Onderhoudswerkzaamheden Bataafseweg

Op woensdag 18 juli wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Bataafseweg.
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid moet het asfalt van de weg hoognodig worden aangepakt. De gemeente is bezig met een plan voor een volledige reconstructie van de Bataafseweg. In afwachting van dit plan worden nu alleen de hoognodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer vier dagen.  De onderhoudswerkzaamheden worden zoveel mogelijk in fasen uitgevoerd om hinder te beperken.  Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars en er wordt een omleidingsroute met bebording aangegeven die door de bebouwde kom wordt geleid.

Uitgelicht