Samen voor een gezondere sportkantine

Onder grote belangstelling is maandag 24 september de bijeenkomst ‘Gezond Sportklimaat’ bij Atletiekvereniging Archeus gevolgd.


Vertegenwoordigers van 17 (sport)verenigingen gingen met elkaar het gesprek aan over alcoholmatiging en een gezond sportbeleid. “Echt geweldig deze volle zaal. Dit toont de betrokkenheid van ouders, onderwijs en de sportclubs om samen te werken aan het verminderen van alcoholgebruik en te gaan voor een gezond sportbeleid”, vertelt burgmeester Bengevoord.

Gezond nagenieten

Team:Fit verzorgde een presentatie over hoe je samen gezond kunt nagenieten van een goede training of fanatieke wedstrijd. Met voorbeelden is uitgelegd welke rol verenigingen kunnen pakken om een bijdrage te leveren aan gezonde leden. Van Team:Fit kunnen de sportverenigingen hulp ontvangen om zo samen een gezonde sportkantine te realiseren.

Verantwoord alcoholgebruik

Wethouder Ilse Saris vertelde over verantwoord alcoholgebruik. “Per jaar sterven er zes kinderen aan overmatig alcoholgebruik. Dit moet niet mogelijk zijn. Het drinken van alcohol zit in ons DNA. En dat is echt iets wat we met elkaar moeten  zien te doorbreken”, aldus wethouder Saris.

Effect van alcohol bij kinderen

Dr. Nico van der Lely, kinderarts van het Reinier de Graaf Ziekenhuis Delft nam de zaal in een boeiend verhaal met een hoog tempo mee over de effecten van alcohol bij kinderen. Op initiatief van dr. Lely werd de leeftijdsgrens voor drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. Hij richtte in 2006 de alcoholpoli op in het ziekenhuis waar hij werkt. “Overmatig alcoholgebruik bij de jeugd maakt de kinderen letterlijk dommer. Twee keer flink dronken en het IQ daalt tien tot vijftien punten. Dat scheelt zo een schoolniveau”, geeft dr. Lely aan.

Mogelijkheden matigen alcoholgebruik

Matthea Kwint van NOC*NSF ging met de zaal in gesprek over mogelijkheden welke verenigingen in kunnen zetten voor het matigen van alcohol in kantines. Opties hiervoor zijn het aanpassen van schenktijden. Geen alcohol schenken op momenten dat in de kantine jeugd aanwezig is. Of een afspraak maken met spelers uit hogere teams dat zij een voorbeeld functie hebben.
Alle geopperde ideeën worden verzameld en teruggekoppeld aan de verenigingen die aanwezig waren tijdens deze bijeenkomst.

Informatie en samenwerking

Na afloop ontvingen de aanwezigen informatie van onder andere Iriszorg en GGD-NOG. Verenigingen kunnen samen met het ondersteuningsaanbod van organisaties verder werken om samen een gezondere sportkantine te realiseren. “Deze avond is goed ontvangen bij het publiek. Met de opgedane kennis en de informatie biedt het echt kansen om met elkaar een gezondere sportkantine te realiseren”, vertelt Guido de Vries, beleidsmedewerker Jeugd.  

 

Uitgelicht