Gemeentenieuws 10 september 2019

Met onder andere terugblik op Duurzame Dinsdag, kavels in Boterstraat, ontwerp-omgevingsvisie, column door burgemeester, bijeenkomsten opdracht inclusieve samenleving.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Wethouder Tineke Zomer bezoekt duurzame projecten op Duurzame Dinsdag

In het kader van Duurzame Dinsdag fietste wethouder Tineke Zomer vorige week dinsdag langs verschillende duurzame projecten in Winterswijk.

De wethouder bracht eerst een bezoek aan de voormalige Driemarkschool aan de Zonnebrink. Het monumentale pand wordt verbouwd tot woonstudio's voor jongeren en een internethotel. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Zo wordt het gebouw grondig geïsoleerd en volledig gasloos. Achter de school worden levensloopbestendige, energieneutrale woningen gebouwd. Ook komen er parkeerplaatsen die worden overdekt met zonnepanelen.

Energiezuinige LED-verlichting

De volgende stop was bij FC Winterswijk. De voetbalclub overweegt om het dak van het clubgebouw vol te leggen met zonnepanelen en de verlichting rond de velden te vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De club moet daar nog een besluit over nemen, want het gaat om flinke investeringen. Als het doorgaat wil de club gebruik maken van de goedkope lening die de gemeente Winterswijk aanbiedt voor het verduurzamen van accommodaties.

Volledig energieneutrale woning

Aan de Morgenzonweg bezocht Tineke Zomer bewoners die hun woning volledig energieneutraal hebben gemaakt door de toepassing van onder andere een warmtepomp, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. Daardoor zijn zij erin geslaagd hun energierekening naar nul terug te brengen.

Tot slot bezocht de wethouder een informatieavond voor bewoners van de wijk De Pas, die voorlichting kregen over de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen.
Wethouder Tineke Zomer kijkt enthousiast terug op deze Duurzame Dinsdag: “Ik vind het heel mooi om te zien dat bewoners, verenigingen en bedrijven in Winterswijk actief bezig zijn met verduurzamen van hun panden. Daar krijg ik echt heel veel energie van. Ik ga dit zeker nog een keer doen.”

Kavels kijken in de Boterstraat

Wilt u uw droomhuis realiseren in het centrum van Winterswijk? Dan is dit uw kans. Op de plek waar vroeger een boterfabriek - en later de Beatrixschool - stond, is namelijk ruimte voor zes nieuwe woningen. De bouwkavels variëren in grootte van 318 m2 tot 360 m2. Op woensdag 18 september kunt u van 16.00 uur tot 18.00 uur alle kavels bezoeken. Het projectteam Boterstraat is dan aanwezig om vragen te beantwoorden.

Sfeer proeven op 18 september

Bent u benieuwd naar deze unieke bouwlocatie vlakbij winkels, natuur en cultuur? Kom dan op 18 september sfeer proeven in de Boterstraat in Winterswijk. Ervaar de omgeving, bekijk op uw gemak alle kavels en stel gerust uw vragen. Het projectteam staat ’s middags voor u klaar.

Loting op 2 oktober

Ziet u uzelf al wonen in de Boterstraat en wilt u zich inschrijven voor een bouwkavel? Dat kan tot en met 30 september 2019 via www.winterswijk.nl/boterstraat. De loting voor de eerste vier kavels (fase 1) vindt plaats op 2 oktober 2019. De loting voor de laatste twee kavels (fase 2) volgt later. Het projectteam Boterstraat vertelt u hier graag meer over.

Informatie op de website

Kunt u niet komen op 18 september? Op de website vindt u meer informatie over de verkoop van de bouwkavels, de loting, de bouwmogelijkheden en de spelregels tijdens de bouw. U kunt hier ook de verkoopbrochure downloaden. Of vraag deze brochure aan via boterstraat@winterswijk.nl

Bestuurder dichtbij - column door bestuurder

Vanaf deze week schrijven de gemeentebestuurders van Winterswijk, per toerbeurt, over datgene dat hen in of om Winterswijk opvalt. Wat houdt ze bezig, waaraan ergeren ze zich, wat verbaasd en vooral, wat gaan ze doen om Winterswijk nog mooier te maken. Op deze manier maakt u nog beter en op een andere wijze kennis met uw gemeentebestuurders. Zij klimmen in de pen om u te vertellen hoe ze ons Winterswijk ervaren.

