Commissievergaderingen verplaatst naar donderdag 16 november

De vergaderingen van de commissies Ruimte en Samenleving van woensdag 8 en donderdag 9 november zijn verplaatst naar donderdag 16 november.

De commissievergaderingen van deze week komen te vervallen in verband met het overlijden van gemeenteraadslid Theo Hartjes.

Beide commissievergaderingen zijn verschoven naar donderdag 16 november 2017. De vergadering van de commissie Samenleving begint om 19.00 uur. De commissie Ruimte vergadert aansluitend aan deze vergadering ca. 20.00 uur. De commissies vergaderen in de raadzaal van het raadhuis. Op de agenda's kunt u zien welke onderwerpen in deze vergadering worden behandeld:

> Agenda commissie Samenleving
> Agenda commissie Ruimte