Project hondenpoep

Vier eerstejaars studenten van de opleiding HTV van ROC Aventus Apeldoorn voeren in de week van 15 tot en met 19 april het project ‘Hondenpoep’ uit.

De studenten lopen stage op de afdeling Handhaving binnen de gemeente Winterswijk.

Belonen voor goed gedrag

Tijdens het project controleren de studenten onder meer of de eigenaar van de hond de poep opruimt en of er geen loslopende honden zijn op plekken waar dit niet is toegestaan. De leerlingen delen een leuke gadget uit aan de hondeigenaren die zich aan de vastgestelde regels houden.

 

Hondengadget

Wethouder Wim Aalderink ontvangt de hondengadget uit handen van één van de leerlingen.

Opruimplicht

Binnen de bebouwde kom geldt overal een opruimplicht voor hondenpoep. Ook is iedereen die zijn hond binnen de bebouwde kom uitlaat verplicht een opruimmiddel bij zich te hebben, bijvoorbeeld een poepschepje of –zakje. Op verzoek van de politie, een handhaver of buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente moet u als hondenbezitter dit opruimmiddel kunnen tonen. En natuurlijk is het van belang dat dit opruimmiddel ook daadwerkelijk gebruikt wordt.