Wat zegt de ontwerp-omgevingsvisie buitengebied over wonen?

Tot en met 1 oktober ligt de ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ter inzage. Wekelijks lichten we een onderwerp toe dat in die visie aan de orde komt. Deze week gaat het over wonen in het buitengebied.

De ontwerp-omgevingsvisie biedt meer ruimte voor wonen in het buitengebied. De regels voor woningsplitsing worden eenvoudiger. En in en direct aansluitend op de kernen mag nieuwbouw komen. Maar dat wil niet zeggen dat het college ervoor kiest om de deur wagenwijd open te zetten. Hoe zit het dan wel?
Allereerst moeten nieuwe woningen voldoen aan de vraag. Als u één of twee woningen bij wilt bouwen, hoeft u daarvoor verder niets te doen. Dan nemen we aan dat u voor uzelf of uw familie bouwt en dat bewoning verzekerd is. Maar bouwt u voor derden, dan zult u ons moeten overtuigen dat er mensen zijn die gaan wonen in de woningen die u gaat of laat bouwen.

Locaties

Verder is niet elke plek geschikt voor woningbouw. Ook is niet elke plek waar woningsplitsing wordt voorgesteld daarvoor geschikt. Daarom controleren we altijd of de plek goed genoeg is. Plekken die onbebouwd zijn en niet in of direct aan een kern gelegen zijn, zijn bijvoorbeeld uitgesloten voor nieuwbouw. Maar ook al is een plek reeds bebouwd of gelegen in of direct tegen een kern aan, dan nog beoordelen we of die plek niet te mooi is om te bebouwen, te zeer gehinderd wordt door milieubelasting en wel past bij de doelgroep waarvoor gebouwd wordt.
In alle gevallen is het uitgesloten dat u alleen een woning mag neerzetten. Altijd zult u per saldo een beter, mooier, aantrekkelijker erf over moeten houden na de nieuwbouw. We kijken naar zaken zoals landschappelijke inpassing, verkeer, maatvoering, asbestsanering en maatregelen voor verduurzaming.

Regeling voor bijgebouwen

We kijken ook naar de bijgebouwen. De regeling daarvoor veranderen we. Rood-voor-rood oftewel bovenplans verevenen is niet meer aan de orde. In plaats daarvan komt een sloopverplichting die in sommige gevallen meer en in sommige gevallen minder sloop oplevert. De regel wordt: bouwwerken die we niet als cultuurhistorisch waardevol aanmerken en die bovendien niet in de nieuwe bestemming (die nodig is voor de nieuwbouw) passen, moeten gesloopt worden.
Dat betekent ook dat alle bijgebouwen die wel binnen de bestemming passen, mogen blijven staan. Toch kunt ervoor kiezen om een deel ervan te verwijderen als u daarmee verwacht te voldoen aan de eis dat het erf een hogere kwaliteit moet hebben na de nieuwbouw. En u kunt met ons in gesprek gaan over een bredere bestemming dan wonen. Als u bijvoorbeeld dieren wilt houden, een hobby wilt uitoefenen die wel eens zou kunnen uitgroeien tot een bedrijfje, of als u nu al een bedrijfje in een van de bijgebouwen op uw erf wilt uitoefenen, vraag ons dat dan ook direct in de planologische regeling mee te nemen.
Verder wordt woningsplitsing voortaan eenvoudiger, omdat alleen nog maar aan de eis moet worden voldaan dat het erf de splitsing aan kan. We willen bijvoorbeeld niet dat een deel van een gesplitst erf niet meer bereikbaar is vanaf de openbare weg.

De ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ligt van 21 augustus tot en met 1 oktober 2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over de visie kenbaar maken. Daarna wordt de definitieve omgevingsvisie opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In december neemt de raad hierover een besluit.

De burgemeester schrijft ……

Samen weer aan de slag!

