Gemeentenieuws 12 november 2019

Met onder andere leerlingen ontbijten met burgemeester en wethouders, verenigingen gezocht voor 'Kies je Unieke Sport', Thema-avond over wonen, indienen aanvraag voor burgercheque, geen WhatsApp-contact meer mogelijk met de gemeente.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Burgemeester en wethouders ontbijten met leerlingen Julianaschool

Vorige week was de week van het Nationaal Schoolontbijt. 27 leerlingen uit groep 4 en 5 van de Julianaschool genoten op dinsdagochtend samen met burgemeester Joris Bengevoord en de vier wethouders van een ontbijtje op het raadhuis.

De burgemeester en de wethouders gaven hiermee het goede voorbeeld voor een gezonde start van de dag, dit jaar met het thema: Neem de tijd voor je ontbijt!
Tijdens het ontbijt legde de burgemeester uit wat de taken zijn van de burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad en mochten de kinderen vragen stellen. Na afloop betaalde de burgemeester symbolisch voor het ontbijt met een donatie van € 250,- voor de stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen met problemen thuis.

Sportstimuleringsproject voor mensen met een beperking in de Achterhoek
Verenigingen gezocht voor ‘Kies je Unieke Sport!’ 2020

Na een succesvolle start van het stimuleringsproject ‘Kies je Unieke Sport’ in 2019 biedt het platform Uniek Sporten Achterhoek in 2020 weer zoveel mogelijk sportcursussen aan voor mensen met een beperking. Vorig jaar hebben 50 sportaanbieders uit de Achterhoek deelgenomen. Ook dit jaar zoekt het platform sportaanbieders die één of meerdere sportcursussen aan willen bieden. Want met elkaar willen we meer mensen met een beperking in onze regio aan het sporten krijgen! Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.achterhoekinbeweging.nl.

Thema-avond over wonen, denkt u mee?

Op maandag 25 november organiseert de gemeente Winterswijk een thema-avond over wonen. Tijdens deze avond gaan we van 19.00 uur tot 21.30 uur graag met inwoners en organisaties in gesprek over verschillende woonthema’s.

De uitkomsten van de thema-avond nemen we mee in onze nieuwe gemeentelijke woonvisie. Denkt u mee? U bent van harte welkom!

Nieuwe woonvisie

De gemeente Winterswijk stelt de komende maanden haar nieuwe woonvisie op. Ontwikkelingen op het gebied van wonen vragen namelijk om vernieuwing van de lokale woonvisie uit 2016. In de woonvisie stellen we het beleid rondom wonen vast. In het voorjaar van 2020 leggen we de nieuwe woonvisie voor aan de gemeenteraad.

Wat gaan we doen?

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Rond 19.20 uur starten we met een welkomstwoord en een uitleg over de avond. Vervolgens zijn er twee gespreksronden, waarbij we in groepen met elkaar in gesprek gaan over verschillende woonthema’s. Elk thema wordt eerst kort toegelicht. De uitkomsten van de twee gespreksronden bespreken we met elkaar.

De thema’s

Over onderstaande thema’s gaan we met elkaar in gesprek.

 • Jongeren
 • Sociale huurwoningen
 • Vrije sector huurwoningen
 • Verbetering van de bestaande woningen
 • Initiatieven voor gezamenlijk wonen
 • Bijzondere woonvormen zoals Tiny Houses en containerwoningen
 • Tijdelijk wonen en flexwonen

Meld u aan vóór 22 november

Dit doet u door uw gegevens door te geven via woonvisie@winterswijk.nl of via  telefoonnummer (0543) 543 543 en te vragen naar Marieke Navis. We horen uiterlijk donderdag 21 november ook graag van u welke twee thema’s uw voorkeur hebben. Dan proberen wij daar bij de indeling van de groepen rekening mee te houden. Voor het doorgeven van uw voorkeur voor de thema's kunt u het eerder genoemde e-mailadres gebruiken.

