Uitnodiging afscheidsreceptie Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk nodigt u van harte uit voor het afscheid van de wethouders Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde.

Rik Gommers was 12 jaar wethouder voor Winterswijks Belang. Vanaf juni 2006 heeft hij zich met veel passie ingezet voor de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, economie (industrie), verkeer en vervoer, duurzame energie, milieu, kunst, cultuur en erfgoed.

Gert-Jan te Gronde was 8 jaar wethouder voor de VVD. Vanaf maart 2010 heeft hij zich met grote bevlogenheid ingezet voor de beleidsterreinen financiën, dienstverlening en organisatie, intergemeentelijke samenwerking, plattelandsontwikkeling en vrijetijdseconomie.

De afscheidsreceptie van de wethouders vindt plaats op vrijdag 22 juni van 16.30 tot 18.30 uur in theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk.

> Uitnodigingskaart afscheidsreceptie Rik Gommers en Gert-Jan te Gronde (pdf, 367 KB)

Wethouder Rik Gommers
Wethouder Rik Gommers

Wethouder Gert-Jan te Gronde
Wethouder Gert-Jan te Gronde 

 

Uitgelicht