Terwijl ik deze column schrijf, is de Vereeniging Volksfeest onder mijn ogen de grote tent op de markt aan het afbreken. Voor veel Winterswijkers het moment om na een heerlijke zomervakantie het gewone leven weer op te pakken. Ook in het gemeentekantoor begint  het  normale leven weer, de raad is terug van reces en de eerste besluiten liggen weer op de collegetafel. Het wordt weer een jaar waarin raad, college en organisatie met elkaar weer gaan werken aan ons mooie dorp en onze mooie buurtschappen, en waarin veel op de rol staat. Samen bouwen we door aan Winterswijk, met bijvoorbeeld  het schitterende cultuurkwartier of de grote duurzaamheidsopgave. Maar denk ook aan de ijsbaan of het bouwen van nieuwe woningen waarin we graag meer mogelijk willen maken. Maar we vergeten ook de  mensen niet, in de opgave armoede hebben veel Winterswijkers meegedacht over hoe we armoede in 2040  Winterswijk uitkrijgen en we blijven met de Grenzhoppers werken aan goede relaties met onze Duitse buren.
Kortom er staat van alles te gebeuren,  en ik ben trots op al die initiatieven die oppoppen in ons mooie dorp. Trots op mensen die meedenken met ons in de opgave armoede, maar ook trots op de ondernemers in het centrum die met elkaar zorgen dat we een winkelcentrum hebben waar menig grote stad jaloers op is. Winterswijk vergrijst, en juist daarom moeten we kansen blijven pakken en ongeduldig blijven werken aan ons mooie dorp, want het is nooit af. Denken in kansen en mogelijkheden maakt dat we ons blijven onderscheiden als tweede kern van de Achterhoek, kan ik op u rekenen?

Burgemeester Joris Bengevoord  geeft de pen door aan wethouder Tineke Zomer

Samen werken aan een Winterswijk zonder belemmeringen

Iedereen doet mee in onze gemeente

Achter de schermen zijn medewerkers en ervaringsdeskundigen sinds juni hard aan het werk. Wij gaan deze maand starten met een nieuwe opgave in Winterswijk. De opgave inclusie. In heel Nederland zijn gemeenten aan het werk om uitvoering te geven aan het mensenrechten verdrag van de Verenigde Naties dat stelt dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit noemen wij een ‘inclusieve samenleving’. Deze opgave wij willen samen oppakken met onze inwoners, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties.

Ingewikkeld woord

De woorden inclusieve samenleving of inclusie hebben uitleg nodig zodat iedereen snapt wat daarmee bedoeld wordt. Inclusie betekent dat iedereen mee kan doen en erbij hoort, ongeacht een beperking of aandoening. Maar hoe krijgen wij dat samen voor elkaar?, Want elke beperking is anders. En ook de problemen die mensen met een beperking ondervinden zijn divers. Naast problemen door een beperking kan het ook gaan om sociale uitsluiting door andere oorzaken.

Waarom werken aan een inclusieve samenleving?

Eén op de acht mensen in Nederland heeft een beperking. Deze groep mensen heeft minder banen, minder sociale contacten, minder kansen. Elke inwoner moet ongeacht een beperking bijvoorbeeld zelfstandig kunnen reizen, wonen en werken. Wethouder Schepers formuleert het als volgt: “Wij horen graag waar mensen tegen aan lopen in het dagelijks leven. Dat kan op de werkvloer zijn, bij het sporten, toegankelijkheid van gebouwen en websites of in bejegening. Ik nodig iedereen uit om ervaringen met ons te delen en ook te zoeken naar oplossingen”.

Waar gaan wij mee beginnen?

Wij willen in de komende twee maanden in contact komen met verschillende mensen die een handicap/beperking hebben. Bijvoorbeeld mensen met een fysieke, zintuigelijke, verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Maar ook de ervaringen van ouders, verzorgers en professionals willen wij graag horen. Hiervoor organiseren wij een aantal bijeenkomsten in Winterswijk. Deze bijeenkomsten zijn er voor verschillende doelgroepen. Dit zijn fysieke beperkingen, verstandelijke beperkingen en psychische/psychiatrische aandoeningen.

Bijeenkomsten en aanmelden

De eerste bijeenkomsten worden deze maand gehouden. Wilt u zich aanmelden voor één van onderstaande bijeenkomsten”? Stuur dan een mail naar iedereendoetmee@winterswijk.nl of neem  telefonisch contact op met mevrouw N. Reith via telefoonnummer (0543) 543 543.