Aanvragen burgercheque kan tot en met 31 december 2019

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar.
Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2019 kunt u indienen tot en met 31 december 2019.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, voor het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren in Winterswijk, de oprichting van een veteranencomité en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl. [https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Burger_en_politiek/Burgercheques] Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van  20 februari 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de tweede helft van 2019 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

100% Welkom in Winterswijk

Voelt u zich altijd en overal 100% welkom? Dat zou Perron 8 graag zien! Dit is een initiatief van zorgorganisatie De Lichtenvoorde, een organisatie die zorg draagt voor wonen, werken en vrije tijd voor mensen met een verstandelijke beperking.

Graag wil Perron 8 dat iedereen zonder problemen mee kan doen in de maatschappij op het gebied van vrije tijd en vrijwilligerswerk. Om meer mensen bewust te maken van dit onderwerp organiseert Perron 8 week van de Homo Sapiens. Een week waarin alle mensen er toe doen en welkom zijn, ongeacht geslacht, huidskleur, beperking of geaardheid. De week van de Homo Sapiens was van 4 tot en met 10 november 2019.

Met de opgave Inclusie streven wij in Winterswijk exact hetzelfde doel na. Daarom zoeken we samen met alle inwoners naar manieren om er samen voor te zorgen dat meetellen en meedoen vanzelfsprekend is. Aan de balie van het gemeentekantoor en bij De Post kunt u op een tegeltje schrijven wat ú belangrijk vindt. Deze wijsheden verwerken wij in een Inclusieagenda met activiteiten die we gaan ondernemen. Hebt u nog een idee? Mail het naar: iedereendoetmee@winterswijk.nl

Geen WhatsApp-contact meer mogelijk met de gemeente

Het is voor Nederlandse gemeenten binnenkort niet meer mogelijk om WhatsApp als dienstverleningskanaal te gebruiken. Dit omdat er geen zakelijk account voor WhatsApp beschikbaar is. Vanaf 1 december 2019 kunt u daarom geen contact meer met ons leggen via WhatsApp.

Op welke manieren kunt u ons wel bereiken?

U kunt op verschillende manieren contact met ons leggen:

 • Telefonisch via nummer (0543) 543 543.
 • U kunt een e-mail sturen naar gemeente@winterswijk.nl.
 • U kunt een bericht sturen naar onze online kanalen facebook en/of twitter.
 • Door een sms te sturen naar het mobiele nummer (06) 510 318 50.
 • Of maak met uw een smartphone een melding openbare ruimte via de BuitenBeter app.

BuitenBeter app

Met de BuitenBeter app meldt u een probleem in de buitenruimte snel en makkelijk bij de gemeente. De BuitenBeter app is gratis te downloaden op een smartphone en werkt in heel Nederland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de juiste gemeente. Verkeersovertredingen kunt u niet melden via de BuitenBeter app. Hiervoor kunt u terecht bij de politie. U kunt met uw opmerkingen en meldingen over de openbare ruimte én over de afvalinzameling (bel – en herstellijn) ook terecht bij de klantenservice van ROVA. Kijk voor meer informatie op de website www.rova.nl

Wij staan u graag te woord

Vanzelfsprekend kunt u ook op het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk terecht. Wij staan u graag te woord. Kijkt u op onze website voor de openingstijden van ons kantoor.

Hout stoken met minder rook- en geuroverlast

Nu het winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u in huis uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

Schadelijke stoffen

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

Manier van hout stoken

U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen kurkdroog hout. Wilt u weten wanneer u uw open haard of houtkachel beter uit kunt laten? Stookwijzer.nu geeft advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in uw buurt. Als het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven. Dit kunt u zien op rivm.nl/stookalert en in de stookwijzer.

Wist u dat:

 • Ongeveer één op de drie Nederlanders last heeft van houtstook? Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.
 • Veel mensen schade aan hun gezondheid krijgen door fijnstof, dat ook afkomstig is van houtstook? Zoals klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door langdurige geuroverlast.
 • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
 • Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
 • De uitstoot van fijnstof door houtstook is gelijk gebleven terwijl die van het wegverkeer is afgenomen? Inmiddels is de fijnstofuitstoot van houtstook ongeveer even groot als de fijnstofuitstoot uit de uitlaten van auto’s en vrachtwagens.

