Openbare inrichtingen zoals B&B’s en minicampings mogelijk wel vergunningsplichtig op grond van bestemmingsplan

In het gemeentenieuws van 17 april 2018 is het nieuwe vergunningstelsel voor openbare inrichtingen bekend gemaakt. Daarin hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de gemeenteraad eind januari een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening heeft vastgesteld. In deze verordening is een vergunningsplicht voor de exploitatie van de zogenaamde openbare inrichtingen opgenomen. De burgemeester heeft besloten een aantal soorten bedrijven van deze vergunningsplicht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vrij te stellen.

Aanvulling vergunningsplicht openbare inrichtingen

Deze vrijstelling van de vergunningsplicht voor een aantal soorten bedrijven geldt alleen voor de exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze bedrijven blijven echter wel vergunningsplichtig voor het planologisch gebruik via een omgevingsvergunning. De exploitatie van een openbare inrichting kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. In dit geval is wel een omgevingsvergunning vereist.  Daarnaast moet er in ieder geval bij het bedrijfsmatig schenken van alcoholische drank ook altijd een Drank- en horecavergunning worden aangevraagd.

 

Uitgelicht