Vijfde Prediabetesgroep start januari 2019

Sinds 2014 loopt in Winterswijk het project Prediabetes. In het kader van dit project wordt een programma aangeboden aan mensen die in de voorfase van diabetes mellitus type 2 zitten. Zij hebben nog geen diabetes, maar lopen een groot risico dat wel te krijgen als de leefstijl niet wijzigt. De ervaringen van de deelnemers in eerdere groepen zijn zo positief dat besloten is om per januari 2019 te starten met een vijfde, maar tevens laatste groep. Dit vanwege de vergoeding vanuit de basisverzekering per 1 januari 2019.

Jaarprogramma project Prediabetes

Voor het veranderen van de leefstijl wordt een jaarprogramma aangeboden dat bestaat uit duur- en krachttraining, voorlichting over voeding en voedingsadviezen en begin- tussen- en eindmeting van bloedwaarden. Voor aanvang wordt een sportmedisch onderzoek door SportmedX, zodat duidelijk is of de kandidaat-deelnemer kan sporten en of er eventuele beperkingen zijn, waarmee rekening gehouden moet worden Tijdens het programma krijgen de deelnemers advies en begeleiding en voorlichting over blessurepreventie. Het project Prediabetes is een samenwerking van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium), Sportcentrum de Tuunte, SportmedX, een diëtiste en de gemeente Winterswijk.

Informatiebijeenkomst 27 november 2018

Inwoners van Winterswijk die tot de doelgroep behoren en gemotiveerd zijn hun leefstijl te veranderen, zijn van harte welkom op de informatie- en inschrijfbijeenkomst op dinsdag 27 november 2018 om 19.30 uur in het gemeentekantoor van Winterswijk, Stationsstraat 25 (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met vrijdag 23 november 2018 bij mevrouw Jolanda Geurkink via jgeurkink@winterswijk.nl of telefonisch (06) 83 51 06 94.

Project Prediabetes eindigt na 2019

Omdat per 1 januari 2019 de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wordt na 2019 het programma Prediabetes niet meer door gemeente Winterswijk gefaciliteerd en medegefinancierd. Onder meer de interventie ‘Slimmer’ valt per 2019 in de basisverzekering. Slimmer richt zich op het duurzaam verbeteren van de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op) obesitas. Dit draagt bij om type 2 diabetes te voorkomen.

 

Uitgelicht