-05-2019
 • Tedros Brhane Asgodom, 11-06-1991, 15-05-2019
 • H.C. Gurung, 15-12-1967, 15-05-2019
 • Beraki Tekle Okbamikael, 01-01-1990, 15-05-2019
 • M. Abdallah Moussa, 01-01-1994,15-05-2019

Sociaal Team van de Post

De afgelopen twee maanden hebben wij, om verschillende redenen zoals pensioen of een andere baan, afscheid genomen van een drietal collega’s. Willemijn, Zaphira en Rami bedanken we voor hun inzet bij de Post.

Veranderingen in het Sociaal team

Vanaf 1 mei  is Mitchel Hammadi onze nieuwe collega voor het Sociaal Team de Post. Mitchel is de nieuwe buurtsportcoach jongeren en jongerenwerker bij SPOT. Op dinsdag, woensdag en donderdag is hij in Winterswijk in deze rol actief. Zijn (hoofd)doelgroep zijn de jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Aan de hand van verschillende soorten activiteiten, interventies en sportevenementen wil hij de jongeren stimuleren een gezondere leefstijl aan te nemen.

Heeft u vragen of goede ideeën over financiën, zorg, wonen en welzijn. Iedere ochtend tussen 09.00 tot 12.00 kunt u terecht zonder afspraak bij de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk. Mailen kan ook depost@winterswijk.nl of bellen via telefoonnummer (0543) 543 960.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met een verbouwing wordt tot en met 31 juli tijdelijk het parkeerverbod op de Leeghwaterweg ter hoogte van de ROVA opgeheven.

Weeninkpad

In verband met rioolwerkzaamheden is het Weeninkpad van maandag 15 april tot en met 31 mei afgesloten is voor al het verkeer.

Tuinstraat

In verband met het verkeersveiligheidsproject Streetwise van de St Jozefschool wordt op dinsdag 21 mei de Tuinstraat afgesloten vanaf circa 08.00 uur tot circa 13.00 uur.

Tijdelijke mindervalide parkeerplaatsen

In verband met verkiezingen op donderdag 23 mei zijn er op de volgende stem locaties tijdelijke mindervalide parkeerplaatsen aangewezen: Rusthuisstraat 28, Hakkelerkampstraat 55, Laan van Hilbelink 95, Vredenseweg / Vlierstraat ter hoogte hoofdingang de Vlier, Gradus Kobusstraat 18, Voorninklaan 1, Violenstraat 1a, Geldereschweg 84, Vredenseweg 170, de Slingeweg 20 en  Groenloseweg 60.

Morskers Driehuisweg

In verband met werkzaamheden aan de waterleiding is de Morskers Driehuisweg op woensdag 22 mei afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld via de Goorweg.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat van maandag 27 mei tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Markt

Op woensdag 29 mei zijn enkele parkeerplaatsen rondom het hoefijzer van de Markt afgezet in verband met het gala van Pronova. Dit om de doorgang van het gala te waarborgen. Tijdens het gala worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen. Daarnaast is fiets parkeren niet mogelijk op de noordzijde van de Markt. De fietsenstalling aan de noordzijde van de Markt is tijdens dit evenement niet gebruik.

Markt en Torenstraat

In verband met een extra warenmarkt is op donderdag 30 mei de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 18.30 uur afgesloten voor verkeer.

N318 ter hoogte van  Obelink Vrijetijdsmarkt

In verband met de te verwachten verkeershinder worden op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei ter hoogte van  Obelink Vrijetijdsmarkt  verkeersregelaars  ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Dit kan enige vertraging opleveren op de N318.

Olden Goorweg

In verband met werkzaamheden is de Olden Goorweg ter hoogte van huisnummer 3 op zondag 2 juni tussen 08.00 en 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Torenstraat, Misterstraat, Wooldstraat en Spoorstraat:

Op dinsdag 4 juni zijn in verband met het Gala van het Gerrit Komrij College de volgende straten afgesloten voor al het verkeer.

 • Torenstraat vanaf 12.00 uur tot 21.00 uur
 • Misterstraat tussen Roelvinkstraat - Wieringastraat en markt vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur
 • Wooldstraat tussen Markt en Zonnebrink vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur
 • Spoorstraat vanaf de Kloksteeg (parkeerterrein bereikbaar) vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur

Daarnaast worden op enkele punten op de route verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

22 mei, Alzheimer Café Lichtenvoorde om 20.00 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur.
29 mei, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadshuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
6 juni,  Focusgroep sessie toeristische sector van 10.00 tot 13.00 uur bij Recreatiepark Het Winkel, de Slingeweg 20.
6 juni, VIT-hulp bij mantelzorg bijeenkomst, inloop vanaf 19.15 uur bij het Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61.
8 juni, Inzameling van landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet van 9.00 tot 12.00 uur.
22 en 23 juni,  Achterhoekse Unieke Spelen.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op woensdag 29 mei 2019

Op woensdag 29 mei 2019 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.

De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Corleseweg 22
 •  Vredenseweg 135

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Bossesteeg 2c
 •  Venemansweg 8-10

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld wijzigingsplan Aarninkweg 1

Verleende omgevingsvergunning afwijking bouwregels bestemmingsplan

 •  Jachthuisweg 16

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Tinbergenstraat 46 zaaknr. 176493

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Tinbergenstraat 46 te Winterswijk voor het starten van een bedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 22 mei 2019 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Kloetenseweg 49 zaaknr. 175606

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Kloetenseweg 49 te Winterswijk voor het starten van een bedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 22 mei 2019 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Milieuneutraal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Locatie: Leeghwaterweg 10, zaaknummer 179789
Voor: milieuneutraal veranderen bedrijf, datum ontvangst 10-05-2019

Bovengenoemde aanvraag wordt ter informatie weergegeven. In dit stadium is het niet mogelijk om bezwaar te maken. De vermelding is om u tijdig te informeren over aanvragen die bij burgemeester en wethouders zijn binnengekomen.

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag muziekevenement op 21 juni 2019 in de Notaristuin Roelvinkstraat

Vergunningsaanvraag evenement Samenloop voor Hoop op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli 2019 op het terrein van AV Archeus aan de Vredenseweg 136

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 7 juni 2019 Spoorstraat 4 te Winterswijk

Vergunningsaanvraag evenement Openlucht muziektheater voorstelling door Muziekvereniging Concordia op 29 juni 2019 (met eventuele uitwijkavond op 30 juni 2019),  Meester Meinenweg 1 Winterswijk Kotten

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 14 mei 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Uitbreiding koopzondagen in zomerperiode
 2. Raadsvragen over beleidskader zonneparken
 3. Raadsvragen over verslavingsvoorlichting op basisscholen

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college