Commissievergadering 11 oktober 2018 vervalt

Op donderdagavond 11 oktober stond er een commissievergadering van de Winterswijkse gemeenteraad gepland. Tijdens deze commissievergadering hadden inwoners, organisaties en ondernemers de gelegenheid om in te spreken over de begroting 2019-2022.

Insprekers hadden tot woensdag 10 oktober 12.00 uur de gelegenheid zich aan te melden. Er hebben zich geen insprekers aangemeld, daarom vervalt deze commissievergadering.

Op 11 oktober hebben de raads- en commissieleden de gelegenheid om mondeling technische (feitelijke) vragen over de begroting te stellen aan medewerkers van de gemeente Winterswijk. Deze bijeenkomst begint  om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

Het politieke debat tussen raad en college vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 23 en 25 oktober (beide om 19.30 uur). De begroting wordt niet eerst in een commissievergadering bediscussieerd.

 

Uitgelicht