  • 1e Bijeenkomst:    Fysieke beperkingen 18 september, inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 in Winterswijk
  • 2e Bijeenkomst:    Verstandelijke beperkingen, 23 september, inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur tot 21.30 uur Locatie gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk
  • 3e Bijeenkomst:    Psychische en psychiatrische aandoeningen, 25 september, inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 tot 21.30 uur. Locatie gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk

Heeft u een idee om samen 75 jaar vrijheid te vieren?

In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Heeft u een idee voor een lokaal initiatief om samen 75 jaar vrijheid te vieren of stil te staan bij wat 75 jaar vrede betekent voor Winterswijk? Laat het ons dan weten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken of dit initiatief in aanmerking komt voor subsidie.
U kunt tot en met september 2019 een subsidieaanvraag indienen. In de maand oktober ontvangen de aanvragers nader bericht of de subsidie wordt toegekend. Op www.winterswijk.nl leest u aan welke voorwaarden uw initiatief moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Ook vindt u daar nadere informatie over hoe u een subsidieverzoek kunt indienen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet via pvliet@winterswijk.nl of (0543) 543 106.

Felicitaties voor 100 jarige

Woensdag 4 september vierde mevrouw Lammers-Hinkamp, geboren in Bredevoort, haar 100e verjaardag. Burgemeester Joris Bengevoord heeft haar namens onze gemeente gefeliciteerd. Tijdens een gezellig koffiemoment met taart heeft mevrouw Lammers haar verjaardag gevierd met familie en de bewoners in woonzorgcentrum De Berkhof.

Wees welkom op bewonersavond historische interieurs Winterswijk

In opdracht van de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre doet het Gelders Genootschap onderzoek naar historische interieurs in de gemeenten. Op donderdagavond 3 oktober gaan het genootschap en de gemeenten graag in gesprek met eigenaren van woonhuizen, religieuze-, agrarische- en industriële panden.

Met dit onderzoek willen de samenwerkende partners te weten komen wat bewaard is gebleven en wat er ontbreekt. “Zo kunnen we een zo compleet mogelijk verhaal vertellen over het Oost Achterhoeks interieur”, aldus wethouder Wim Aalderink van Winterswijk. “Graag willen we hiermee meer mensen enthousiasmeren voor dit kwetsbare onderdeel van ons culturele erfgoed”.

Waar zijn we naar op zoek?

Geen complete historische interieurs, maar originele details. Denk aan vloeren, lambriseringen, plafonds, schouwen, inbouwkasten, glas in lood, houtsnijwerk, tegels en tegeltableaus. Het gaat dus niet om huisraad en meubels.

Waar en wanneer?

Bewoners en gebruikers van panden met historische elementen én geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatieavond op 3 oktober in Theater Astoria, Wooldseweg 5 in Winterswijk. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Wilt u erbij zijn? Stuur dan e-mail naar: m.damstra@geldersgenootschap.nl.

Wi-j doet ’t samen!

Voor het slagen van het project is de inbreng van lokale kennis van groot belang. Daarom werkt het Gelders Genootschap nauw samen met historische verenigingen en lokale organisaties. Wilt u helpen bij het onderzoek, bent u bewoner van een pand waarin zich nog historische onderdelen bevinden? Kent u dergelijke panden? Neem dan contact op met Marlieke Damstra via m.damstra@geldersgenootschap.nl. U kunt het onderzoek ook volgen via www.erfgoedoostachterhoek.nl.

Verloren en gevonden voorwerpen  augustus  2019

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten.
Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Sociaal Team van de Post

Kom der bi-j! in Winterswijk

Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Maar eenzaamheid blijft een moeilijk onderwerp, het kan schaamte oproepen.
Net als de Werkgroep Eenzaamheid, opgezet in 2018, sluit het Sociaal Team aan bij de Week tegen eenzaamheid. Dit met als doel om aandacht te vragen voor eenzaamheid en eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober worden net als in 2018 onder het motto Kom der bi-j! allerlei activiteiten georganiseerd die gericht zijn op ontmoeting en het versterken van sociale contacten.

Ook dit jaar kan iedereen daaraan een bijdrage leveren door iets te organiseren waarbij mensen met elkaar in contact komen. Samen wandelen, samen eten, een spelletjesmiddag, allerlei initiatieven zijn welkom en worden gepresenteerd in het Kom der bi-j!-programmaboekje dat in Winterswijk verspreid gaat worden. Organisaties van bestaande activiteiten die ook passen in de opzet van deze week kunnen zich aanmelden en worden opgenomen in het boekje.