Wat kunt u doen als u last hebt van het stookgedrag van uw buren?

Ga eerst met uw buren praten. Komt u er samen niet uit? Dan kan het helpen als er een onafhankelijk iemand bij het gesprek aanwezig. Dat heet buurtbemiddeling. Helpt het niet om er met uw buren over te praten? Meld het probleem bij de gemeente. De gemeente kan in de meeste gevallen niet optreden tegen de overlast veroorzaakt door houtrook. Maar het is goed dat de gemeente ervan weet. U kunt contact opnemen met handhaving@winterswijk.nl.

Maand van de Opvoeding groot succes

Ruim 600 inwoners uit Berkelland, Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben meegedaan aan de activiteiten rondom opvoeden en opgroeien die in oktober georganiseerd werden door het Preventie Platform Jeugd (PPJ).

Speciaal voor ouders en opvoeders waren er afgelopen maand bijeenkomsten, presentaties en theatervoorstellingen over thema’s waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben; van ‘Help mijn kind is online’, tot ‘Positieve mindset’, tot ‘Gezond slapen’.

Hoewel de maand van de opvoeding nu voorbij is, gaat het werk van het PPJ gewoon door. Samen met diverse (zorg)organisaties organiseren de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk het hele jaar door allerlei (gratis) trainingen en workshops op het gebied van opvoeden en opgroeien. Kijk op de website www.preventieplatformjeugd.nl voor het actuele aanbod!

Aankondiging ruimen gemeentegraven

In januari 2020 gaat de gemeente Winterswijk op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan een aantal gemeentegraven ruimen. Het gaat om de volgende algemene graven: D-11-4, D-11-5, D-11-6, D-11-7 en D-11-8

Nieuwe leveranciers van Wmo-hulpmiddelen stellen zich voor (deel 1)

Zes Achterhoekse gemeenten, waaronder gemeente Winterswijk, hebben per 1 november 2019 nieuwe contracten afgesloten met leveranciers van Wmo-hulpmiddelen. Kersten Hulpmiddelen is één van hen. Een kennismaking.

‘Comfort staat bij ons centraal’

Kersten Hulpmiddelen levert hulpmiddelen aan inwoners die deze ondersteuning nodig hebben. Het bedrijf is een landelijke speler op het gebied van medische hulpmiddelen. “Al ruim dertig jaar staan wij garant voor kwaliteit en persoonlijke aandacht. Tijdige levering en een schoon en veilig hulpmiddel zijn voor ons vanzelfsprekend”, laat de nieuwe leverancier weten.

Zoveel mogelijk op locatie

Ook als een hulpmiddel onderhoud nodig heeft, staat Kersten klaar. De leverancier benadrukt: “Dit doen wij  zoveel mogelijk op locatie, zodat mensen het middel niet onnodig lang hoeven te missen. Het comfort van de gebruiker staat voor ons centraal.”

Meer weten?

Meer informatie over de dienstverlening van Kersten Hulpmiddelen staat op www.kerstenhulpmiddelen.nl. Inwoners met vragen kunnen gerust met het bedrijf contact opnemen.

Huur gemeentelijke gebouwen en openbaar groen per 2020

Het CBS consumentenprijsindexcijfer september 2019 waarmee de huur van de gemeentelijke gebouwen en openbaar groen voor 2020 wordt berekend is 2,6%. Dit houdt in dat de huur voor gemeentelijke gebouwen en openbaar groen met 2,6% stijgt in 2020. Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Marie Louise Tanck, teamcoördinator Facilitaire Zaken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen drie weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

S. Thambiayah, 30-04-1967, 29-10-2019
S. Mahdavi, 08-07-1986, 29-10-2019
O. al Zoubaidy, 22-02-1982, 29-10-2019    

Column door bestuurder

Wethouder Inge Klein Gunnewiek schrijft …..

Een wereld van verschil

In de herfstvakantie bezocht ik Sint Petersburg in Rusland samen met mijn gezin.
Zo op het eerste oog: paleis na paleis, kathedralen, brede lanen, parken. Prachtig! En wat een ruimte.