Omdat eenzaamheid onder ouderen ook groot is hierbij nog even aandacht voor de Nationale Ouderendag op 4 oktober. Op deze dag krijgen ouderen de kans om samen met een vrijwilliger een onvervulde wens in vervulling te laten gaan. Bijvoorbeeld nog eens een keertje vissen of naar die ene speciale plek of ….. De wenskaarten hiervoor vindt u onder andere bij de Post of het Wuh aan de Torenstraat 9.

Voor meer informatie of aanmelding van een activiteit kunt u contact opnemen met:
Claudia Bosscher. Dit kan per mail: cbosscher@winterswijk.nl of telefoon 06 - 12 72 13 85.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg van 4 september tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

N318 in Bredevoort

In verband met wegwerkzaamheden is de N318 van dinsdag 17 september 07.00 uur tot en met donderdag 19 september 19.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Eibergseweg

In verband met het Oldtimerfestival is de Eibergseweg tussen het kruispunt Meddoseweg - Geldereschweg afgesloten voor doorgaand verkeer op vrijdag 20 tot en met zondag
22 september van 8.00 tot  20.00 uur. Daarnaast geldt er een parkeerverbod en een snelheidsreductie naar 30 km/h op de Eibergseweg tussen de Grevinkweg en Giffelweg. Er is een omleiding
ingesteld voor verkeer richting Eibergen gaande over de Geldereschweg en Brengersdiek. Voor verkeer richting Winterswijk geldt er een omleiding gaande over de Beitelweg en
Geldereschweg. FC Meddo is bereikbaar via de route Geldereschweg, Grevinkweg.

N18

In verband met asfalteren is N18 op onderstaande data en tijden afgesloten. Er kan geen verkeer langs de afzetting, hierdoor kan er tijdelijk hinder ontstaan. Wel zijn alle kruisingen van de N18 beschikbaar, kruisend verkeer kan dus gewoon oversteken.
Maandag 23 op dinsdag 24 en dinsdag 24 op woensdag 25 september: afsluiting tussen Varsseveld en Lichtenvoorde hmp 218,1-223,2 van 20.00 tot 5.00 uur.
Woensdag 25 op donderdag 26 september en donderdag 26 op vrijdag 27 september: afsluiting tussen Harreveld en Groenlo, hmp 221,5-231,8 van 20.00 tot 5.00 uur.

Delistraat

In verband met een buurtfeest is de Delistraat tussen Passantenkamp en Haitsma Mulierweg op zaterdag 14 september afgesloten voor al het verkeer.

Morskers Driehuisweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Morskers Driehuisweg tot en met 4 oktober afgesloten voor al het verkeer tussen de Groenloseweg en de Beurzerbeek. Er is een omleiding ingesteld.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Dautm, activiteit

12 september, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 20.00 uur in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1
14 en 15 september, Open Monumentendagen.Meer info op www.erfgoedoostachterhoek.nl

18 september, Kavels kijken in Boterstraat van 16.00 tot 18.00 uur.
18 september, Opgave inclusie. Fysieke beperkingen van 19.30 tot 21.30 uur in Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61. Inloop vanaf 19.15 uur.
19 september, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Markt 25.
23 september, Alzheimer Café On Tour: ‘Samen bewegen’ van 15.00 tot 17.00 uur bij FC Winterswijk, Jaspersweg 5.
23 september, Opgave inclusie. Verstandelijke beperkingen van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.15 uur.
25 september, Opgave inclusie. Psychische en psychiatrische aandoeningen van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. .
3 oktober, Bewonersavond historische interieurs om 20.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5. Inloop vanaf 19.30 uur.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende omgevingsvergunning bouwen

  • Pashof 110

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 27 augustus 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

  1. Principeverzoek zonnepark Arrisveld
  2. Beleidsplan Wmo en jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’
  3. Beleidsregels bermmonumenten en gedenktekens
  4. Principeverzoek wijzigen bestemming Grote Veldweg 4, 6 en 8
  5. Principeverzoek zonnepark Rondweg-west
  6. Kosten Ontwikkelfase Cultuurkwartier

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college