Op een avond gingen we al lopend op zoek naar een restaurantje, om de verjaardag van mijn man Jarno te vieren. Via een prachtig verlicht Hermitage zochten we met handen en voeten onze weg door de stad. Want op een enkeling in de horeca en het hotelpersoneel na, sprak niemand Engels. Uiteindelijk vonden we een restaurant met een wel heel erg leuke naam: Janno’s Restobar. Klinkt als…

Naast de toeristische trekpleisters wilden we ook graag zien hoe zeg maar de “gewone Rus” leeft. Daarom zijn we op een dag de industriewijk ingegaan. We hebben onze ogen uitgekeken. Troosteloze flats, balkonnetjes omgebouwd tot extra kamer en pal daarnaast de industriële bedrijven. Iedereen heeft werk, zeiden we grappend tegen elkaar. Hoe goed op elkaar afgestemd dat werk is, kun je je afvragen. Zo zagen we eerst de stratenveegmachine voorbij komen en daarna iemand die met een ouderwetse takkenbezem diezelfde gootjes veegde. Leuk waren de kantines waar de werkende Rus zijn warme prak eet. Wat een contrast toen we een dag later het winkelcentrum bezochten waar de rijke Rus zijn inkopen doet: volop rijkdom.

We hebben genoten van een prachtige stad met vele gezichten. Het was echt een bijzondere ervaring, goed  om thuis eens te relativeren.  

Ik geef de pen door aan burgemeester Joris Bengevoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tulpstraat

In verband met werkzaamheden is de Tulpstraat tot en met 27 december afgesloten voor al het verkeer.

Mevrouw Kuipers-Rietbergplein en Stationsstraat

In verband met de Sinterklaasintocht is op zaterdag 16 november 2019 tussen 13.00 en 16.00 uur de Stationsstraat, tussen het station en de Misterstraat, en het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein, tussen Balinkesstraat en Beukenhorsteg, afgesloten voor autoverkeer. Tijdens de afsluiting van het Kuipers-Rietbergplein wordt het eenrichtingsverkeer in de Beukenhorstweg opgeheven.

Fietspad Masterveldweg - Vreehorstweg - Brinkeweg en Steurkampweg

In verband met het opknappen van fietspaden zijn de fietspaden Masterveldweg. Vreehorstweg - Brinkeweg en Steurkampweg gefaseerd tot en met vrijdag 15 november. Ter plaatse wordt aangegeven wanneer het fietspad is afgesloten. Er wordt geen omleiding ingesteld.

Annemoonstraat

In verband met het bestraten van de weg is de Anemoonstraat tot en met vrijdag 22 november afgesloten voor al het verkeer.

Bocholtsestraat

In verband met werkzaamheden is de Bocholtsestraat tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het voor het gedeelte tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

In verband met werkzaamheden geldt tot en met 29 november eenrichtingsverkeer voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

14 november, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadshuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
14 november, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur  in het gebouw van de  Sociale Dienst Oost Achterhoek in Groenlo.
25 november, Thema-avond over wonen om 19.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Sleeswijkstraat 35
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Korenburgerveenweg 7 (noodkap)

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Bekeringweg 16
 • Illegoorweg 2
 • Pronsweg 1
 • Nabij Waalstraat 2

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Kattenbergweg 1-64
 • Wesselerweg 5a

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Sleeswijkstraat 35

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Heel Winterswijk Zingt Hollands op 21 mei 2020, Scholtenbrug

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 29 oktober 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.   Achtervangovereenkomst de Woonplaats 2020

Op 5 november 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Voordracht voor benoeming nieuwe leden en voorzitter van de Adviescommissie Cultuurhistorie
 2. Tarieven Wmo-reizigers ZOOV op Maat vanaf 1 januari 2020
 3. Vergadering Algemeen Bestuur VNOG d.d. 31 oktober 2019
 4. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 6 november 2019
 5. Platform voor Maatschappelijke Informatie Achterhoek (PMIA)
 6. Personeelshandboek

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college